We are currently conducting a survey to learn about attitudes and practices around music in sacrament meeting in different wards. We’d love your help taking the quick survey! You can fill it out here. Thanks! – Samuel

Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata

Hymns and Children’s Songs, Cebuano.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1996. Only known edition. 45 songs.

3/88 English approval; 3/88 translation approval; book © 1996

Availability

Historical. This collection is out of print.

Church History Library: M285.2 H99hCEB 1996

PDF version from LDS.org: PDF.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Pagsugod(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Dali, Dali, Kamo mga Santos

Words: William Clayton

Music: English folk song

4. Duol, Kamo mga Anak sa Ginoo

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

5. Manunubos sa Israel

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

6. Unsa Kalig-on ang Tukuranan

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

8. Ipha ang Inyong mga Panalangin

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

10. Magpadayon ’Tang Tanan

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

12. Nagkinahanglan Ko Nimo Matag Takna

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

13. Matahum ang Buhat

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

14. Ang Unang Pag-ampo ni Joseph Smith

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Sakramento(Return to top) Information Church Links Download Media

16. Sud-onga ang Halangdon nga Manunubos Namatay

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

18. O Dios, ang Amahan nga Walay Katapusan

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

19. Unsa ka Dako sa Kaalam ug sa Gugma

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

20. Jesus, Kanhiay Kabus nga Natawo

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

21. Dios, Amahan, Dungga Kami

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

22. Ako Nahingangha, Nahibulong

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

24. Adunay Usa Ka Labong nga Bungtod sa Layo

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

25. Atong lsinggit ang Awit sa Ngalan ni Jesus

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

26. Sa Pagpaubos, Among Manluluwas

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Panapos(Return to top) Information Church Links Download Media

28. Ang Espiritu sa Dios

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

30. Taas Ibabaw sa Bukid

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

31. O Sulti, Unsa ang Kamatuoran?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

32. Karon Kita Maglipay

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

34. Buhata Unsa Ang Matarung

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

36. Salamat, O Dios sa Propeta

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

38. Ako Nasayud Nga Akong Manunubos Buhi

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

40. Ang Dios Magauban Kanimo

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

42. O Akong Amahan

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Linain nga mga Hilisgutan(Return to top) Information Church Links Download Media

44. Gugma sa Panimalay

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

46. Aka Moadto Asa Ikaw Buot Kanako nga Moadto

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

48. Ikaw Naghunahunaba sa Pag-ampo?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

50. Pagdayeg sa Tawo

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

52. Sa Layo nga mga Patag sa Judea

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

53. Mahilum nga Gabii

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

54. Krista ang Ginoo Nabanhaw Karon

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

55. Siya Nabanhaw

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Mga Awit sa Mga Bata(Return to top) Information Church Links Download Media

58. Aka Anak Sa Dios

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

59. Aka Nasayud Akong Amahan Buhi

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

60. Samtang Nagbasa Anang Sugilanong Matahum

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

61. Aka Nagpasalamat Kanimo, Mahal nga Amahan

Words: Anon.

Music: George Careless

62. Ang Ginoo Naghatag Kanako og Templo

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

63. Pagkamabination Magsugod Kanako

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

64. Pangahas Pagbuhat sa Matarung

Words: George L. Taylor

Music: William Bradbury

65. Ang Bulawanon nga mga Palid

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

66. Tudloi ’Ko Paglakaw sa Kahayag

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

67. Pag-ampo Alang sa Banay

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x