Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.ChurchofJesusChrist.org!

Хүүхдийн Дууны Ном

Children’s Songbook, Mongolian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2019. Only known edition. 119 songs.

Availability

Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Миний Тэнгэрлэг Эцэг(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Би Бурханы хүүхэд

Arr.: Darwin Wolford

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

4. Бүх дэлхийн хүүхдүүд

Words: Peggy Hill Ryskamp

Music: Beth Groberg Stratton

6. Хүүхдийн залбирал

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

8. Ариун Эцэг минь амьд

Arr.: Reid N. Nibley

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

9. Хайрт Эцэг минь Тандаа талархъя

Words: Anon.

Music: George Careless

10. Эцэг минь, би тайван намуухнаар

Words: Mildred Tanner Pettit

Music: Mildred Tanner Pettit

11. Даруухнаар, намуухнаар

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

12. Хүндэтгэл бол хайр

Words: Maggie Olauson

Music: Maggie Olauson

13. Даруухан байхыг хичээнэ

Words: Wilma Boyle Bunker

Music: Wilma Boyle Bunker

14. Над шиг ийм бяцхан хүүхэд

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

15. Тэнгэрлэг Эцэгтээ баярлалаа

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

16. Тэнгэрлэг Эцэг минь надад хайртай

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

18a. Эрүүл мэнд, хүч чадлын төлөө (Ээлжлэн давтах)

Words: Anon.

Music: Anon.

18b. Бид толгойгоо бөхийн

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Аврагч(Return to top) Information Church Links Download Media

20. Тэр Хүүгээ илгээсэн

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Michael F. Moody

22. Иосеф Бетлехем рүү явахдаа

Words: Bessie Saunders Spencer

Music: I. Reed Payne

24. Одод гялалзаж байв

Arr.: Darwin Wolford

Words: Nancy Byrd Turner

Music: Polish carol

25. Эгэл нэгэн малын хашаанд

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

26. Тэжээлийн тэвшинд

Words: Martin Luther

Music: Charles H. Gabriel

28. Мариагийн бүүвэйн дуу

Arr.: Darwin Wolford

Words: Jan Pinborough

Music: German folk tune

30. Өө, бяцхан үр минь

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

32. Есүс Христийн мэндэлсний дуу

Adapt.: Patricia Kelsey Graham

Words: Avon Allen Compton

Music: Patricia Kelsey Graham

34. Есүс над шиг хүүхэд байв

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

35. Эрт үеийн сайхан түүхийг уншихдаа би

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

36. Есүсийн түүхүүдээс яриач

Words: W. H. Parker

Music: Frederic A. Challinor

37. Есүс бидний хайртай найз

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

38. Есүс намайг нарны туяа шиг байгаасай гэдэг

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

39. Бусдыг хайрлаж, хүндлэхийг Есүс заасан юм

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

40. Би Есүс шиг байхыг хичээнэ

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

42. Би Аврагчийн хайрыг мэдэрдэг

Words: Ralph Rodgers Jr.; K. Newell Dayley; Laurie A. Huffman

Music: K. Newell Dayley

44. Есүс амилсан

Words: Thelma Johnson Ryser

Music: Thelma Johnson Ryser

45. Есүс үхлийн дараа үнэхээр амилсан уу?

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Royce Campbell Twitchell

46. Түүнийг дэлхийд дахин ирэхэд

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Mirla Greenwood Thayne

48. Есүс Христийн Сүм

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Сайн мэдээ(Return to top) Information Church Links Download Media

50. Итгэл

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

52. Эцэг минь гуйя, надад туслаач

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

53. Намайг баптисм хүртэхэд

Words: Nita Dale Milner

Music: Nita Dale Milner

54. Баптисм

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Crawford Gates

56. Ариун Сүнс

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

57. Хаврын нэгэн өдөр

Words: Virginia M. Kammeyer

Music: Crawford Gates

58. Бошиглогчийг дага

Words: Duane E. Hiatt

Music: Duane E. Hiatt

60. Санваарыг сэргээлээ

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

61. Алтан ялтсууд

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

62. Мормоны Номын түүхүүд

Words: Elizabeth Fetzer Bates; Nancy K. Daines Carter

Music: Elizabeth Fetzer Bates

63. Мормоны Номын номнууд

Words: Daphne Matthews

Music: Irish folk tune

64. Нифайн зориг

Words: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Music: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

