Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Tej Zaj Nkauj Qhuas Vajtswv Rau Cov Ntseeg Thiab Cov Menyuam Yaus

Hymns and Children’s Songs, Hmong.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1981. 2002 Edition (last known). 45 songs.

Book © 1978.

Availability

Historical. This collection is out of print.

Church History Library: M285.2 H99hHMO 2002

PDF version from LDS.org: PDF.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Zaj Pib Thib Ib(Return to top) Information Church Links Download Media

2. lxayees Tus Cawmseej

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

3. Tej Yam No Ua Kom Kuv Zoo Siab

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

4. Los, Los, Cov Ntseeg

Words: William Clayton

Music: English folk song

5. Cia Vajtswv Cov Menyuam Los

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

6. Lub Hauv Paus Ruaj Nrees

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

7. Tus Tswv Nyob Nrog Nraim Kuv

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

8. Suav Nej Cov Koob Hmoov Ntau

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

10. Cia Peb Sawvdaws Ua Vajtswv Tes Dej Num

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

12. Yog Ib Taskis Sawv Ntxov Uas Zoo

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Ua Lub Cim Neo Txog Yexus(Return to top) Information Church Links Download Media

13. Vajtswv Muaj Tswvyim Thiab Hlub Peb

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

14. Vajtswv Uas Nyob Mus Ib Txhis

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

15. Nco Ntsoov Tus Cawmseej Txoj Kev Tuag

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

16. Yexus Tau Yug Los Ua Menyuam

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

17. Vajtswv Koj Mloog Peb Cov Lus Thov

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

18. Kuv Zoo Siab Yexus Hlub Kuv

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

19. Muaj Ib Lub Roob Ntsuab

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

20. Peb Muaj Siab Mog Siab Muag Thov Koj

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

21. Peb Yuav Hu Nkauj Nco Txog Yexus

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

Zaj Kaw(Return to top) Information Church Links Download Media

22. Vajtswv Txoj Moo Zoo Rov Qab Muaj Los

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

24. Nyob Puag Saum Ib Lub Roob

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

25. Kev Tseeb Yog Dabtsi?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

26. Peb Zoo Siab Kawg Vim Yexus Ris Peb Lub Txim

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

28. U Qhov Uas Yog

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

30. Ua Vajtswv Tsaug Vim Peb Muaj Ib Tug Yaj Saub

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

32. Kuv Paub Yexus Tseem Muaj Txoj Sia

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

34. Au Kuv Leej Txiv

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

36. Thov Vaj Tswv Kom Peb Rov Sib Porn Dua

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

37. Koj Puas Tau Qab Thov Vajtswv

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

Tej Zaj Raws Ntsiab Lus(Return to top) Information Church Links Download Media

38. Thaum Peb Muaj Kev Sib Hlub

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

40. Kuv Yuav Mloog Koj Txoj Lus

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

42. Qhuas Tus Txivneej

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

44. Cov Neeg Yug Yaj Hauv Yudais Lub Teb Chaws

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

45. Hmo Muaj Hmoov Zoo

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

46. Yexus Sawv Hauv Qhov Tuag Rov Los

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

48. Yexus Sawv Rov Los

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Menyuam Yaus(Return to top) Information Church Links Download Media

50. Kuv Yog Vajtswv Menyuam

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

51. Kuv Paub Kuv Txiv Tseem Nyob

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

52. Kuv Ua Koj Tsaug Leej Txiv

Words: Anon.

Music: George Careless

53. Kuv Xav Hais Tias Thaum Kuv Nyeem Txog Tswv Yexus

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

54. Yuav Tsum Ua Zoo

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William Bradbury

55. Vajtswv Pub Kuv Muaj Lub Tuam Tsev

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

56. Qhia Kuv Los Ua Raws Li Vajtswv Txoj Lus

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

57. Peb Cia Li Los Ua Ib Ke Thov

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

58a. Kuv Xav Ua Zoo Rau Luag Lwm Tus

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

58b. Cov Phiaj Kub

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x