Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Casgliad o hymnau newyddion

Casgliad o hymnau newyddion ynghyd ag odlau ysbrydol, at Wasanaeth Saint y dyddiau diweddaf

Miscellaneous (General), Welsh.
Georgetown, Merthyr Tydfil, Wales. John Silvanus Davis.
1849. First edition. 194 songs.

Availability

Historical. This collection is out of print.

This edition is believed to be in public domain in the United States, either because it was published before 1924, or because it was published before 1964 and the copyright was not renewed. Any songs from before 1924 are in public domain and may be freely copied from their pre-1924 source. Individual songs first published between 1924 and 1964 may still be copyrighted, even if the collection has fallen out of copyright.

Flake-Draper Number: 1871 (Mormon Bibliography, 1830–1930)
Jacobs Number: 886.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)

Archive.org: casgliadohymnaun00john
BYU Harold B. Lee Library: M 285.2 .A1aw 1849 (Special Collections)
Church History Library: M285.2 H99WEL 1849; M285.2 H99WEL/ENG item 1

Indexes

Songs(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Y boreu ddaeth, a’r niwl sy’n ffoi!

Words: Parley P. Pratt

Music: N/A

2. Beth a welwyd yn y nefoedd

Words: John S. Davis

Music: N/A

3. O, gwyn fyd y dynion, sy’n ufyddhau ’nawr

4. Nyni, O Dduw, dy seintiau, sydd

5. O, deuwch i’r tir, lle d’wedodd yr Arglwydd

6. Diolchwn i’n Tad nefol

7. O, Arglwydd grasol, nertha ni

8. Mae’r gareg a dorwyd o’r mynydd

9. O frodyr, ffowch o Babilon

10. Dy Ysbryd, Arglwydd mawr

11. O, ddynion, pa’m aroswch?

12. Bendigedig fyddo’n Ceidwad

13. Yn gyntaf ceisiwch deyrnas Dduw

14. Mae Duw yn galw ’nawr

15. Moliannaf byth fy Nuw

16. Pa’m na chredwch ein tystiolaeth?

17. O, bechaduriaid, trowch mewn pryd

18. O, mor hardd fydd yr olygfa

19. Pa Dduw yn mhlith y duwiau

20. O Dad o’r nef, gwrandawa

21. Y dyddiau diweddaf a wawriodd

22. Fe addawodd Brenin nefoedd

23. Galara llwythau’r ddaear

24. Mae y deyrnas wedi dod

25. Dyma y cyfammod newydd

26. Tegwch bro, llawenydd daear

27. Ar ddiwedd dydd yr wyl

28. I fynydd Seion, O fy mhlant

29. Mae banerau’r nef yn chwarae

30. Gwir gariad mewn undeb, a chariad mewn gwres

31. Cydunwn, deulu Seion

32. Hyfryd cwrdd un waith yn rhagor

33. Mae ufyddhau i eiriau Crist

34. Anwyl frodyr a chwiorydd

35. O, dewch yn lluoedd llon

36. O, mor hyfryd gweled brodyr

37. Ein Iesu âd ei drigfa wiw

38. Er i ni golli’r ddelw wiw

39. Ni gawn fyned maes o law

40. Fe ddadguddiodd Duw’r efengyl

41. Mae’n wir y gwywa llysiau’r haf

42. O, canwn fawl soniarus mwy

43. Canwn, frodyr a chwiorydd

44. Fel milwyr dewrion awn yn mlaen

45. Mawrygwn ein breintiau, O frodyr cytun

46. Y mae cofio angeu’r Cyfiawn

47. O, mor hyfryd fydd yn Seion

48. Cymmanfa etto ddaeth i’n rhan

49. Amgylchiadau sydd yr galw

50. Dyma foreu Sabboth hyfryd

51. Dyma deyrnas a swyddogion

52. Gwyn fyd y rhai yn Iesu

53. Ysbryd yr Arglwydd fel tân sydd yn llosgi

54. Rhaid ymadael o’n cyfarfod

55. Amryw ddoniau trwy’r un Ysbryd

56. Frodyr anwyl a chwiorydd

57. Dyma Sabboth wedi’i dreulio

58. Dydd gorphwys etto i ni ddaeth

59. Mi wn fod efengyl yr Iesu

60. Dringaf drwy yr erlidigaeth

61. Paham tristâwn am farw’r Saint?

62. Pa’m wylwn am ein brodyr hoff

63. Am deyrnas Iesu boed ein llef

64. Dyma gyfleu newydd i ni

65. O, mor hyfryd gweled brodyr

66. Diolchwn beunydd am y fraint

67. Taer ydyw galwad Duw

68. Hoff gan natur yw galaru

69. Er cymmaint yw’r curo sydd gyda phob enwad

70. Wele, mor ddymunol yw

71. Dewch gyda mi; dewch gyda mi

72. Y Duw addola ereill

73. Yn iach! i bawb yn awr

74. O, deuwch allan ’nawr, medd Duw

75. Arglwydd, galw i dy winllan

76. Fe wawriodd y boreu—fe dorodd y dydd

77. Ewch i’r holl fyd, medd Iesu Grist

78. Yr efengyl a ddadguddia

79. Daeth yr awr i feibion Duw

80. Duw anfonodd Oen ei fynwes

81. Pan ddelo’r Saint oll adre’n nghyd

82. Rhyw foroedd didrai o gariad sy’n Iesu

83. Fe wawriodd hyfryd foreu

84. Ust! clywch air yr Arglwydd o’i santaidd breswylfod

