We are currently conducting a survey to learn about attitudes and practices around music in sacrament meeting in different wards. We’d love your help taking the quick survey! You can fill it out here. Thanks! – Samuel

Tusipese a Tamaiti

Tusipese a Tamaiti a le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Pa‘ia o Aso e Gata Ai

Children’s Songbook, Samoan.
LDS Church.
1993. 1996 Edition (current). 119 songs.

Availability

This collection is available in the LDS Music app, in Gospel Library, and on LDS.org.

LDS.org music library: Link.
LDS.org language content: Link.

LDS Music app: Link.
Gospel Library app: Link.
PDF version from LDS.org: PDF.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

O Lo‘u Tama Faalelagi(Return to top) Information Church Links Download Media

2. O Au O Se Atalii o le Atua

Arr.: Darwin Wolford

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

4. Tamaiti i le Lalolagi Atoa

Words: Peggy Hill Ryskamp

Music: Beth Groberg Stratton

6. O Le Tatalo A Le Tamaititi

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

8. Ua Ou Iloa o Soifua Lo‘u Tama

Arr.: Reid N. Nibley

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

9. Ou Te Faafetai Ia Te Oe, Le Tama e

Words: Anon.

Music: George Careless

10. Tama, O le a ou Filemu

Words: Mildred Tanner Pettit

Music: Mildred Tanner Pettit

11. Ia Migao Filemu

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

12. Faaaloalo o le Alofa Lea

Words: Maggie Olauson

Music: Maggie Olauson

13. O Le a Ou Taumafai ia Faaaloalo

Words: Wilma Boyle Bunker

Music: Wilma Boyle Bunker

14. E Mafai e se Tamaititi Pei o A‘u?

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

15. Faafetai I Lo Tatou Tama

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

16. E Alofa Lo‘u Tama Faalelagi Ia Te A‘u

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

18a. Mo le Malosi ma le Maloloina (Faataamilo)

Words: Anon.

Music: Anon.

18b. Matou Te Ifo Atu

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

O Le Faaola(Return to top) Information Church Links Download Media

20. Na Ia Auina Mai Lona Alo

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Michael F. Moody

22. Ina Ua Alu Iosefa I Peteleema

Words: Bessie Saunders Spencer

Music: I. Reed Payne

24. O Fetu na Pupula

Arr.: Darwin Wolford

Words: Nancy Byrd Turner

Music: Polish carol

25. Sa I ai I Le Fale O Manu

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

26. I Se Fale o Manu

Words: Martin Luther

Music: Charles H. Gabriel

28. Pese Faamoe Pepe a Maria

Arr.: Darwin Wolford

Words: Jan Pinborough

Music: German folk tune

30. Ia Filemu Pepe

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

32. Pese O Le Kerisimasi

Adapt.: Patricia Kelsey Graham

Words: Avon Allen Compton

Music: Patricia Kelsey Graham

34. Sa Tamaititi o Iesu

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

35. Ou Te Mafaufau I Lena Tala Manaia

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

36. Tau Mai Tala Ia Iesu

Words: W. H. Parker

Music: Frederic A. Challinor

37. Iesu O La Tatou Uo Pele

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

38. E Manao Iesu Ia Ou Fai ma Sulu

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

39. Fetalai Mai Iesu e Alofa i Tagata Uma

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

40. O Loo Ou Taumafai e Avea e Pei o Iesu

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

42. Le Alofa o lou Faaola

Words: Ralph Rodgers Jr.; K. Newell Dayley; Laurie A. Huffman

Music: K. Newell Dayley

44. Ua Toetu Iesu

Words: Thelma Johnson Ryser

Music: Thelma Johnson Ryser

45. Pe Na Toe Soifua Moni Mai ea Iesu?

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Royce Campbell Twitchell

46. Pe A Ia Toe Afio Mai

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Mirla Greenwood Thayne

48. O Le Ekalesia A Iesu Keriso

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

O le Talalelei(Return to top) Information Church Links Download Media

50. Faatuatua

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

52. Fesoasoani Mai Ia Te A‘u Tama Pele

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

53. Pe A Ou Papatiso

Words: Nita Dale Milner

Music: Nita Dale Milner

54. Papatisoga

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Crawford Gates

56. O Le Agaga Paia

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

57. I Se Taeao Manaia

Words: Virginia M. Kammeyer

Music: Crawford Gates

58. Mulimuli i le Perofeta

Words: Duane E. Hiatt

Music: Duane E. Hiatt

60. Ua Toe Fuatai Mai Le Perisitua

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

61. O Papatusi Auro

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

62. Tala o le Tusi a Mamona

Words: Elizabeth Fetzer Bates; Nancy K. Daines Carter

Music: Elizabeth Fetzer Bates

63. O Tusi I Le Tusi A Mamona

Words: Daphne Matthews

Music: Irish folk tune

64. Lototele o Nifae

Words: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Music: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

