Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Heilige Lofzangen

Heilige Lofzangen: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

1948 Hymns, Dutch.
The Hague, Netherlands; Frankfurt, Germany. Dutch Mission.
1956. First edition. 220 songs.

Book © 1956.

Availability

Historical. This collection is out of print.

Jacobs Number: 620.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)

BYU Harold B. Lee Library: BX 8685.2 .D95 1956 (Special Collections); BX 8685.2 .D95 1956 no. 2 (Special Collections)
Church History Library: M285.2 H99DUT 1956; M285.2 H99DUT 1956 no. 2

Stream audio from LDS.org

Indexes

Songs(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Komt, al gij Heil’gen hier op aard

Words: William W. Phelps

Music: William B. Bradbury

2. Jezus werd eertijds veracht

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

3. Waartoe zijn wij te zaam vereend

Words: William J. de Bry

Music: Thomas McIntyre

4. Op deez’ aard’, waar zorgen en ellende zijn

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

5. De wereld vraagt naar willig volk

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

6. Ere de man

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

7. Christus is verrezen nu

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

8. Hoe treff’lijk en groot

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

9. Het nu, wijl de zon schijnt

Words: L. Clark

Music: Evan Stephens

10. Ik weet, dat mijn Verlosser leeft

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

11. Niet nu, maar in de toekomst eens

Words: Maxwell N. Cornelius

Music: James McGranahan

12. Ofschoon in ’s Heren Kerk op aard

Words: John Newton

Music: Wolfgang Amadeus Mozart

13. D’aarde met haar bloemenpracht

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

14. Ziet, des hemels dauw

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

15. O gij bergen zo hoog

Words: Charles W. Penrose

Music: Henry S. Thompson

16. Wij gedenken deze stonde

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

17. Van Groenlands kust in ’t noorden

Words: Reginald Heber

Music: Lowell Mason

18. God volgt voor ons verborgen paân

Words: William Cowper

Music: William B. Bradbury

19. Een ster vol pracht

Words: Anon.

Music: Anon.

20. God had ons lief en zond Zijn Zoon

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

21. Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

22. O hoort, daar klinkt een blij geroep!

Words: W. O. Robinson

Music: Frank W. Asper

23. Welkom, welkom, sabbatmorgen

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

24. Aanschouw Uw kind’ren hier, o Heer

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

25. Liefderijk Vader

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

26. Dank voor de Zondagsschool

Words: William Willes

Music: James R. Murray

27. Eerbied! Verootmoedigt u!

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

28. O, komt tot Jezus

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

29. O, gij schone morgen

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

30. Komt, gij vermoeiden

Words: Thomas Moore; Thomas Hastings

Music: Samuel Webbe

31. O O V, lang leven

Words: Ruth May Fox

Music: W. O. Robinson

32. Zal de jeugd van Zion dralen?

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

33. Hoort der eng’len lied, zo schoon

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

34. Heer, verhoor ons vurig bidden

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph J. Daynes

35. Heiland, loods mij naar de ree

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

36. O God, der eeuwen steun voor mij

Words: Isaac Watts

Music: William Croft

37. Zielslief heeft ’t hart van de Herder

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

38. De Heer is mijn Licht

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

39. O zoete ure van gebed

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

40. Jezus wenst, ik ben een zonne

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

41. God van ’t recht en God van kracht

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

42. Wees welkom, schone Sabbatdag

Words: George Manwaring

Music: Robert Lowry

43. O volheid van zegen

Trans.: Karl G. Maeser (from English)

