Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Salmer og Sanger

Salmer og Sanger: Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

1948 Hymns, Norwegian.
Germany. Norwegian Mission.
1956. First edition. 226 songs.

Book © 1956.

Availability

Historical. This collection is out of print.

Jacobs Number: 761.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)

BYU Harold B. Lee Library: BX 8685.2 .N83 1956 (Special Collections)
Church History Library: M285.2 H99NOR 1956

Stream audio from LDS.org

Indexes

Songs(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Jesus Krist oppstanden er

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

2. O bli hos meg; det aften er

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

3. Se Herre, dine barn idag

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

4. Vi er en mektig skare

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

5. Kom, Hellige

Words: William Clayton

Music: English folk song

6. Gud vår Fader, vi deg ber

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

7. Kom lytt nu til profetens røst

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

8. Kom følg med meg

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

9. Kom kun til Herren alle som lider

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

10. Jorden med sitt blomsterflor

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

11. La oss stemme i ett kor

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

12. Gud allmektig, rettferds Gud

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

13. Kjærlig er Herren vår hyrde

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

14. Da du styrket fra ditt leie

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

15. Farvel all jordisk ære

Words: Mary W. Bone

Music: William B. Bradbury

16. Gud elsket oss, han gav sin Sønn

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

17. Fra Grønlands kolde fjeller

Words: Reginald Heber

Music: Lowell Mason

18. Lover den Herre Gud

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

19. Fader vi synger til deg vår pris

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

20. Gud vær med deg til vi ses igjen

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

21. Fedrenes Gud, hør deg anroper vi

Words: Charles W. Penrose

Music: Ebenezer Beesley

22. Hill deg O Sion vi priser den morgen

Words: Thomas Hastings

Music: Edwin F. Parry

23. Sions ungdom, kom nu alle

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

24. Nu går en dag hen av vår tid

Trans.: Johan Olof Wallin (from German)

Words: Johann Friedrich Hertzog

Music: William B. Bradbury

25. Høyt opp på fjellets topp

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

26. Hvor herlig og stort

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

27. I all ydmykhet, O Frelser

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

28. Hvor vennlig er vår Gud

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

29. Benytt enhver anledning

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

30. Hør du vår lovsang Gud

Words: Frank W. Asper

Music: Frank W. Asper

31. Hvor som helst i verden

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

32. Yndefull Sion, himlens stad

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

33. O Gud vår hjelp fra evig tid

Words: Isaac Watts

Music: William Croft

34. Isra’l, Isra’l, Gud deg kaller

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

35. O Fader, la mitt hjerte få

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

36. Jeg trenger deg hver stund

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

37. Du himlens og jordens Fyrste

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

38. Jesus min Frelser kjær

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

39. Kjære Frelser, los du meg

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

40. La oss forene her vår sang

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

41. Mer hellighet gi mig

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

42. Gud vær med oss når vi skilles

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

43. Kom nu alle store små

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

44. Led, milde lys

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

45. Kraft og styrke sendt fra himlen

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

46. Min Gud er mitt lys

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

47. Min Herre er Hyrden

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

48. Nei, tal ei ondt

Words: Anon.

Music: Anon.

