We are currently conducting a survey to learn about attitudes and practices around music in sacrament meeting in different wards. We’d love your help taking the quick survey! You can fill it out here. Thanks! – Samuel

Lofzangen

Lofzangen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Hymns, Dutch.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1992. 2014 Edition (current). 205 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 6/02. Book © 1996, 2000, 2003.

Availability

This collection is available in the LDS Music app.

Church History Library: M285.2 H99DUT 2014

Gospel Library Online: Link.

LDS Music app: Link.
Gospel Library app: Link.

Official recordings of songs in this collection are on the following albums:

  • Liederbuch für Kinder

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Herstelling(Return to top) Information Church Links Download Media

1. De morgen daagt

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. Gods Geest brandt in ’t harte

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

3. O volheid van zegen

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Waarheid, woord uit hoger sfeer

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

5. Hoog op der bergen kruin

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

6. Verlosser van Israël

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

7. Israël, hoor, God roept u allen

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

8. Wees verheugd

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

9. Kom, zing tot de Heer

Words: Gerrit de Jong Jr.

Music: Gerrit de Jong Jr.

10. O, welk een vreugde vult mijn geest

Words: Anon.

Music: Ebenezer Beesley

11. Een engel van de Heer

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

12. God van wijsheid, God van kracht

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

13. Ontwaak en sta op

Words: Theodore E. Curtis

Music: Carolee Curtis Green

14. Zing verheugd met hart en mond

Words: William W. Phelps

Music: Joseph J. Daynes

15. Komt, heil’gen, komt

Words: William Clayton

Music: English folk song

16. Luister naar het woord des Heren

Words: Frans Heijdemann

Music: Frans Heijdemann

17. Wij danken U, Heer, voor profeten

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

18. Zegen uw profeet, o Heer

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

19. Wij bidden steeds voor u

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

20. Wij horen een profetenstem

Words: Marylou Cunningham Leavitt

Music: Darwin Wolford

21. Komt, hoort naar eens profeten stem

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

22. O God, mijn steun en toeverlaat

Words: Isaac Watts

Music: William Croft

23. Een arme zwerver, moed’ en mat

Words: James Montgomery

Music: George Coles

24. Ere de man

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

25. Heil’gen, zie uw zegeningen

Words: Douglas W. Stott

Music: A. Laurence Lyon

26. Joseph Smiths eerste gebed

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

27. De blijde tijd is ingeluid

Words: Philo Dibble

Music: Ebenezer Beesley

28. O volk van Zion

Words: Ed M. Rowe

Music: Robert P. Manookin

29. Laat Zion opstaan in haar pracht

Words: Edward Partridge

Music: Anon.

30. Groot is de glorie van Zions blijde morgen

Words: Thomas Hastings

Music: Edwin F. Parry

31. Zing van Zions pracht en glorie

Words: William W. Phelps

Music: Dutch melody

32. Liefelijk Zion, Godes stad

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

33. Zingen wij van Zion

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

34. De tijd is zeer kort

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

35. Komt, gij kind’ren van de Heer

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

36. Kom, o Gij Vredevorst

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Lof en dank(Return to top) Information Church Links Download Media

37. Beveel gerust uw wegen

Trans.: Bernard ter Haar (from German)

Words: Paul Gerhardt

Music: Johannes Gijsbertus Bastiaans

38. Zingt, schepselen van onze Heer

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper

Music: German hymn

39. Glorie zij God de Heer

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

40. Wat is het evangelie?

Words: Hendrik de Brij

Music: George J. Webb

41. Komt, al gij heil’gen hier op aard’

Words: William W. Phelps

Music: William B. Bradbury

42. Verblijd u in de Heer!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

43. Al d’ere, lof en glorie

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

44. Een vaste burcht is onze God

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

45. Met blij gezang

Words: Penelope Moody Allen

Music: Newel Kay Brown

46. Alles wat adem heeft

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch

47. God onzer vaad’ren

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

48. God onzer vaad’ren, U roepen wij aan

Words: Charles W. Penrose

Music: Ebenezer Beesley

49. Loof nu allen onze Heer

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

50. Leid ons, o Gij goede Meester (Gloaming)

Words: William Williams

Music: Annie F. Harrison

51. Leid ons, o Gij goede Meester (Cwm Rhondda)

Words: William Williams

Music: John Hughes

52. Dierbaar geloof

Words: Frederick W. Faber

Music: Henri F. Hemy; James G. Walton

53. O, vast als een rotssteen

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

54. Gij zijt groot

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

55. Hoe treff’lijk en groot

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

56. God is liefde

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

57. De Heer is mijn Licht

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

58. Dierbare Heiland

Words: Anon.