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

44. Gij lof en eer der wereld

Words: Mary W. Bone

Music: William B. Bradbury

45. Voor g’uw woning hebt verlaten

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

46. ’t Licht des daags, dat pas m’omscheen

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

47. Hoop van Israel

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

48. Glorie zij God omhoog

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

49. Looft nu allen onze Heer

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

50. Zion staat omringd door bergen

Words: Thomas Kelly

Music: A. C. Smyth

51. Komt, Heil’gen, komt

Words: William Clayton

Music: English folk song

52. Hoe zacht klinkt Godes Woord

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

53. Komt, gij kind’ren van de Heer

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

54. Jezus, als ’k zelfs maar denk aan U

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

55. Kind’ren van de heil’gen Zions

Words: G. N. Clarke

Music: Joseph J. Daynes

56. Hoort Gij ons lied, o Heer

Words: Frank W. Asper

Music: Frank W. Asper

57. Heer, geef mij meer reinheid

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

58. God onzer vaad’ren, U roepen wij aan

Words: Charles W. Penrose

Music: Ebenezer Beesley

59. God zij met u

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

60. Komt, hoort naar eens Profeten stem

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

61. Vader, hoort Gij onze beê

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

62. Heer, wij gaan nu huiswaarts henen

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

63. Uw dienst is zoet

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

64. Ver, ver van hier, in Judea schoon

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

65. Morgensterren, zingt van vreugd

Words: Anon.

Music: Thomas L. Durham

66. Jezus, mijn Hoofd en Heer

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

67. Voorwaarts, Christenstrijders!

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

68. Gij zijt mijn Hoogste Goed

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

69. Een arme zwerver, moede en mat

Words: James Montgomery

Music: George Coles

70. Het moog’ niet zijn naar het hooggebergt’

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

71. Liefelijk Zion, Godes stad

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

72. ’t Gekir der duif

Words: Robert Morris

Music: H. R. Palmer

73. Gods Geest brandt in ’t harte

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

74. Lentegroen en zomerrozen

Words: Anon.

Music: Anon.

75. Moedig doen wij mee

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

76. Kom, o Gij Vredevorst!

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

77. Meester, de stormwinden woeden!

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

78. Het brood wordt ons hier nu bediend

Trans.: William J. de Bry (from English)

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

79. Laat ons vriend’lijke woorden steeds spreken

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

80. Komt, alle zonen Gods

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

81. Zaaiend des morgens, als d’ aard ontwaakt

Words: Emily S. Oakey

Music: Philip Paul Bliss

82. Laat uw lampen helder lichten

Words: Anon.

Music: A. C. Smyth

83. Als het schone licht des morgens

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

84. Juich, wereld, juich!

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

85. Wij zijn werkers, trouwe werkers

Words: Henry W. Naisbitt

Music: Joseph G. Fones

86. Wiltt gij soms een fout berispen

Words: Anon.