49. Nærmere Frelser til deg

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

50. G. U. F. du hyldes

Words: Ruth May Fox

Music: W. O. Robinson

51. O Gud, du kjære Fader

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

52. Til alle har vår Herre gitt

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Evan Stephens

53. Vår Herre han er hyrden god!

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

54. Herre, sign du all vår gang

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

55. Over mørke, triste høyder

Words: William Williams

Music: Hans Henry Petersen

56. I Sions alpeland

Words: Emmeline B. Wells

Music: Evan Stephens

57. Fremad, Kristi stridsmenn

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

58. Dagen svinner

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

59. O, du salighetens klippe

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

60. Ved tanken på min Frelser kjær

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

61. Syng med en forenet røst

Words: William W. Phelps

Music: Joseph J. Daynes

62. Hvor det er skjønt, min Herre Gud

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

63. O lytt! Et fryderop er hørt

Words: W. O. Robinson

Music: Frank W. Asper

64. En grønnkledd høyde langt herfra

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

65. O skjønne sannhets ord

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

66. Korsfestet blev vår Herre stor

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

67. Hvilken skjønn og yndig morgen

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

68. Han døde vår Forløser stor

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

69. O skjønne, lille Betlehem

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

70. O du Sion i vest

Words: Charles W. Penrose

Music: Henry S. Thompson

71. Priser profeten som skuet Jehova

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

72. En stakkars sorgbetynget mann

Words: James Montgomery

Music: George Coles

73. Skal vi møtes hist ved floden

Words: Horace L. Hastings

Music: Elihu S. Rice

74. Skal det unge Sion glemme?

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

75. Det er skjønnhet her på jord

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

76. Pris vår Gud med hjerte, munn

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

77. Det er solskinn i min sjel i dag

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

78. Stille natt, hellig natt

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

79. Kom alt Guds folk som bor på jord

Words: William W. Phelps

Music: William B. Bradbury

80. Takk for vår skole

Words: William Willes

Music: James R. Murray

81. En ny dag frembryter

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

82. Se, når morgensolen sender

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

83. Snart tiden er omme

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

84. I verden trenges tapre menn

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

85. De vise menn fra Østerland

Words: Anon.

Music: Anon.

86. Modig må vi kjempe

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

87. Vi kjemper for Guds rike

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

88. Guds Ånd som en ild

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

89. Hvem er for Herrens sak?

Words: Hannah Last Cornaby

Music: Henry Russell

90. Sion er av fjell omringet

Words: Thomas Kelly

Music: A. C. Smyth

91. Vi synger pris til Jesu navn

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

92. Bønnen er sjelens dype trang

Words: James Montgomery

Music: George Careless

93. Igjen vi møtes ved ditt bord

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

94. Våkn opp Guds folk, I hellige!

Words: Eliza R. Snow

Music: Evan Stephens

95. En gledens dag

Words: Philo Dibble

Music: Ebenezer Beesley

96. Hill deg, du signet dag!

Words: Joel H. Johnson

Music: Evan Stephens

97. Som Staden der på berget står

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

98. Se, en mektig engel kommer

Words: Robert B. Thompson

Music: Evan Stephens

99. Vær du signet for Sions styrke

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

100. Synes veien deg lang

Words: Joseph Fielding Smith

Music: George D. Pyper

101. Villedte sjel som går

Words: Charles Wesley

Music: Evan Stephens

102. Salems Konges Prestedømme

Words: J. J. M. Bohn

Music: George Careless

103. Vi nu nyter brødet, vannet

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

104. Se! en mektig Gud seg viser

Words: William Goode

Music: Evan Stephens

105. Ydmyk, med ærbødighet

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

106. Nar himlen synes mørk og trist

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Joseph J. Daynes

107. Hvad var skuet uti himlen

Words: John S. Davis

Music: Evan Stephens

108. Styr din vrede O min broder

Words: Charles W. Penrose

Music: George F. Root

109. O Hellig Ånd

Words: Anon.

Music: George Careless

110. Kjære barn, din Gud er nær deg

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

111. O, hør du barne lille

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

112. Kom, du dag som Gud har lovet

Words: Pratt’s Collection

Music: A. C. Smyth

113. Mitt lille lys

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

114. Nærmere dig, min Gud

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

115. Løft din stemme Sions ungdom

Words: G. N. Clarke

Music: Joseph J. Daynes

116. Herre, vi er deg hengiven

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph J. Daynes

117. Fader vår i himlen

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

118. Jesus, du som elsker meg

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

119. Det nye år

Words: Anon.

Music: Anon.

