Хүүхдийн Дууны Ном

Children’s Songbook, Mongolian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2019. Only known edition. 119 songs.

Availability

Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Миний Тэнгэрлэг Эцэг(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Би Бурханы хүүхэд

Arr.: Darwin Wolford

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

4. Бүх дэлхийн хүүхдүүд

Words: Peggy Hill Ryskamp

Music: Beth Groberg Stratton

6. Хүүхдийн залбирал

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

8. Ариун Эцэг минь амьд

Arr.: Reid N. Nibley

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

9. Хайрт Эцэг минь Тандаа талархъя

Words: Anon.

Music: George Careless

10. Эцэг минь, би тайван намуухнаар

Words: Mildred Tanner Pettit

Music: Mildred Tanner Pettit

11. Даруухнаар, намуухнаар

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

12. Хүндэтгэл бол хайр

Words: Maggie Olauson

Music: Maggie Olauson

13. Даруухан байхыг хичээнэ

Words: Wilma Boyle Bunker

Music: Wilma Boyle Bunker

14. Над шиг ийм бяцхан хүүхэд

Words: Mary M. Dodge

Music: W. K. Bassford

15. Тэнгэрлэг Эцэгтээ баярлалаа

Words: Robert Louis Stevenson

Music: Franz Joseph Haydn

16. Тэнгэрлэг Эцэг минь надад хайртай

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

18a. Эрүүл мэнд, хүч чадлын төлөө (Ээлжлэн давтах)

Words: Anon.

Music: Anon.

18b. Бид толгойгоо бөхийн

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

Аврагч(Return to top) Information Church Links Download Media

20. Тэр Хүүгээ илгээсэн

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Michael F. Moody

22. Иосеф Бетлехем рүү явахдаа

Words: Bessie Saunders Spencer

Music: I. Reed Payne

24. Одод гялалзаж байв

Arr.: Darwin Wolford

Words: Nancy Byrd Turner

Music: Polish carol

25. Эгэл нэгэн малын хашаанд

Words: Patty S. Hill

Music: Mildred J. Hill

26. Тэжээлийн тэвшинд

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: Charles H. Gabriel

28. Мариагийн бүүвэйн дуу

Arr.: Darwin Wolford

Words: Jan Pinborough

Music: German folk tune

30. Өө, бяцхан үр минь

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

32. Есүс Христийн мэндэлсний дуу

Adapt.: Patricia Kelsey Graham

Words: Avon Allen Compton

Music: Patricia Kelsey Graham

34. Есүс над шиг хүүхэд байв

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

35. Эрт үеийн сайхан түүхийг уншихдаа би

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

36. Есүсийн түүхүүдээс яриач

Words: W. H. Parker

Music: Frederic A. Challinor

37. Есүс бидний хайртай найз

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

38. Есүс намайг нарны туяа шиг байгаасай гэдэг

Words: Nellie Talbot

Music: Edwin O. Excell

39. Бусдыг хайрлаж, хүндлэхийг Есүс заасан юм

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

40. Би Есүс шиг байхыг хичээнэ

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

42. Би Аврагчийн хайрыг мэдэрдэг

Words: Ralph Rodgers Jr.; K. Newell Dayley; Laurie A. Huffman

Music: K. Newell Dayley

44. Есүс амилсан

Words: Thelma Johnson Ryser

Music: Thelma Johnson Ryser

45. Есүс үхлийн дараа үнэхээр амилсан уу?