Music: Philip Paul Bliss

87. ’t Zonnetje is verdwenen

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

88. Nader, mijn Heiland, tot U

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

89. Mijn lichtje is maar klein

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

90. Vader, Uw kind’ren verheffen nu

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

91. Bij ’t gebed voor ’t brood en ’t water

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

92. Komt allen te zamen

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

93. Jezus, Redder van mijn ziel

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

94. Zullen wij elkaar ontmoeten

Words: Horace L. Hastings

Music: Elihu S. Rice

95. O Bethlehem, gij kleine stad

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

96. De blijde tijd is ingeluid

Words: Philo Dibble

Music: Ebenezer Beesley

97. De Heer is mijn Herder

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

98. Vat het zonlicht

Words: George F. Root

Music: George F. Root

99. Leid, vriend’lijk Licht

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

100. Verrijs, gij lusthof Zions

Words: William G. Mills

Music: George Careless

101. Israel, hoort, God roept u allen

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

102. Om Jezus’ dis zijn wij geschaard

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

103. Besteedt uw tijd steeds nuttig

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

104. Ik heb werk in overvloed

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

105. Hij stierf, de grote Redder stierf

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

106. O Heer, wij brengen nu

Words: Bernard Snow

Music: Evan Stephens

107. Alles, wat adem heeft

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch

108. Schoon soms beproeving kwellen mag

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

109. Jehova, Heer van ’t gans heelal

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

110. Lof en dank voor de kracht der heuv’len

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

111. Stille nacht

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

112. Hoog op der bergen kruin

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

113. De morgen daagt, de nacht vliedt heen

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

114. Komt, volgt Mij na

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

115. Komt, hoor naar ’t luid trompetgeschal

Words: John A. Granade

Music: Lewis D. Edwards

116. Ik weet, mijn Hemelvader weet

Words: S. M. I. Henry

Music: Edwin O. Excell

117. Wees welkom, tijd zo schoon

Words: Joel H. Johnson

Music: Evan Stephens

118. O ziet! Een vorst’lijk leger

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

119. O luister, mijn kleine, naar ’t mooie verhaal

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

120. Maakt donk’re lucht uw hart beducht?

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Joseph J. Daynes

121. Kalm, mijn broeder!

Words: Charles W. Penrose

Music: George F. Root

122. Huiv’ring wekt dit woord des Heren

Words: Frank I. Kooyman

Music: Ernst Moritz Arndt

123. Nog onverhoord?

Words: Ophelia G. Adams

Music: Charles Davis Tillman

124. O God, onz’ eeuw’ge Vader

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

125. Goede Hemelvader

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

126. De tijd is zeer kort

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

127. Het nachtfloers wordt zwakker

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

128. Heel de wereld toeft in ’t duister

Words: William Williams

Music: Hans Henry Petersen

129. Mocht u ’t lot beproeving geven

Words: W. H. Flaville

Music: John R. Sweney

130. Gij ouderlingen Israels

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

131. Rust, rust voor de moede ziel

Words: Henry W. Naisbitt

Music: George Careless

132. Elk ziet schoonheid in het rond

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

133. Ziet de sterke God verschijnen

Words: William Goode

Music: Evan Stephens

134. Wat verscheen daar aan de hemel?

Words: John S. Davis

Music: Evan Stephens

135. Ziet, uw pad wordt schoon en licht

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

136. Verblijf met mij, nu d’avond valt

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

137. Een vaste burcht is onze God

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

138. Aanschouwt, de Grote Redder stierf

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

139. Dierb’re kind’ren, God is met u

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

140. ’t Licht van de morgen

Words: Civilla D. Martin

Music: William J. C. Thiel

141. Zie de heil’ge engel vliegen

Words: Robert B. Thompson

Music: Evan Stephens

142. Vlug naar de Zondagsschool

Words: William G. Bickley

Music: William G. Bickley

143. Ik weet een uur van vreed’ en rust

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

144. Verlosser van Israel

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

145. Luister en Glorie

Words: Thomas Hastings

Music: Edwin F. Parry

146. Jezus, Rots van onze redding

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

147. Wij marcheren voort tot glorie

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

148. Zingen wij voor ’t scheiden

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

149. Heer, voor ’t scheiden bidden w’U

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

150. Schijnt de reis u wat lang?

Words: Joseph Fielding Smith

Music: George D. Pyper

151. Neen, spreekt geen kwaad

Words: Anon.

Music: Anon.

152. O, vast als een rotssteen

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

153. Zingen wij met hart en mond

Words: William W. Phelps

Music: Joseph J. Daynes

154. Wie staat bij ’s Heren vaan?

Arr.: George Careless

Words: Hannah Last Cornaby

Music: Henry Russell

155. Een engel van de Heer

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

156. Dat ’s Heren zegen op u daal’

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter

157. O, hoe lief’lijk was de morgen

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

158. O grote Heer

Words: Andrew Dalrymple

Music: George Careless

159. Nimmer te laat

Words: Anon.

Music: A. C. Smyth

160. Gij dwaze ziel, die doolt

Words: Charles Wesley

Music: Evan Stephens

161. Strijdt voor het recht

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

162. Wijl iedere dag zo snel henenvliedt

Words: Anon.

Music: Anon.

163. Als de nevels zijn verdwenen

Words: Anna Herbert

Music: Hans Henry Petersen

164. Waarheid spreekt tot onze zinnen

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

165. Ziet, wij zaaien

Words: Anon.

Music: Henry A. Tuckett

166. In ons Zion, ons zo waard

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

167. Wij, kind’ren van Zion

Arr.: Charles J. Thomas

Words: Henry Maiben

Music: German air

168. Toen ’t licht der waarheid kwam

Words: William Clayton

Music: Anon.

169. Komt, stijg’ ons lied van dank en lof

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

170. Nader, mijn God, tot U

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

171. Moog’ de Heil’ge Geest u leiden

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

172. Zomertijd

Words: Anon.

