We are currently conducting a survey to learn about attitudes and practices around music in sacrament meeting in different wards. We’d love your help taking the quick survey! You can fill it out here. Thanks! – Samuel

Thánh Ca Và Các Bài Ca Thiếu Nhi

Hymns and Children’s Songs, Vietnamese.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1997. Only known edition. 45 songs.

Availability

Church Music website: Link.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Mở Đầu(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Cùng Lại Nhau Đây, Hỡi Các Thánh Hữu

Words: William Clayton

Music: English folk song

4. Hỡi Các Con Cái Của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

5. Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

6. Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

8. Đếm Các Phước Lành

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

10. Nào Cùng Nhau Bước Mạnh

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

12. Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

13. Đẹp Thay Công Việc Của Chúa

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

14. Lời Cầu Nguyện Đầu Tiên Của Giô Sép Xi Mích

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Tiệc Thánh(Return to top) Information Church Links Download Media

16. Kìa Xem Đấng Cứu Chuộc Vĩ Đại Đã Từ Trần

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

18. Hỡi Đức Chúa Trời Quang Cửu

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

19. Tình Yêu Và Sự Khôn Ngoan Lớn Lao

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

20. Giê Su Xưa Sinh Chỗ Thấp Hèn

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

21. Hỡi Thượng Đế, Xin Nghe Chúng Con Cầu Nguyện

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

22. Lòng Cảm Kích Vô Cùng

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

24. Xa Xa Có Một Đồi Xanh

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

25. Ta Cất Tiếng Hát Vinh Danh Giê Su

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

26. Lòng Tôi Khiêm Nhu Chúa Ơi

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Kết Thúc(Return to top) Information Church Links Download Media

28. Thánh Linh Của Thượng Dế

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

30. Cao Trên Đỉnh Nú

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

31. Này Lẽ Thật Là Gì?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

32. Giờ Đây Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

34. Hãy Làm Điều Tốt

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

36. Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho Một Vị Tiên Tri

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

38. Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc Của Tôi Hằng Sống

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

40. Xin Cha Luôn Bên Anh Ban Phước Bình An

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

42. Hỡi Cha Yêu Mến

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Các Đề Tài Đặc Biệt(Return to top) Information Church Links Download Media

44. Giờ Có Mến Yêu Trong Nhà Tôi

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

46. Con Sẽ Đi Đến Nơi Nào Ngài Sai Con

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

48. Ta Có Nhớ Nguyện Cầu?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

50. Ca Khen Người

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

52. Nơi Xa, Xa Lắm Trên Đất Giu Đê

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

53. Đêm Thanh Bình

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

54. Ngày Nay Chúa Phục Sinh

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

55. Ngài Phục Sinh

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Các Bài Ca Thiếu Nhi(Return to top) Information Church Links Download Media

58. Tôi Là Con Đức Chúa Cha

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

59. Tôi Biết Rằng Cha Hằng Sống

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

60. Tôi Suy Ngẫm Khi Đọc Câu Chuyện Hay Đó

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

61. Cảm Tạ Cha Yêu Dấu

Words: Anon.

Music: George Careless

62. Chúa Ban Tôi Một Đền Tạm

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

63. Lòng Nhân Nên Khởi Từ Tôi

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

64. Dám Làm Điều Tốt

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William Bradbury

65. Các Bảng Khắc Bằng Vàng

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

66. Dạy Con Bước Đi Vào Lẽ Thật

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

67. Cầu Nguyện Gia Đình

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x