Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Mga Himno ug mga Awit sa mga Bata

Hymns and Children’s Songs, Cebuano.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1996. Only known edition. 45 songs.

3/88 English approval; 3/88 translation approval; book © 1996

Availability

Historical. This collection is out of print.

Church History Library: M285.2 H99hCEB 1996

PDF version from LDS.org: PDF.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Pagsugod(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Dali, Dali, Kamo mga Santos

Words: William Clayton

Music: English folk song

4. Duol, Kamo mga Anak sa Ginoo

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

5. Manunubos sa Israel

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

6. Unsa Kalig-on ang Tukuranan

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

8. Ipha ang Inyong mga Panalangin

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

10. Magpadayon ’Tang Tanan

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

12. Nagkinahanglan Ko Nimo Matag Takna

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

13. Matahum ang Buhat

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

14. Ang Unang Pag-ampo ni Joseph Smith

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Sakramento(Return to top) Information Church Links Download Media

16. Sud-onga ang Halangdon nga Manunubos Namatay

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

18. O Dios, ang Amahan nga Walay Katapusan

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

19. Unsa ka Dako sa Kaalam ug sa Gugma

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

20. Jesus, Kanhiay Kabus nga Natawo

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

21. Dios, Amahan, Dungga Kami

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

22. Ako Nahingangha, Nahibulong

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

24. Adunay Usa Ka Labong nga Bungtod sa Layo

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

25. Atong lsinggit ang Awit sa Ngalan ni Jesus

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

26. Sa Pagpaubos, Among Manluluwas

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Panapos(Return to top) Information Church Links Download Media

28. Ang Espiritu sa Dios

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

30. Taas Ibabaw sa Bukid

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

31. O Sulti, Unsa ang Kamatuoran?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

32. Karon Kita Maglipay

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

34. Buhata Unsa Ang Matarung

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

36. Salamat, O Dios sa Propeta

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

38. Ako Nasayud Nga Akong Manunubos Buhi

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

40. Ang Dios Magauban Kanimo

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

42. O Akong Amahan

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Linain nga mga Hilisgutan(Return to top) Information Church Links Download Media

44. Gugma sa Panimalay

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

46. Aka Moadto Asa Ikaw Buot Kanako nga Moadto

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

48. Ikaw Naghunahunaba sa Pag-ampo?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

50. Pagdayeg sa Tawo

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

52. Sa Layo nga mga Patag sa Judea

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

53. Mahilum nga Gabii

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

54. Krista ang Ginoo Nabanhaw Karon

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

55. Siya Nabanhaw

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Mga Awit sa Mga Bata(Return to top) Information Church Links Download Media

58. Aka Anak Sa Dios

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

59. Aka Nasayud Akong Amahan Buhi

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

60. Samtang Nagbasa Anang Sugilanong Matahum

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

61. Aka Nagpasalamat Kanimo, Mahal nga Amahan

Words: Anon.

Music: George Careless

62. Ang Ginoo Naghatag Kanako og Templo

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

63. Pagkamabination Magsugod Kanako

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

64. Pangahas Pagbuhat sa Matarung

Words: George L. Taylor

Music: William Bradbury

65. Ang Bulawanon nga mga Palid

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

66. Tudloi ’Ko Paglakaw sa Kahayag

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

67. Pag-ampo Alang sa Banay

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x