We are currently conducting a survey to learn about attitudes and practices around music in sacrament meeting in different wards. We’d love your help taking the quick survey! You can fill it out here. Thanks! – Samuel

Nziyo nedzeVana Vadiki

Nziyo nedzeVana Vadiki (Tonic Sol-fa)

Hymns and Children’s Songs, Shona.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1989. 2002 Edition (current). 45 songs.

English approval: 6/96; translation approval: xx/xx. Book © 1994, 1997.

Availability

Church History Library: M285.2 H99hSHO 2002

PDF version from LDS.org: PDF.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Kuvhura(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Huyayi, Huyayi Vatendi

Words: William Clayton

Music: English folk song

6. Uyai Imi Vana vaShe

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

8. Mununuri weIsraeri

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

10. Hwaro Hwakasimba

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

14. Verenga Zvikomborero Zvako

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

18. Ngatishingei

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

22. Ndinokudai Nguva Dzose

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

24. Kunaka kweZviito

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

26. Munamato Wekutanga waJosefa Smith

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Chirairo(Return to top) Information Church Links Download Media

30. Onai Mununuri Afa

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

34. Mwari Baba Vokusingaperi

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

36. Hungwaru neRudo Rukurusa

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

38. Jesu Akazvarwa Semunhu

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

40. Mwari, Baba, Tmzwei Tichinamata

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

42. Ndinoshamiswa Kwazvo

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

46. Kune Chikomo Kure

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

48. Tichaimba Tichikudza Zita RaJesu

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

50. Takazvirereka, Muponesi Wedu

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Kuvhara(Return to top) Information Church Links Download Media

54. Mweya waMwari

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

58. Pamusoro Pegomo

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

60. Nditaurire, Chokwadi Chiyi?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

62. Ngatifarei Zvino

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

66. Ita Zvakanaka

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

70. Tinokutendai, Mwari, neMuporofita

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

74. Ndinoziva Mununuri Wangu Mupenyu

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

78. Mwari Ave Nemi Kudakara Tasangana Zve

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

82. Nhai Baba Vangu

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Misoro yeNyaya Inokosha(Return to top) Information Church Links Download Media

86. Rudo Mumba

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

90. Ndichaenda Kwamunoda Kuti Ndiende

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

94. Wafunga Kunamata Here?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

98. Mbiri Kumunhu

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

102. Kure, Kure Mumarenje eJudhiya

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

104. Husiku Hutsvene

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

106. Kristu lshe Wamuka Nhasi

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

108. Amuka!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Nziyo dzeVana Vadiki(Return to top) Information Church Links Download Media

112. Ndiri Mwana waMwari

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

114. Ndinoziva Baba Vangu Vapenyu

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

116. Ndinofunga Pandinoverenga Nyaya Iyi

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

118. Ndinokutendai Baba

Words: Anon.

Music: George Careless

120. Ishe Vakandipa Temberi

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

123. Tsitsi Dzinotanga Neni

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

124. Ita Zvitsvene

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William Bradbury

127. Mahwendefa

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

128. Ndidzidzisei Kufamba Muchiedza

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

130. Munamato Wemhuri

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x