66. Залбирч, эргэцүүлж, эрэлхийлэн хайх ёстой

Words: Jaclyn Thomas Milne

Music: Carol Baker Black

67. Их Эзэнийг эрэлхийл

Words: Joanne Bushman Doxey

Music: Joanne Bushman Doxey

68. Зарлиг бүгдийг дагацгаая

Arr.: Barbara A. McConochie

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

70. Хайрын гэрэлд байхыг надад заагаач

Arr.: Darwin Wolford

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

71. Дуулгавартай очно

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

72. Би сургаалын дагуу амьдармаар байна

Words: Naomi W. Randall

Music: Roy M. Darley

73. Их Эзэн надад ариун сүм өгсөн

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

74. Бие биенээ хайрлаач

Arr.: Jo Marie Borgeson Bray

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

75. Хэлээч, Эзэн минь

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

76. Хайр байх газар

Words: Joanne Bushman Doxey; Norma Smith

Music: Joanne Bushman Doxey; Marjorie Castleton Kjar

78. Би үргэлж Тантай байх болно

Words: Carol Lynn Pearson

Music: Reid N. Nibley

80. Зөвийг чи хий

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William Bradbury

81. Үнэний төлөө зогс

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

82. Зөвийг сонго

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

83. Би элэгсэг нэгэн баймаар байна

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

84. Үргэлж од шиг гялалзаж явна

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

85. Би зоригтой байна

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

86. Би Бурханы зааснаар амьдарна

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

88. Би эр хүн болно

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

90. Би яг одоо номлогч болохыг хүсч байна

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

91. Номлогчийн ажилд дуудаасай

Words: Newel Kay Brown

Music: Newel Kay Brown

92. Бид энэ дэлхийд Түүний үнэнийг авчирна (Хиламаны арми)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

94. Үйлчлэхээр дуудагдлаа

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

96. Үргэлж гэрэлт

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Гэр орон ба гэр бүл(Return to top) Information Church Links Download Media

98. Гэр бүл үүрд хамт байх болно

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

99. Би ариун сүм харах дуртай

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

100. Гэр бүлийнхээ түүхийг би хөтөлдөг

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

101. Гэр бүлийн залбирал

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

102. Бидэнд хайр байдаг юм

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

104. Аз жаргалтай гэр бүл

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

105. Бямба гараг

Arr.: Chester W. Hill

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

106. Хамгийн сайхан хүмүүс

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

107. Ээж тандаа хайртай шүү, хайртай би

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

108a. Ээж минь

Words: Maud Belnap Kimball

Music: Mildred Tanner Pettit

108b. Бусдад туслах дуртай

Words: Wallace F. Bennett

Music: German folk song

109. Гоё цэцэгтэй нугаар би зугаалах дуртай

Words: Phyllis Luch

Music: Jeanne P. Lawler

110. Аав гэртээ ирлээ

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

111. Аав минь

Words: Carol Graff Gunn

Music: Carol Graff Gunn

112. Эмээ

Words: Nonie N. Sorensen

Music: Nonie N. Sorensen

113. Өвөө ирлээ

Words: Marian Major

Music: Marian Major

114. Гэртээ харих замдаа дуулаарай

Words: Traditional song

Music: Traditional song

Хөгжилтэй тоглоом ба үйл ажиллагаа(Return to top) Information Church Links Download Media

116. Бяцхан горхи урсаж байна

Words: Fanny J. Crosby

Music: William B. Bradbury

117. Бороо сайхан орж байна

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

118. Попкорн

Arr.: Betty Lou Cooney

Words: Georgia W. Bello

Music: Georgia W. Bello

119. Газар дээр унасан үрнүүд

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

120. Дэлгэр зун чи юу хийдэг вэ?

Words: Dorothy S. Andersen

Music: Dorothy S. Andersen

121. Нэгэн удаа том цасан хүн байжээ

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

122. Хорвоо дэлхий маш гайхалтай

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

123. Сайхан дэлхий

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

124. Дуугаа өргөн дуулъя

Words: Richard C. Berg

Music: Richard C. Berg

125. Хэрвээ сайхан амьдарч байвал

Words: Anon.

Music: Anon.

126. Миний бяцхан гар

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

127. Яг л хаалганы нугас шиг

Words: Aileen Fisher

Music: Jeanne P. Lawler

128. Инээмсэглээрэй

Words: Daniel Taylor

Music: H. S. L.; E. H.

129a. Толгой, мөр, өвдөг, хөл

Words: Anon.

Music: Anon.

129b. Хөгжилтэй

Words: Rebecca Stevens

Music: Cecilia Johns

130. Сайн уу

Words: Maurine Benson Ozment

Music: Maurine Benson Ozment

131. Хүүхдийн ангийн өнгөнүүд

Words: Marzelle Mangum

Music: Marzelle Mangum

132. Мэргэн мунхаг хоёр

Words: Southern folk song

Music: Southern folk song

133. Чиний төрсөн өдөр (Ээлжлэн давтах)

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

134. Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе

Words: Mildred E. Millett

Music: Mildred E. Millett

Сонгогдсон дуунууд(Return to top) Information Church Links Download Media

136. Гар тэрэгтнүүдийн дуу

Words: John Daniel Thompson McAllister; Lucile C. Reading

Music: Scottish folk tune

137. Анхдагчийн хүүхдүүд

Words: Elizabeth Fetzer Bates

Music: Elizabeth Fetzer Bates

138. Анхдагч болохын тулд

Arr.: Vanja Y. Watkins

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

140. Би тэнгэрт амьдардаг байсан

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

141. Есүс баптисм хүртэхэд

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

142. Энэ бол Миний хайрт Хүү

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

143. Есүсийн талаар бодон хичээн суух нь

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Robert Cundick

144. Есүсийн мэндэлсэн өдөр

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

145. Энэ бол Бурханы өргөө

Words: Louise M. Oglevee

Music: William G. Oglevee

146. Сүмдээ очихдоо би

Words: Faye Glover Petersen

Music: Faye Glover Petersen

147. Сүмийн хаалга

Words: Dorothy Little Read

Music: Dorothy Little Read

148. Намуун зөөлөн дуу

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x