We are currently conducting a survey to learn about attitudes and practices around music in sacrament meeting in different wards. We’d love your help taking the quick survey! You can fill it out here. Thanks! – Samuel

Tej Zaj Nkauj Qhuas Vajtswv Rau Cov Ntseeg Thiab Cov Menyuam Yaus

Hymns and Children’s Songs, Hmong.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1981. 2002 Edition (last known). 45 songs.

Book © 1978.

Availability

Historical. This collection is out of print.

Church History Library: M285.2 H99hHMO 2002

PDF version from LDS.org: PDF.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Zaj Pib Thib Ib(Return to top) Information Church Links Download Media

2. lxayees Tus Cawmseej

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

3. Tej Yam No Ua Kom Kuv Zoo Siab

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

4. Los, Los, Cov Ntseeg

Words: William Clayton

Music: English folk song

5. Cia Vajtswv Cov Menyuam Los

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

6. Lub Hauv Paus Ruaj Nrees

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

7. Tus Tswv Nyob Nrog Nraim Kuv

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

8. Suav Nej Cov Koob Hmoov Ntau

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

10. Cia Peb Sawvdaws Ua Vajtswv Tes Dej Num

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

12. Yog Ib Taskis Sawv Ntxov Uas Zoo

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Ua Lub Cim Neo Txog Yexus(Return to top) Information Church Links Download Media

13. Vajtswv Muaj Tswvyim Thiab Hlub Peb

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

14. Vajtswv Uas Nyob Mus Ib Txhis

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

15. Nco Ntsoov Tus Cawmseej Txoj Kev Tuag

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

16. Yexus Tau Yug Los Ua Menyuam

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

17. Vajtswv Koj Mloog Peb Cov Lus Thov

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

18. Kuv Zoo Siab Yexus Hlub Kuv

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

19. Muaj Ib Lub Roob Ntsuab

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

20. Peb Muaj Siab Mog Siab Muag Thov Koj

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

21. Peb Yuav Hu Nkauj Nco Txog Yexus

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Zaj Kaw(Return to top) Information Church Links Download Media

22. Vajtswv Txoj Moo Zoo Rov Qab Muaj Los

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

24. Nyob Puag Saum Ib Lub Roob

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

25. Kev Tseeb Yog Dabtsi?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

26. Peb Zoo Siab Kawg Vim Yexus Ris Peb Lub Txim

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

28. U Qhov Uas Yog

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

30. Ua Vajtswv Tsaug Vim Peb Muaj Ib Tug Yaj Saub

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

32. Kuv Paub Yexus Tseem Muaj Txoj Sia

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

34. Au Kuv Leej Txiv

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

36. Thov Vaj Tswv Kom Peb Rov Sib Porn Dua

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

37. Koj Puas Tau Qab Thov Vajtswv

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

Tej Zaj Raws Ntsiab Lus(Return to top) Information Church Links Download Media

38. Thaum Peb Muaj Kev Sib Hlub

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

40. Kuv Yuav Mloog Koj Txoj Lus

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

42. Qhuas Tus Txivneej

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

44. Cov Neeg Yug Yaj Hauv Yudais Lub Teb Chaws

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

45. Hmo Muaj Hmoov Zoo

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

46. Yexus Sawv Hauv Qhov Tuag Rov Los

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

48. Yexus Sawv Rov Los

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Menyuam Yaus(Return to top) Information Church Links Download Media

50. Kuv Yog Vajtswv Menyuam

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

51. Kuv Paub Kuv Txiv Tseem Nyob

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

52. Kuv Ua Koj Tsaug Leej Txiv

Words: Anon.

Music: George Careless

53. Kuv Xav Hais Tias Thaum Kuv Nyeem Txog Tswv Yexus

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

54. Yuav Tsum Ua Zoo

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William Bradbury

55. Vajtswv Pub Kuv Muaj Lub Tuam Tsev

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

56. Qhia Kuv Los Ua Raws Li Vajtswv Txoj Lus

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

57. Peb Cia Li Los Ua Ib Ke Thov

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

58a. Kuv Xav Ua Zoo Rau Luag Lwm Tus

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

58b. Cov Phiaj Kub

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x