Music: Joseph Ballantyne

173. Uit ’t Geestenrijk, met vuur’ge hoop

Words: John A. Widtsoe

Music: B. Cecil Gates

174. Ontwaakt, gij Heil’gen Gods, ontwaakt!

Words: Eliza R. Snow

Music: Evan Stephens

175. ’k Sta spraak’loos

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

176. Wij danken U, Heer, voor profeten

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

177. Wanneer, o Heiland?

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

178. Denk niet als gij opgaat naar Zion

Words: Eliza R. Snow

Music: John E. Tullidge

179. O zeg, wat is waarheid?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

180. Op, ontwaakt, gij beschermers van Zion

Words: Charles W. Penrose

Music: Thomas E. Williams; Thomas A. Becket Sr.

181. Komt, de reis nu hervat

Words: Charles Wesley

Music: James Lucas

182. Dankt, dankt nu allen God

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

183. Komt, al gij kind’ren Zions

Words: William W. Phelps

Music: John E. Tullidge

184. Leid ons, o Gij goede Meester

Words: William Williams

Music: Annie F. Harrison

185. ’t Morgenrood begint te lichten

Words: John Jaques

Music: George Careless

186. Ziet, de zon schijnt heden in mijn ziel

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

187. Het heilig woord van liefd’ en trouw

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

188. U bid ik aan, o macht der liefde

Words: Gerhard Tersteegen

Music: Dmitri Bortniansky

189. O weet, dat elke ziel is vrij

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Evan Stephens

190. Ziet aan de waterkant ons staan

Words: Anon.

Music: Leroy J. Robertson

191. Wat is ’tgebed?

Words: James Montgomery

Music: George Careless

192. Zo vast als het Rotsgebergte

Words: Ruth May Fox

Music: Alfred M. Durham

193. Heb ik heden iets goeds in de wereld gedaan?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

194. Blijf met mij, Heer

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

195. Evenals de zon in luister

Words: R. E. Moench

Music: Ebenezer Beesley

196. Blijde, blijde kind’ren zingt uw lied

Words: C. W. Stayner

Music: Ebenezer Beesley

197. Wij gaan voort, steeds voort

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

198. Al boeien paleizen

Words: John Howard Payne

Music: Henry R. Bishop

199. O, mijn Vader

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

200. Rots der eeuwen

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

201. ’t Boze woord, o moog’ het nimmer

Words: H. R. Palmer

Music: H. R. Palmer

202. Wilt heden nu treden

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Dutch folk song; Frans Heijdemann

203. Leid mij, pelgrim

Words: William Williams

Music: Alfred Beirly

204. Gods genâ schijnt steeds van boven

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

205. Wilhelmus van Nassouwen

Words: Unknown

Music: Adriaen Valerius

206. O, Vader, wil Uw zegen zenden

Words: Unknown

Music: Johann Anastasius Freylinghausen

207. Groot was de vreugd

Words: Anon.

Music: Ebenezer Beesley

208. O, hoofd, bedekt met wonden

Words: Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

209. Kom, Heil’ge Geest, daal neder

Words: S. H. Serné

Music: Melchior Teschner

210. De herdertjes lagen bij nachte

Words: Dutch carol

Music: Dutch carol

211. Geloof

Words: A. W. F. von Balluseck

Music: J. P. Jongkees

212. O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk

Words: John Daniel Falk; Johann C. Heinrich Holzschuher

Music: Sicilian folk tune

213. Ere zij God

Words: F. A. Schultz

Music: F. A. Schultz

214. Stijg’ ons lied nu zoet en teer

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

215. Er is een heuvel, ver van hier

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

216. Nu sijt wellecome

Words: Paradijs der Gheestelijcke en Kerkelijcke Lofsangen

Music: Paradijs der Gheestelijcke en Kerkelijcke Lofsangen

217. Wat is het Evangelie?

Words: Hendrik de Brij

Music: George J. Webb

218. Er is uit dorre aarde

Words: German carol

Music: German carol; Michael Praetorius

219. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken

Words: Nicolaas Beets

Music: Johannes Gijsbertus Bastiaans

220. Heiland, geef een avondzegen

Words: Anon.

Music: Anon.

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x