120. Hver liten fugl

Words: Robert Morris

Music: H. R. Palmer

121. Mon jeg hjemme i Dalen nu savnes

Trans.: Carl Christian Anton Christensen (from English)

Words: Sidney M. Grannis

Music: Ebenezer Beesley

122. Vi til himlen bønnen sender

Words: William E. Hickson

Music: Ernst Moritz Arndt

123. Om av trengsel du må prøves

Words: W. H. Flaville

Music: John R. Sweney

124. Gode Gud og Fader

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

125. Søte, glade småbarn

Words: C. W. Stayner

Music: Ebenezer Beesley

126. Kom lytt så til basunene

Words: John A. Granade

Music: Lewis D. Edwards

127. Samle solskinn

Words: George F. Root

Music: George F. Root

128. Vi gledes og frydes

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

129. O Israels eldster

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

130. Sæden den såes i morgengry

Words: Emily S. Oakey

Music: Philip Paul Bliss

131. O, bli hos meg! Nu er det aftentid

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

132. Kom, alle I Guds menn

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

133. Mester, se uværet truer

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

134. Fred, fred, for den trette sjel

Words: Henry W. Naisbitt

Music: George Careless

135. Vær velkommen søndag morgen

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

136. Stå frem O skjønne Sion

Words: William G. Mills

Music: George Careless

137. O kom, alle sjele

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

138. O strålende morgen

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

139. La oss vokte, trofast vokte

Words: Henry W. Naisbitt

Music: Joseph G. Fones

140. Ei svar ennu

Words: Ophelia G. Adams

Music: Charles Davis Tillman

141. Sannhets lys

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

142. Guds hviledag vi hilser deg

Words: George Manwaring

Music: Robert Lowry

143. Ei nu, men i en fremtid nær

Words: Maxwell N. Cornelius

Music: James McGranahan

144. Jeg vet, at Gud, min Fader vet

Words: S. M. I. Henry

Music: Edwin O. Excell

145. La nu Guds Ånds stille hvisken

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

146. Våkn min sanger

Words: Eliza R. Snow

Music: Evan Stephens

147. Stille syng en hellig sang

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

148. I dag skinner solen

Words: L. Clark

Music: Evan Stephens

149. Herlig lyser Fad’rens nåde

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

150. Vi synger om Guds kjærlighet

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

151. Full av gjerning er min dag

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

152. Han lever! Vår Forløser stor

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

153. Jeg står helt forundret

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

154. Gjør hva er rett

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

155. Sikre som fjellene rundt oss

Words: Ruth May Fox

Music: Alfred M. Durham

156. Hør, den englesang så skjønn

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

157. O kom, du Kongers Drott

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

158. La oss stevne frem

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

159. Morgenstjerner rop av fryd

Words: Anon.

Music: Thomas L. Durham

160. Ha takk for profeten du sendte

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

161. Der er en tid da ro og fred

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

162. Du kan gjøre veien lett

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

163. Så sikker en grunnvold

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

164. Når all tåke er forsvunnet

Words: Anna Herbert

Music: Hans Henry Petersen

165. I vårt skjønne Deseret

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

166. Til søndagsskolen vår

Words: William G. Bickley

Music: William G. Bickley

167. Pris Gud, fra hvem hvert gode kom

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter

168. Hvor lenge skal vi kjære Gud

Words: John A. Widtsoe

Music: B. Cecil Gates

169. Hør Guds barn i Sion

Arr.: Charles J. Thomas

Words: Henry Maiben

Music: German air

170. Har på jorden jeg gjort noe godt idag?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

171. Atter vi samles i skolen i dag

Words: Anon.

Music: A. C. Smyth

172. Kjærlighet er lysets kilde

Words: N. F. S. Grundtvig

Music: Ebenezer Beesley

173. Fra himlens høye hvelv

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

174. Langt, langt herfra

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

175. Nu Israels Gjenløser

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

176. Kastes du på bølgen om i livet her

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

177. Du Herres Herre

Words: Andrew Dalrymple

Music: George Careless

178. Skjønne sommerdager

Words: Anon.

Music: Joseph Ballantyne

179. Onde ord

Words: H. R. Palmer

Music: H. R. Palmer

180. Kan hende det er på fjellets sti

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

181. Vår Gud han er så fast en borg

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

182. Se, nu dagen heller

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

183. Min klippe er du

Words: Anon.