66. Saili, Mafaufau Loloto, ma Tatalo

Words: Jaclyn Thomas Milne

Music: Carol Baker Black

67. Saili Vave Le Alii

Words: Joanne Bushman Doxey

Music: Joanne Bushman Doxey

68. Tausi Poloaiga

Arr.: Barbara A. McConochie

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

70. Aoao Mai Ia Ou Savali I Le Malamalama

Arr.: Darwin Wolford

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

71. E vave Ona Ou Usita‘i

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

72. Ou Te Fialola i le Talalelei

Words: Naomi W. Randall

Music: Roy M. Darley

73. Ia Tuu Mai E Le Alii Se Malumalu

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

74. Ia Fealofani

Arr.: Jo Marie Borgeson Bray

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

75. Ta‘u Mai Ia Te A‘u Le Alii E

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

76. A I Ai Le Alofa

Words: Joanne Bushman Doxey; Norma Smith

Music: Joanne Bushman Doxey; Marjorie Castleton Kjar

78. Ou te Savali ma Oe

Words: Carol Lynn Pearson

Music: Reid N. Nibley

80. Ia Fai Le Mea Tonu

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William Bradbury

81. Tu Mo Le Mea Tonu

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

82. Filifili Le Ala Sa‘o

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

83. O Le Agalelei e Amata Ia Te A‘u

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

84. E Pei A‘u o se Fetu

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

85. O Le a Ou Lototoa

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

86. O Le a Ou Mulimuli I Le Fuafuaga a le Atua

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

88. O Se Tama Talavou Ua Saunia

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

90. Ou Te Fia Avea Nei Ma Faifeautalai

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

91. Faamoemoe Latou Te Valaau Au i Le Misiona

Words: Newel Kay Brown

Music: Newel Kay Brown

92. Matou Te Aumaia Le Upu Moni I Le Lalolagi (Autau a Helamana)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

94. Tofia e Auauna

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

96. Susulu Pea

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Fale ma le Aiga(Return to top) Information Church Links Download Media

98. E Mafai Ona Faavavau Aiga

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

99. Ou Te Fia Vaai i le Malumalu

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

100. Talafaasolopito—O Lea Ou Te Faia

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

101. Tatalo a le Aiga

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

102. O Loo Tautalagia Iinei Le Alofa

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

104. O Se Aiga Fiafia

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

105. Ao Toonai

Arr.: Chester W. Hill

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

106. O Igoa Pele

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

107. Tina Ou te Alofa Ia Te Oe

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

108a. Tina Pele

Words: Maud Belnap Kimball

Music: Mildred Tanner Pettit

108b. Pe A Tatou Fesoasoani

Words: Wallace F. Bennett

Music: German folk song

109. Ou Te Alu Soo

Words: Phyllis Luch

Music: Jeanne P. Lawler

110. Ua Foi Mai Tama

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

111. Lo‘u Tama

Words: Carol Graff Gunn

Music: Carol Graff Gunn

112. “Tina Matua”

Words: Nonie N. Sorensen

Music: Nonie N. Sorensen

113. Pe A Sau Tama Matua

Words: Marian Major

Music: Marian Major

114. Pese A‘o E alu I Le Fale

Words: Traditional song

Music: Traditional song

Gaoioiga ma Mea Malie(Return to top) Information Church Links Download Media

116. “Foai” O Si Auvai Lea

Words: Fanny J. Crosby

Music: William B. Bradbury

117. Ua Timu Faasauatoa

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

118. Fua o le Vavae

Arr.: Betty Lou Cooney

Words: Georgia W. Bello

Music: Georgia W. Bello

119. Fatu Laiti O Loo taatitia Pea

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

120. O a Au Mea e Fai i le Taumafanafana?

Words: Dorothy S. Andersen

Music: Dorothy S. Andersen

121. “Sa I Ai Se Tamaloa Aisa”

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

122. Ou Te Manatu e Manaia Le Lalolagi

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

123. E Matagofie le Lalolagi

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

124. Sii Lou Leo Ma Pese

Words: Richard C. Berg

Music: Richard C. Berg

125. Afai ua e Fiafia

Words: Anon.

Music: Anon.

126. E I ai O‘u Lima Laiti e Lua

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

127. Taofi

Words: Aileen Fisher

Music: Jeanne P. Lawler

128. Ataata

Words: Daniel Taylor

Music: H. S. L.; E. H.

129a. Ulu, Tauau, Tuli ma Tamaivae

Words: Anon.

Music: Anon.

129b. Mea Malie e Fai

Words: Rebecca Stevens

Music: Cecilia Johns

130. Pese Faatalofa

Words: Maurine Benson Ozment

Music: Maurine Benson Ozment

131. Lanu A Le Peraimeri

Words: Marzelle Mangum

Music: Marzelle Mangum

132. Tagata Poto ma le Tagata Valea

Words: Southern folk song

Music: Southern folk song

133. O Lou Aso Fanau (Faataamilo)

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

134. Manuia Lou Aso Fanau

Words: Mildred E. Millett

Music: Mildred E. Millett

Pese Filifilia(Return to top) Information Church Links Download Media

136. O Le Pese I Le Taavaletoso

Words: John Daniel Thompson McAllister; Lucile C. Reading

Music: Scottish folk tune

137. Sa Pepese Tamaiti Paionia A‘o Latou Savavali

Words: Elizabeth Fetzer Bates

Music: Elizabeth Fetzer Bates

138. Ina Ia Avea Ma Se Paionia

Arr.: Vanja Y. Watkins

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

139. Sopoia le Fanua Laugatasi

Words: Mary B. Weekes

Music: Folk song

140. Fanau Paionia Laiti (Faataamilo)

Words: A. Laurence Lyon

Music: A. Laurence Lyon

141. O Le Samoa Fiafia

Words: Bret Harte

Music: Swiss folk tune

142. O Mai Tamaiti ia Tatou Vivii

Words: Lula Greene Richards

Music: Ebenezer Beesley

144. Pese a Leoleo Mamoe

Words: Czeck folk tune

Music: Czech folk tune

145. Ua Aulia Manuia Le Tausaga Fou

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

146. Matagofie Mea Uma

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

147. Lua Mata Laiti

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

148. Tamaiti e Pepese Nei

Words: C. W. Stayner

Music: Ebenezer Beesley

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x