85. Mor hyfryd yw cyfarfod

86. Fel dyddian Noah, felly ’nawr

87. Pan yn cofio am farwolaeth

88. Deuwch, holl drigolion daear

89. Ca’r saint am bob gorthrymder

90. Gwaith melys iawn yw moli’r Iôn

91. Daeth efengyl teyrnas nefoedd

92. Moliannus fyddo ein Duw ni

93. Dy deyrnas di, ein nefol Dad

94. Bydd, O Arglwydd, gyda’th weision

95. Llawer sydd yn gwrthwynebu

96. Arglwydd, disgyn trwy dy Ysbryd

97. Arglwydd, ’madael mae dy weision

98. Ni, frodyr un galon, sydd yma yn nghyd

99. Yn mlaen, yn mlaen mi af

100. Yn mlaen mae’r Saint yn myned

101. Clodforaf fy Nhad nefol

102. Fe ddaw Michael yr archangel

103. Ni chwympa cariad ymaith byth

104. O Seion, pan feddyliwyf

105. Yn Seion bydd y Saint

106. Cawn ddechreu oedfa newydd

107. Clodforwn Dduw bob un

108. Ymnerthwn ynot ti, ein Duw

109. Mae’r boreu’n agosâu

110. Daeth Iesu Grist o’r nef

111. Dy Ysbryd di, O Arglwydd mawr

112. Yn awr mae Duw yn galw

113. Edrychwn ar yr Oen

114. Ffydd heb weithredoedd marw yw

115. Arglwydd, nertha di dy weision

116. Ya llwyr dinystrir Babilon

117. Fel tân sydd yn llosgi mae Ysbryd ein Duw

118. Hoff yw cofio am farwolaeth

119. Duw a osododd yn ei dŷ

120. Arglwydd, edrych ar ein cynghor

121. Henffych i’r dydd, y dydd y daeth

122. O Dduw, mynega ’nawr i ni

123. O Dad, henuriaid eglwys Crist

124. O, Arglwydd Dduw, anfeidrol fawr

125. Doed y Dyddanydd oddi fry

126. Gwrandawed nef a daear

127. Nid oes yma ond gorthrymder

128. Dwy law y diwyd wneir yn fras

129. Arglwydd, etto y dymunwn

130. Gwrandawed holl drigolion byd

131. O, Arglwydd, dyro i ni

132. Hoff seintiau y dyddiau diweddaf a fydd

133. Mi wn y daw ein Crist rhyw bryd

134. Y doniau nefol, Arglwydd da

135. Y gareg fach a welodd Daniel, sydd

136. Edrychaf ’mlaen o hyd

137. Yn iach, yn iach! gyfeillion cu

138. Yn adrodd geiriau wyf o hyd

139. Fe gawn, fe gawn feddiannu gwlad

140. Fel hyn y d’wedodd Llywydd nen

141. Cyduned engyl nef

142. Daw, daw

143. Fe’n gwrandewir gan yr Arglwydd

144. Ein breintiau mawr, mawrhawn bob un

145. Arglwydd, anfon y Dyddanydd

146. Am y newyddion da

147. Pa beth yw’r arwyddion sydd fry uwch ein pen?

148. Hyfryd ydyw hun y gweithiwr

149. Tyr’d, Ysbryd Glân, tyr’d lawr i’r oedfa hon

150. Mor hyfryd yw, cymdeithas hoff y Saint

151. Efengyl Crist, a elo dros y llawr

152. Canwn yn hyfryd

153. Moliennwch Dduw, yr Arglwydd mawr

154. Bendithia ni, O Arglwydd

155. Cysura di, O Dad, dy blant

156. Beth yw’r alwad sydd trwy’r gwledydd?

157. Hoff yw trigo gyda’r Saint

158. “Er cof gwnewch hyn am danaf fi”

159. Gwlad dda sy’n aros pawb o’r Saint

160. Fe ddylid profi pob peth sydd

161. Edrychais i addewid Duw

162. Draw mae’r gamp, a draw mae’r goron

163. Ble mae’r wlad, a’i mwynhad

164. Daeth angel i waered i’r byd o’i lân drigfa

165. Derbyniwch ’nawr yr Ysbryd Glân

166. Clod fo i’r dyn gyfrinachodd â’r Arglwydd

Words: William W. Phelps

Music: N/A

167. Pwy sy’n meddu yr addewid

168. Arglwydd grasol, rho’th gynnorthwy

169. Yn llwyddo mae’r efengyl

170. Doed pawb sy’n ofnog, gwan, a thrist

171. Chwi, ie’nctyd mawr eich breintiau

172. Arglwydd grasol, rho dy Ysbryd

173. Dyma grefydd wedi ’i chael

174. Yr oedd Crist a’i apostolion

175. Melys ydyw geiriau’r nefoedd

176. Pwy yw’r un deg hon o’r anialwch sy’n teithio

177. Yn ffyddlawn fe fu Joseph

178. Ar làn y dwfr sefyll wnawn

179. Wele’th weision, Arglwydd grasol

180. Deuwch i’r deyrnas

181. Llwyddo wnelo’r fwyn efengyl

182. Llawer sydd o’th weision, Arglwydd

183. Daw yr amser pryd ceir gweled

184. Geiriau Duw sydd yn rhagori

185. O, frodyr a chwiorydd llon

186. Gwrandaw, Arglwydd, rho fendithion

187. Dyma destun newydd etto

188. Clod am grefydd yn ei sylwedd

189. Enaid gwerthfawr, tyr’d yn fuan

190. Sing praises, O brethren, and loudly rejoice

191. What was witness’d in the heavens?

192. O God, give strength to all thy Saints

193. Hark! ’tis Jehovah’s call

194. Praise God from whom all blessings flow

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x