We are currently conducting a survey to learn about attitudes and practices around music in sacrament meeting in different wards. We’d love your help taking the quick survey! You can fill it out here. Thanks! – Samuel

Zpěvník pro děti

Zpěvník pro děti Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Children’s Songbook, Czech.
LDS Church.
2017. Only known edition. 118 songs.

Availability

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Můj Nebeský Otec(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Já Boží dítě jsem

Arr.: Darwin Wolford

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

4. Děti po celičkém světě

Words: Peggy Hill Ryskamp

Music: Beth Groberg Stratton

6. Modlitba dítěte

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

8. Že v nebi Otce mám

Arr.: Reid N. Nibley

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

9. Drahý Otče, slyš píseň mou

Words: Anon.

Music: George Careless

10. Otče, uctivý chci být

Words: Mildred Tanner Pettit

Music: Mildred Tanner Pettit

11. Uctivě, v tichosti

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

12. Uctivost znamená v lásce Ho mít

Words: Maggie Olauson

Music: Maggie Olauson

13. Chci být uctivý

Words: Wilma Boyle Bunker

Music: Wilma Boyle Bunker

14. Jak jen někdo jako já?

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

15. Tobě, Otče, díky

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

16. Vím, že mne Bůh miluje

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

18a. Za zdraví, sílu (Kánon)

Words: Anon.

Music: Anon.

18b. Před modlitbou se ztišíme

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Spasitel(Return to top) Information Church Links Download Media

20. Syna svého poslal k nám

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Michael F. Moody

22. Když Jozef do Betléma jel

Words: Bessie Saunders Spencer

Music: I. Reed Payne

24. Hvězdičky se rozzářily

Arr.: Darwin Wolford

Words: Nancy Byrd Turner

Music: Polish carol

25. Vánoce to první byly

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

26. Do jeslí ve stáji

Words: Martin Luther

Music: Charles H. Gabriel

28. Mariina ukolébavka

Arr.: Darwin Wolford

Words: Jan Pinborough

Music: German folk tune

30. Už potichu hajej, andílku

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

32. Píseň o narození Páně

Adapt.: Patricia Kelsey Graham

Words: Avon Allen Compton

Music: Patricia Kelsey Graham

34. Malým dítětem i Ježíš jednou byl

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

35. O nádherném příběhu rád přemýšlím

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

36. O Ježíšovi vyprávěj

Words: W. H. Parker

Music: Frederic A. Challinor

37. Přítelem je nám Ježíš

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

38. Ježíš by chtěl, abych zářil

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

39. Mějte rádi každého

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

40. Mým příkladem je Pán Ježíš

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

42. Spasitel rád mě má

Words: Ralph Rodgers Jr.; K. Newell Dayley; Laurie A. Huffman

Music: K. Newell Dayley

44. Ježíš vstal z mrtvých

Words: Thelma Johnson Ryser

Music: Thelma Johnson Ryser

45. Vím, že Ježíš z mrtvých vstal

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Royce Campbell Twitchell

46. Až Pán se jednou vrátí

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Mirla Greenwood Thayne

48. Církev Ježíše Krista

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Evangelium(Return to top) Information Church Links Download Media

50. Víra

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

52. Pomoz mi, Otče

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

53. Křest vodou mě očistí

Words: Nita Dale Milner

Music: Nita Dale Milner

54. Křest

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Crawford Gates

56. Duch Svatý

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

57. V nádherný den jarní

Words: Virginia M. Kammeyer

Music: Crawford Gates

58. Následuj proroka

Words: Duane E. Hiatt

Music: Duane E. Hiatt

60. O Znovuzřízení

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

61. Zlaté desky

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

62. Příběhy v Knize Mormonově

Words: Elizabeth Fetzer Bates; Nancy K. Daines Carter

Music: Elizabeth Fetzer Bates

63. Knihy v Knize Mormonově

Words: Daphne Matthews

Music: Irish folk tune

64. Nefiova odvaha

Words: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Music: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