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Royce Campbell Twitchell

46. Түүнийг дэлхийд дахин ирэхэд

Words: Mirla Greenwood Thayne

Music: Mirla Greenwood Thayne

48. Есүс Христийн Сүм

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

Сайн мэдээ(Return to top) Information Church Links Download Media

50. Итгэл

Words: Beatrice Goff Jackson

Music: Michael F. Moody

52. Эцэг минь гуйя, надад туслаач

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

53. Намайг баптисм хүртэхэд

Words: Nita Dale Milner

Music: Nita Dale Milner

54. Баптисм

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Crawford Gates

56. Ариун Сүнс

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

57. Хаврын нэгэн өдөр

Words: Virginia M. Kammeyer

Music: Crawford Gates

58. Бошиглогчийг дага

Words: Duane E. Hiatt

Music: Duane E. Hiatt

60. Санваарыг сэргээлээ

Words: Joan D. Campbell

Music: Hal K. Campbell

61. Алтан ялтсууд

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

62. Мормоны Номын түүхүүд

Words: Elizabeth Fetzer Bates; Nancy K. Daines Carter

Music: Elizabeth Fetzer Bates

63. Мормоны Номын номнууд

Words: Daphne Matthews

Music: Irish folk tune

64. Нифайн зориг

Words: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

Music: Bill N. Hansen Jr.; Lisa T. Hansen

66. Залбирч, эргэцүүлж, эрэлхийлэн хайх ёстой

Words: Jaclyn Thomas Milne

Music: Carol Baker Black

67. Их Эзэнийг эрэлхийл

Words: Joanne Bushman Doxey

Music: Joanne Bushman Doxey

68. Зарлиг бүгдийг дагацгаая

Arr.: Barbara A. McConochie

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

70. Хайрын гэрэлд байхыг надад заагаач

Arr.: Darwin Wolford

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

71. Дуулгавартай очно

Arr.: Patricia Haglund Nielsen

Words: Thelma J. Harrison

Music: Russian folk tune

72. Би сургаалын дагуу амьдармаар байна

Words: Naomi W. Randall

Music: Roy M. Darley

73. Их Эзэн надад ариун сүм өгсөн

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

74. Бие биенээ хайрлаач

Arr.: Jo Marie Borgeson Bray

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

75. Хэлээч, Эзэн минь

Words: M. E. P.

Music: C. Harold Lowden

76. Хайр байх газар

Words: Joanne Bushman Doxey; Norma Smith

Music: Joanne Bushman Doxey; Marjorie Castleton Kjar

78. Би үргэлж Тантай байх болно

Words: Carol Lynn Pearson

Music: Reid N. Nibley

80. Зөвийг чи хий

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

81. Үнэний төлөө зогс

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

82. Зөвийг сонго

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

83. Би элэгсэг нэгэн баймаар байна

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

84. Үргэлж од шиг гялалзаж явна

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

85. Би зоригтой байна

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

86. Би Бурханы зааснаар амьдарна

Words: Vanja Y. Watkins

Music: Vanja Y. Watkins

88. Би эр хүн болно

Words: Daniel Carter

Music: Daniel Carter

90. Би яг одоо номлогч болохыг хүсч байна

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

91. Номлогчийн ажилд дуудаасай

Words: Newel Kay Brown

Music: Newel Kay Brown

92. Бид энэ дэлхийд Түүний үнэнийг авчирна (Хиламаны арми)

