Hi, and welcome to SingPraises.net! In 2015 we did a survey to find out which songs are sung most often in sacrament meeting.
We're conducting another survey and we'd love your help! Sign up here. Thanks! – Samuel

Muzikë e Temës e të Rinjtë

Youth Theme Music, Albanian. LDS Church.
24 songs.

Availability

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Tema e Aktiviteteve të Përbashkëta 2017: Kërkoni(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Atin Pyet

Words: Nik Day

Music: Nik Day

Artist: Roni Paja

2. Një Nga Një

Words: Nik Day; Jake Garvin

Music: Nik Day; Jake Garvin

Artist: Filjo Isufaj

3. What Family Means to Me

Words: Nik Day; Jaeden Vaifanua

Music: Nik Day; Jaeden Vaifanua

Artist: Jaeden Vaifanua

4. Vëllneti Yt U Bëft

Words: Nik Day; Kyle Vorkink

Music: Nik Day; Kyle Vorkink

Artist: Sabrian Cani

5. T’i Mund të Zgjedhësh T’Qendrosh

Words: Nik Day; Lee Gibbons; Justin Garvin

Music: Nik Day; Lee Gibbons; Justin Garvin

Artist: Roni Paja, Aubrie Mema

6. Dëgjoj Zë’n E Tij

Words: Nik Day; Nefi Hernández

Music: Nik Day; Nefi Hernández

Artist: Sabrian Cani

7. Bekimet

Words: Nik Day; Brandon Harms

Music: Nik Day; Brandon Harms

Artist: Filjo Isufaj

8. Better Life

Words: Nik Day; Helga Camín

Music: Nik Day; Helga Camín

Artist: Helga Camín

9. Vyer

Words: Nik Day; Dylan Manzanares

Music: Nik Day; Dylan Manzanares

Artist: Sabrian Cani

10. Healing Water

Words: Nik Day; Feli Ika

Music: Nik Day; Feli Ika

Artist: Feli Ika

11. Atin Pyet

Words: Nik Day

Music: Nik Day

Artist: Bajame Topalli

Tema e Aktiviteteve të Përbashkëta 2015: Hyni në shërbim të Perëndisë(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Nisemi (Embark)

Words: Nik Day

Music: Nik Day

Artist: Julian Gjodeshi

2. Nisemi (Embark)

Words: Nik Day

Music: Nik Day

3. Më Pran’

Words: Nik Day; Kyle Thorn

Music: Nik Day; Kyle Thorn

Artist: Julian Gjodeshi

4. Show Them (?)

Words: Nik Day; Maddie Wilson

Music: Nik Day; Maddie Wilson

5. Silent (?)

Words: Nik Day; Grayson O’Very

Music: Nik Day; Grayson O’Very

6. Fragile (?)

Words: Nik Day; Anna Richey

Music: Nik Day; Anna Richey

7. This Life (?)

Words: Nik Day; Nick Neel

Music: Nik Day; Nick Neel

8. Someone He Can Count On (?)

Words: Nik Day; Bailey Lawson

Music: Nik Day; Bailey Lawson

9. Sa Mir’ Që Të Jetosh

Words: Nik Day; Regan Rindlisbacher

Music: Nik Day; Regan Rindlisbacher

Artist: Floriana Cenollari

10. Nga Brenda Jashtë

Words: Nik Day; Aaliyah Rose

Music: Nik Day; Aaliyah Rose

Artist: Laura Simonet Caussé

11. Vetëm Ti

Words: Nik Day; Micah Rindlisbacher

Music: Nik Day; Micah Rindlisbacher

Artist: Roni Paja

12. We’re Just People (?)

Words: Nik Day; Madilyn Paige

Music: Nik Day; Madilyn Paige

13. Un’ Mund t’bëj Gjithçka

Words: Nik Day; Tanner Townsend

Music: Nik Day; Tanner Townsend

Artist: Filjo Isufaj

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x