Prensip Levanjil La

Gospel Fundamentals, Haitian Creole.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1996. Only known edition. 45 songs.

Book © 1992, 1996 by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. English approval: 6/96; Translation approval: 6/96.

Availability

Historical. This collection is out of print.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Pou Kòmanse(Return to top) Information Church Links Download Media

212. Vini, Sen Yo

Words: William Clayton

Music: English folk song

214. Pitit Bondye An N’ Chante

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

215. Redanmtè Izrayel

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

216. Yon Fondasyon Solid

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

218. Konte Benediksyon Ou Yo

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

220. An Nou Tout Travay

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

222. Mwen Bezwen ou Tout Tan

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

223. Travay La Bel

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

224. Premye Priyè Joseph Smith La

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Sakreman(Return to top) Information Church Links Download Media

226. Gran Redanmtè A Te Mauri

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

228. Oumenm Papa Letènèl

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

229. Sajès Ak Amou Li Gran Anpil

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

230. Jezi Te Fèt Kon Ti Pòv

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

231. Papa Bondye Tande Vwa Nou

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

232. Mwen Sezi Anpil

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

234. Gen Yon Mòn Jaden Byen Lwen

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

235. N’ap Chante Non Jezi Kris

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

236. Nan Imilite, Sove Nou An

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Pou Fini(Return to top) Information Church Links Download Media

238. Lespri Bondye Tankou Dife

Words: William W. Phelps

Music: English melody

240. Anlè Sou Tèt Mòn Nan

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

241. Ki Sa Verite Ye

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

242. Kounyeya An Nou Rejwi

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

244. Fè Sa Ki Byen

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

246. Mèsi Bondye Poutèt Pwofèt Ou

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

248. Mwen Konnen Jezi Kris Vivan

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

250. Bondye Avèk Ou

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

252. Oumenm Papa

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Sijè Espesyal(Return to top) Information Church Links Download Media

254. Lè Yonn Renmen Lòt

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

256. Mwen Prale Kote Ou Vle

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

258. Maten An Anvan Ou Sòti

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

260. Louwe Nonm Sa

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

262. Lwen Lòtbò Nan Laplèn Jide

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

263. Yon bèl niwt!

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

264. Jezi Kris Resisite

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

265. Li Resisite!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Chan Pou Timoun(Return to top) Information Church Links Download Media

266. M’ Se Pitit Bondye

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

267. Mwen Konnen Papa Bondye Vivan

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

268. Lè M’ Te Li Istwa Sa

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

269. Mwen Remèsye ou, Papa

Words: Anon.

Music: George Careless

270. Lesenyè Te Ban Mwen Yon Tanp

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

271. M’ Vle Fe Jantiyès

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

272. Fèm, Fè Sa Ki Bon

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

273. Plak Lò Yo

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

274. Aprann Mwen Mache Nan Limyè A

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

275. Priyè Familyal

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x