Salmer med Melodier

1ste hefte Salmer med Melodier til Brug for Jesu Christi Kirke af Sidste Dages Hellige

Historical (General), Danish.
Anton Pedersen. Salt Lake City, Utah, USA.
1884. 1884 Edition. 20 songs.

Availability

Historical. This collection is out of print.

Flake-Draper Number: 6212 (Mormon Bibliography, 1830–1930)
Jacobs Number: 584.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)

Online: dcms.lds.org.

Indexes

Songs(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Morgenrödens Straaler bryde

2. Fryd Dig, o Jord, se Herren vil

3. Stor Herren er, og til hans Pris

4. Kom alle Zions Sönner

5. Baagn op, hør Røften lyder

6. Nu Zions Sol paany opgaar

7. Lad Zion i sin Pragt opgaa

8. Jeg tjener Gud, mens jeg er ung

9. Nu Israels Gjenlöser, vor eneste Lyst

10. O hører, I Slœgter paa Jorden et Ord

11. „Nu Zion beredes,”—saa Budskabet

12. Paa Jorden Gud samler en Stamme saa

13. Allevegne, hvor jeg vanker

14. Elskte Zion, stœrk Du stande

15. Pris Gud, fra hvem hvert Gode kom

16. Hvor er vel Zion, Herrens Stad?

17. Se Morgenstjernens Straalers Glands

18. Atter kraftigt faltes Jorden

19. Zion, naar paa Dig jeg tœnker

20. Guds Kirke er vor Klippeborg

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x