Music: Silesian folk song

59. Vader, uw kind’ren verheffen nu

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

60. Voor de schepping, goed en mooi

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

61. Dierb’re kind’ren, God is met u

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

62. Zullen wij elkaar ontmoeten

Words: Horace L. Hastings

Music: Elihu S. Rice

63. Kom, o dankbaar volk

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

64. Dankt, dankt nu allen God

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

65. Wilt heden nu treden

Arr.: Edward Kremser

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Dutch folk song; Frans Heijdemann

Gebed en smeking(Return to top) Information Church Links Download Media

66. Leid, vriend’ lijk Licht

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

67. Gij zijt mijn hoogste Goed

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

68. Nader, mijn Heiland, tot U

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

69. Nader, mijn God, tot U

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

70. Leid mij tot U

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

71. Meester, de stormwinden woeden

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

72. Jezus, Redder van mijn ziel

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

73. God sta ons bij

Words: William E. Hickson

Music: Ernst Moritz Arndt

74. Goede Meester, dierb’re Heiland

Words: H. R. Palmer

Music: H. R. Palmer

75. U bid ik aan, o macht der liefde

Words: Gerhard Tersteegen

Music: Dmitri Bortniansky

76. De Heer is mijn Herder

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

77. Mijn goede Herder is de Heer

Trans.: Merryn P. Jongkees (from English)

Words: Francis Rous

Music: Jessie Seymour Irvine

78. Moog’ de Heil’ge Geest u leiden

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

79. Rots der eeuwen

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

80. O hoofd bedekt met wonden

Adapt.: Johann Sebastian Bach

Words: Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

81. Uw liefde, Heer

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

82. Kom, volg Mij na

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

83. O, wees need’rig

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

84. Schoon soms beproeving kwellen mag

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

85. O, komt tot Jezus

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

86. Kalm nu, mijn ziel

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

87. Hoe mild is Godes woord

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

88. Waar is een toevluchtsoord?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

89. Liefderijk Vader

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

90. Christus is mijn Heer

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

91. Mijn Verlosser leeft

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

92. Ik weet dat mijn Verlosser leeft

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

93. Getuigenis

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

94. Heer, geef mij meer reinheid

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

95. Wijd ons vasten, Heer

Words: John Sears Tanner

Music: James B. Welch

96. Dacht gij aan ’t gebed?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

97. Jezus, als ’k zelfs maar denk aan U

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

98. O zoete ure van gebed

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

99. Een uur van vreed’ en rust

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

100. Wat is ’t gebed?

Words: James Montgomery

Music: George Careless

101. Stijg’ ons lied nu zoet en teer

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

102. Evenals de dauw des hemels

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

103. Uw dienst is zoet

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

104. Zingen wij voor ’t scheiden

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

105. God zij met u tot w’u wederzien

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

106. Heer, voor ’t scheiden bidden w’U

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

107. Tot U, o Heer, richt ik mijn zang

Words: Joseph H. Dean

Music: Joseph H. Dean

108. Nu de dag voorbij is

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

109. Uw Geest, o Heer

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

110. Een avondlied

Words: Anne Steele

Music: Edward P. Kimball

111. Verblijf bij mij, nu d’avond valt

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

112. Blijf bij mij, Heer

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

113. Heer, wij gaan nu huiswaarts henen

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

114. Heiland, geef een avondzegen

Words: Anon.

Music: Anon.

Avondmaal(Return to top) Information Church Links Download Media

115. Bij ’t gebed voor ’t brood en ’t water

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

116. Vader, hoort Gij onze beê

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

117. O God, onz’ eeuw’ge Vader

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

118. In Christus’ kerk zijn wij tezaam

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

119. Kom, stijg’ ons lied van dank en lof

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

120. O grote Heer

Words: Andrew Dalrymple

Music: George Careless

121. Jezus van Nazaret, Heiland en Heer

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

122. Het brood wordt ons hier nu bediend

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

123. Wij gedenken deze stonde

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

124. Aan ’t houten kruis op Golgota

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

125. God had ons lief en zond zijn Zoon

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

126. Jezus de Gekruisigde

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

127. Aanschouw, de grote Redder stierf

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

128. Hij stierf! De grote Redder stierf

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

129. ’k Sta spraak’loos

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

130. Er is een heuvel ver van hier

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

131. Hoe groot de wijsheid

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

132. Jezus werd eertijds veracht

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Pasen(Return to top) Information Church Links Download Media