66. V písmech bádám

Words: Jaclyn Thomas Milne

Music: Carol Baker Black

67. Již v mládí se naučím Pána znát

Words: Joanne Bushman Doxey

Music: Joanne Bushman Doxey

68. Dbej přikázání

Arr.: Barbara A. McConochie

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

70. Nauč mě, jak ve světle kráčet mám

Arr.: Darwin Wolford

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

71. Rychle poslechnu

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

72. Mám rád evangelium

Words: Naomi W. Randall

Music: Roy M. Darley

73. Od Pána jsem chrám dostal

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

74. Já miloval vás

Arr.: Jo Marie Borgeson Bray

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

75. Kéž bych Tvou vůli znal

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

76. Tam, kde je láska

Words: Joanne Bushman Doxey; Norma Smith

Music: Joanne Bushman Doxey; Marjorie Castleton Kjar

78. Já chci jít s tebou

Words: Carol Lynn Pearson

Music: Reid N. Nibley

80. Správně zkus žít

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William Bradbury

81. Stůj za pravdou

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

82. Zvol vždy správně

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

83. Musím být laskavý

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

84. Jako hvězdička

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

85. Budu statečný

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

86. Věrně následuji Boží plán

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

88. Mladý, však připraven

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

90. Já misionářem už teď chci být

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

91. Já toužím sloužit na misii

Words: Newel Kay Brown

Music: Newel Kay Brown

92. Vydávejme svědectví o pravdě (Helamanova armáda)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

94. Povoláni sloužit

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

96. Září světlo mé

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Domov a rodina(Return to top) Information Church Links Download Media

98. Rodiny mohou být spolu navždy

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

99. Tak rád se dívám na chrám

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

100. Rodinná historie

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

101. Rodinná modlitba

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

102. Láska tu přebývá

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

104. Šťastná rodina

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

105. Sobota

Arr.: Chester W. Hill

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

106. Moji nejdražší

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

107. Maminko, mám tě opravdu rád

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

108a. Maminko má nejdražší

Words: Maud Belnap Kimball

Music: Mildred Tanner Pettit

108b. Když pomáháme

Words: Wallace F. Bennett

Music: German folk song

109. Jak rád se procházím

Words: Phyllis Luch

Music: Jeanne P. Lawler

110. Tatínek už je tady!

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

111. Můj tatínek

Words: Carol Graff Gunn

Music: Carol Graff Gunn

112. Babička

Words: Nonie N. Sorensen

Music: Nonie N. Sorensen

113. Když zavítá k nám dědeček

Words: Marian Major

Music: Marian Major

114. Když si cestou zpívám

Words: Traditional song

Music: Traditional song

Zábava a různé činnosti(Return to top) Information Church Links Download Media

116. „Dej,“ říká potůček

Words: Fanny J. Crosby

Music: William B. Bradbury

117. Prší všude kolem nás

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

118. Popkorn puká

Arr.: Betty Lou Cooney

Words: Georgia W. Bello

Music: Georgia W. Bello

119. Semínka

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

120. Co děláváš v létě?

Words: Dorothy S. Andersen

Music: Dorothy S. Andersen

121. Sněhulák

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

122. Myslím, že svět je nádherný

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

123. Svět kolem mě krásný je

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

124. Zvesela zpívej si

Words: Richard C. Berg

Music: Richard C. Berg

125. Kdo je šťastný

Words: Anon.

Music: Anon.

126. Ruce mé maličké

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

127. Klouby

Words: Aileen Fisher

Music: Jeanne P. Lawler

128. Úsměv

Words: Daniel Taylor

Music: H. S. L.; E. H.

129a. Hlava, ramena, kolena, palce

Words: Anon.

Music: Anon.

129b. Zábava

Words: Rebecca Stevens

Music: Cecilia Johns

130. Uvítací písnička

Words: Maurine Benson Ozment

Music: Maurine Benson Ozment

131. Barvy našich Primárek

Words: Marzelle Mangum

Music: Marzelle Mangum

132. Moudrý muž a hloupý muž

Words: Southern folk song

Music: Southern folk song

133. Narozeniny (Kánon)

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

134. Hodně štěstí

Words: Mildred E. Millett

Music: Mildred E. Millett

Vybrané písně(Return to top) Information Church Links Download Media

136. Píseň o ručních vozících

Words: John Daniel Thompson McAllister; Lucile C. Reading

Music: Scottish folk tune

137. Děti pionýrů si zpívaly, když šly dál

Words: Elizabeth Fetzer Bates

Music: Elizabeth Fetzer Bates

138. Když pionýr chci být

Arr.: Vanja Y. Watkins

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

139. Až pokřtít se dám

Words: Gary Croxall

Music: Kathleen Holyoak

140. Síla písem

Words: Clive Romney

Music: Clive Romney

142. Rodina je Boží dar

Words: Matthew Neeley

Music: Matthew Neeley

144. Má věčná rodina

Words: Annette Dickman

Music: Annette Dickman

145. Znovuzřízená pravda

Words: Alan L. Jones Jr.

Music: Ludwig van Beethoven

146. Dříív jsem žil v nebesíích

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

147. Kdyby stál Spasitel za mnou

Words: Sally DeFord

Music: Sally DeFord

148. Když naslouchám svým srdcem

Words: Sally DeFord

Music: Sally DeFord

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x