Innijiet u Għanjiet tat-Tfal

Hymns and Children’s Songs, Maltese. LDS Church.
2002. 2005 Edition (Current Edition). 45 songs.

Availability

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Ftuħ(Return to top) Information Church Links Download Media

2. O Qaddisin

Words: William Clayton

Music: English folk song

4. Ejjew, Ulied il-Mulej

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

5. Feddej ta’ Israel

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

6. X’ Sisien Sodi Ferm

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

8. Għodd Barkietek

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

10. Ejjew ’il Quddiem

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

12. Jien Bżonnok f’ Kull Mument

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

13. Ħelu x-Xogħol

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

14. L-Ewwel Talba ta’ Joseph Smith

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Sagrament(Return to top) Information Church Links Download Media

16. Araw lill-Kbir Feddej Imut

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

18. O Kbir, Etern Missier

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

19. Fern Kbira l-Imħabba u Kbir Wisq hu l-Għerf

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

20. Twelid Umli Kellu Ġesù

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

21. Isma’ Talbna Alla Missier

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

22. Nistagħġeb bl-Imħabba

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

24. Hemm Għolja Ħadra Ferm ’il Bogħod

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

25. Sliem Nagħtu lil Isem Ġesù

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

26. B’ Umilta’, Feddej Nitolbuk

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Għeluq(Return to top) Information Church Links Download Media

28. L-Ispirtu ta’ Alla

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

30. Fil-Għoli tal-Muntanja

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

31. X’ Inhi l-Verità?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

32. Ejjew Ħa Nifirħu

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

34. Agħmel it-Tajjeb

Words: Anon.

Music: George Kaillmark

36. Grazzi, O Alla, li Tajtna Profeta

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

38. Jien Naf li l-Feddej Tiegħi Jgħix

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

40. Alla Magħkom Sa Ma Niltaqgħu

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

42. O Missier Tiegħi

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Suġġetti Speċjali(Return to top) Information Church Links Download Media

44. Imħabba fid-Dar

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

46. Immur Fejn Int Tridni Mmur

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

48. Ftakart Int fit-Talb?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

50. Tifħir lir-Raġel

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

52. F’ Xagħri tal-Lhudija, Ferm, Ferm, ’il Bogħod

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

53. O Lejl ta’ Skiet

Trans.: A. Cassola (from German)

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

54. Kristu Rxoxta

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

55. Huwa Rxoxta!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Għanjiet tat-Tfal(Return to top) Information Church Links Download Media

58. Jien Iben Alla

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

59. Naf li Missieri Jgħix

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

60. Kif Naqra l-Istorja Ħelwa ta’ l-Antik

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

61. Jien Nirringrazzjak, O Missier fis-Smewwiet

Words: Anon.

Music: George Careless

62. Il-Mulej Tani Tempju

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

63. Irrid Inkun Twajjeb ma’ Kulħadd

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

64. Sfida għas-Sew

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William Bradbury

65. Il-Pjanċi tad-Deheb

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

66. Għallimni Nimxi fid-Dawl

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

67. Talba tal-Familja

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x