Music: Anon.

184. Våre gjerninger og tanker

Words: Anon.

Music: Henry A. Tuckett

185. Kom, du bedrøvede

Words: Thomas Moore; Thomas Hastings

Music: Samuel Webbe

186. Lovsang! (Prayer of Thanksgiving)

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Dutch folk song; Frans Heijdemann

187. Stor Herren er, og til hans pris

Words: Eliza R. Snow

Music: Leroy J. Robertson

188. Allmakts Gud

Words: Peter Olaf Thomassen

Music: Unknown

189. Hosianna

Words: Georg J. Vogler

Music: Georg J. Vogler

190. Fryd deg, O jord!

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: Joseph G. Fones

191. Lovsang

Words: Christian Fürchtegott Gellert

Music: Ludwig van Beethoven

192. Jesus, jeg mitt kors har taget

Words: Henry F. Lyte

Music: S. L. Fish

193. Den store, hvide flok (Norsk folkmelodi)

Words: Hans Adolph Brorson

Music: Edvard Grieg

194. Bred dina vida vingar

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Swedish folk melody

195. Sol!

Words: Olav H. Hauge

Music: C. Kaurin

196. Leid, milde ljos

Words: John Henry Newman

Music: Charles H. Purday

197. Solnedgang

Words: Frantz Johannes Hansen

Music: Johan Gottfried Conradi

198. Tenk ei, når til Sion I drage

Words: Eliza R. Snow

Music: John E. Tullidge

199. Kom, alle Sions sønner

Words: William W. Phelps

Music: John E. Tullidge

200. O si, hvad er sannhet?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

201. Nu takker alle Gud

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

202. Gud signe vårt dyre fedreland

Words: Elias Blix

Music: Christoph Ernst Friedrich Weyse

203. Jesus, det eneste

Words: Ole Theodor Moe

Music: Christian Sinding

204. For de sårede (Der går et stille tog)

Words: Björnstjerne Björnson

Music: Thorvald Lammers

205. Jeg vet på hvem jeg bygger

Words: Ernst Moritz Arndt; Carsten Hauch

Music: Felix Mendelssohn

206. Led oss frem

Words: William Williams

Music: John Hughes

207. Ja, vi elsker dette landet

Words: Björnstjerne Björnson

Music: Rikard Nordraak

208. The Star-spangled Banner

Words: Francis Scott Key

Music: John Stafford Smith

209. Vingede skarer

Words: Johan Sebastian Welhaven

Music: Friedrich F. Flemming

210. Når skal jeg møte deg?

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

211. Herligste morgen!

Words: Civilla D. Martin

Music: William J. C. Thiel

212. Lover den Herre

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch

213. O min Fader, du som troner

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

214. Klippe, du som brast for meg

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

215. Når verden er kold

Words: David Denham

Music: Henry R. Bishop

216. O bønnestund, O bønnestund

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

217. O kom, du Sions konge, kom!

Words: H. P. Olsen

Music: Wolfgang Amadeus Mozart

218. Deilig er jorden, prektig er Guds himmel

Words: Bernhard Severin Ingemann

Music: Silesian folk song

219. Du har nok hørt en stemme i ditt hjerte

Words: Margrethe Munthe

Music: Ira David Sankey

220. Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

221. Milde Jesus du som sagde

Trans.: Nordahl Rolfsen (from Swedish)

Words: Frans Michael Franzén

Music: Jean-Jacques Rousseau

222. Kjærlighet fra Gud

Words: Jens Nicolai Ludvig Schjørring

Music: Henry S. Thompson

223. Tindrende stjerne

Arr.: Ramm Arveseter

Words: Laura Winther

Music: Laura Winther

224. No livnar det i lundar

Words: Elias Blix

Music: Ludvig M. Lindeman

225. Hvorfra kommer du

Arr.: Olaf H. Vogeler

Words: Unknown

Music: Unknown

226. Alltid freidig når du går

Words: Ernst Christian Richardt

Music: Christoph Ernst Friedrich Weyse

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x