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

94. Үйлчлэхээр дуудагдлаа

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

96. Үргэлж гэрэлт

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

Гэр орон ба гэр бүл(Return to top) Information Church Links Download Media

98. Гэр бүл үүрд хамт байх болно

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

99. Би ариун сүм харах дуртай

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

100. Гэр бүлийнхээ түүхийг би хөтөлдөг

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

101. Гэр бүлийн залбирал

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

102. Бидэнд хайр байдаг юм

Words: Janice Kapp Perry

Music: Janice Kapp Perry

104. Аз жаргалтай гэр бүл

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

105. Бямба гараг

Arr.: Chester W. Hill

Words: Rita S. Robinson

Music: Rita S. Robinson

106. Хамгийн сайхан хүмүүс

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

107. Ээж тандаа хайртай шүү, хайртай би

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

108a. Ээж минь

Words: Maud Belnap Kimball

Music: Mildred Tanner Pettit

108b. Бусдад туслах дуртай

Words: Wallace F. Bennett

Music: German folk song

109. Гоё цэцэгтэй нугаар би зугаалах дуртай

Words: Phyllis Luch

Music: Jeanne P. Lawler

110. Аав гэртээ ирлээ

Words: Frances K. Taylor

Music: Frances K. Taylor

111. Аав минь

Words: Carol Graff Gunn

Music: Carol Graff Gunn

112. Эмээ

Words: Nonie N. Sorensen

Music: Nonie N. Sorensen

113. Өвөө ирлээ

Words: Marian Major

Music: Marian Major

114. Гэртээ харих замдаа дуулаарай

Words: Traditional song

Music: Traditional song

Хөгжилтэй тоглоом ба үйл ажиллагаа(Return to top) Information Church Links Download Media

116. Бяцхан горхи урсаж байна

Words: Fanny J. Crosby

Music: William B. Bradbury

117. Бороо сайхан орж байна

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

118. Попкорн

Arr.: Betty Lou Cooney

Words: Georgia W. Bello

Music: Georgia W. Bello

119. Газар дээр унасан үрнүүд

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

120. Дэлгэр зун чи юу хийдэг вэ?

Words: Dorothy S. Andersen

Music: Dorothy S. Andersen

121. Нэгэн удаа том цасан хүн байжээ

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

122. Хорвоо дэлхий маш гайхалтай

Words: Anna Johnson

Music: Alexander Schreiner

123. Сайхан дэлхий

Words: Moiselle Renstrom

Music: Moiselle Renstrom

124. Дуугаа өргөн дуулъя

Words: Richard C. Berg

Music: Richard C. Berg

125. Хэрвээ сайхан амьдарч байвал

Words: Anon.

Music: Anon.

126. Миний бяцхан гар

Words: Bertha A. Kleinman

Music: William Frederick Hanson

127. Яг л хаалганы нугас шиг

Words: Aileen Fisher

Music: Jeanne P. Lawler

128. Инээмсэглээрэй

Words: Daniel Taylor

Music: H. S. L.; E. H.

129a. Толгой, мөр, өвдөг, хөл

Words: Anon.

Music: Anon.

129b. Хөгжилтэй

Words: Rebecca Stevens

Music: Cecilia Johns

130. Сайн уу

Words: Maurine Benson Ozment

Music: Maurine Benson Ozment

131. Хүүхдийн ангийн өнгөнүүд

Words: Marzelle Mangum

Music: Marzelle Mangum

132. Мэргэн мунхаг хоёр

Words: Southern folk song

Music: Southern folk song

133. Чиний төрсөн өдөр (Ээлжлэн давтах)

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

134. Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе

Words: Mildred E. Millett

Music: Mildred E. Millett

Сонгогдсон дуунууд(Return to top) Information Church Links Download Media

136. Гар тэрэгтнүүдийн дуу

Words: John Daniel Thompson McAllister; Lucile C. Reading

Music: Scottish folk tune

137. Анхдагчийн хүүхдүүд

Words: Elizabeth Fetzer Bates

Music: Elizabeth Fetzer Bates

138. Анхдагч болохын тулд

Arr.: Vanja Y. Watkins

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Ruth Muir Gardner

140. Би тэнгэрт амьдардаг байсан

Words: Janeen Jacobs Brady

Music: Janeen Jacobs Brady

141. Есүс баптисм хүртэхэд

Words: Jeanne P. Lawler

Music: Jeanne P. Lawler

142. Энэ бол Миний хайрт Хүү

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

143. Есүсийн талаар бодон хичээн суух нь

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Robert Cundick

144. Есүсийн мэндэлсэн өдөр

Words: Patricia Kelsey Graham

Music: Patricia Kelsey Graham

145. Энэ бол Бурханы өргөө

Words: Louise M. Oglevee

Music: William G. Oglevee

146. Сүмдээ очихдоо би

Words: Faye Glover Petersen

Music: Faye Glover Petersen

147. Сүмийн хаалга

Words: Dorothy Little Read

Music: Dorothy Little Read

148. Намуун зөөлөн дуу

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x