133. Daar juicht een toon

Words: Eduard Gerdes

Music: Henri Abraham César Malan

134. ’t Licht van de morgen

Words: Civilla D. Martin

Music: William J. C. Thiel

135. Hij is uit de dood verrezen!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

136. Christus is verrezen nu

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

Kerstmis(Return to top) Information Church Links Download Media

137. Herders, Hij is geboren

Words: Liefde-vier in den Kerstnacht

Music: De gheestelijcken leeuwercker; Gerardina Debaene

138. Juich, wereld, juich!

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

139. Komt allen tezamen

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

140. Er is uit dorre aarde

Words: German carol

Music: German carol; Michael Praetorius

141. Hoort gij gindse eng’lenkoren

Words: French carol

Music: French carol

142. Nu zijt wellekome

Words: Paradijs der Gheestelijcke en Kerkelijcke Lofsangen

Music: Paradijs der Gheestelijcke en Kerkelijcke Lofsangen

143. Ere zij God

Words: F. A. Schultz

Music: F. A. Schultz

144. Geen wieg voor een Koning

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther

Music: William J. Kirkpatrick

145. O Betlehem, gij kleine stad

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

146. Ver, ver van hier in Judea schoon

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

147. O Kindeke klein

Words: German carol

Music: German melody; Johann Sebastian Bach

148. Hoort der eng’len lied, zo schoon

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

149. Stille nacht

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

150. De eerste noël

Words: Traditional English carol

Music: Traditional English carol

Bijzondere gelegenheden(Return to top) Information Church Links Download Media

151. Daar Gij mij veel gegeven hebt

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

152. Kom, de reis nu hervat

Words: Charles Wesley

Music: James Lucas

153. U wil ik volgen, Heer

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

154. Zielslief heeft ’t hart van de Herder

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

155. Besteed uw tijd steeds nuttig

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

156. Zie, de zon schijnt heden in mijn ziel

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

157. Zie, uw pad wordt schoon en licht

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

158. O, hoor ons loflied, Heer

Words: Frank W. Asper

Music: Frank W. Asper

159. Heer, wil in uw kerk aanvaarden

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Alexander Schreiner

160. Zie aan de waterkant ons staan

Words: Anon.

Music: Leroy J. Robertson

161. Strijd voor het recht

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

162. Kies toch goed

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

163. Tel uw zegeningen

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

164. Wij gaan voort, steeds voort

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

165. Voorwaarts, christenstrijders

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

166. Uw gewijde huis

Words: William Bullock

Music: Leroy J. Robertson

167. Uitgekozen Hem altijd te dienen

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

168. Moedig doen wij mee

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

169. Steek uw handen uit de mouw

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

170. Trouw aan ’t geloof

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

171. Hoop van Israël

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

172. Ga heen en getuig

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

173. Luister, o volk’ren

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

174. God volgt voor ons verborgen paân

Words: William Cowper

Music: William B. Bradbury

175. Laat uw lampen helder lichten

Words: Anon.

Music: A. C. Smyth

176. Het heilig woord van liefd’ en deugd

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

177. O zeg, wat is waarheid?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

178. Bij mijn studie van de Schriften

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

179. Ik ga daar waarheen Gij mij zendt

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

180. Dank voor de zondagsschool

Words: William Willes

Music: James R. Murray

181. Help mij bij het onderwijzen

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

182. Groot was de vreugd

Words: Anon.

Music: Ebenezer Beesley

183. Kom, Heil’ge Geest, daal neder

Words: S. H. Serné

Music: Melchior Teschner

184. Weest gij volmaakt!

Words: Frank I. Kooyman

Music: Ernst Moritz Arndt

185. Hoor, o heil’gen, richt uw schreden

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

186. Hoe prachtig zijn uw tempels, Heer

Words: Frank I. Kooyman

Music: Tracy Y. Cannon

187. Tempels op de berg des Heren

Words: Archibald F. Bennett

Music: Alexander Schreiner

188. Gij heil’gen van deez’ laatste tijd

Words: Frank I. Kooyman

Music: Robert P. Manookin

189. Voer uw hart terug

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

190. O mijn Vader

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

191. Elk die ons leven hier verrijkt

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

192. Als er liefde heerst

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

193. Bij heil’gen thuis klinkt blij gezang

Words: Vernald W. Johns

Music: G. William Richards

194. Als een hemel op de aarde

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

195. Ik ben een kind van God

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit