Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Հիմներ ե Մանկական Երգեր

Hymns and Children’s Songs, Eastern Armenian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1999. Only known edition. 45 songs.

6/96 English approval; 6/96 translation approval.

Availability

Church History Library: M285.2 H99hARM 1999

PDF version from LDS.org: PDF.

Official recordings of songs in this collection are on the following albums:

  • Հիմներ ե Մանկական Երգեր

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Բացիչ մաս(Return to top) Information Church Links Download Media

2. ԵԿԵՔ ՍՐԲԵՐ

Words: William Clayton

Music: English folk song

4. ԱՍՏԾՈ ՈՐԴԻՔ ՄԻԱՑԵՔ

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

5. ՓՐԿԻՉՆ ԻՍՐԱՅԵԼԻ

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

6. ԱՍՏԾՈ ՍՐԲԵՐ

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

8. ՕՐՀՆՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԴ ՀԱՇՎԻՐ

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

10. ՏԵՐ ԱՍՏԾՈԻ ԳՈՐԾԻՆ ԲՈԼՈՐՍ ՄԱՍՆԱԿՑԵՆՔ

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

12. ԻՆՁ ՀԵՏ ԵՂԻՐ ԴՈԻ ՄԻՇՏ

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

13. ՀԱՃԵԼԻ Է

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

14. ՋՈԶԵՖ ՍՄԻԹԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՂՈԹՔԸ

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Հաղորդություն(Return to top) Information Church Links Download Media

16. ՏԵՍ ՎԱԽՃԱՆՎԵՑ ՓՐԿԻՉԸ ՄԵԾ

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

18. ՀԱՅՐ ՀԱՎԻՏԵՆԱԿԱՆ

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

19. ԻՆՉ ՄԵԾ Է ԱՍՏԾՈ ԻՄԱՍՏՈԻԹՅՈԻՆՆ ՈԻ ՍԵՐԸ

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

20. ՀԻՍՈԻՍ Ի՛ԾՆԵ ԽՈՆԱՐՀ

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

21. ՀԱՅՐ ՄԵՐ, ԼՍԻՐ ԱՂՈԹՔԸ ՄԵՐ

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

22. ԵՍ ՄՆՈԻՄ ԵՄ ԶԱՐՄԱՑԱԾ

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

24. ԿԱ ՄԻ ՀԵՌՈԻ ԿԱՆԱՉԱԳԵՂ ՄԻ ՍԱՐ

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

25. ՓԱՌՔ ՏԱՆՔ ՀԻՍՈԻՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

26. ՓՐԿԻՉ, ԽՈՆԱՐՀ ԱՂՈԹՈԻՄ ԵՆՔ

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Փակիչ մաս(Return to top) Information Church Links Download Media

28. ԱՍՏԾՈ ՀՈԳԻՆ

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

30. ԲԱՐՁՐ ԼԵՌԱՆ ՎՐԱ

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

31. ՃՇՄԱՐՏՈԻԹՅՈԻՆԸ

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

32. ԵԿԵՔ ՈԻՐԱԽԱՆԱՆՔ

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

34. ԳՈՐԾԻՐ ՇԻՏԱԿ

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

36. ՓԱՌՔ ՔԵԶ ՏԵ՛Ր, ՄԱՐԳԱՐԵԻ ՀԱՄԱՐ

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

38. ԳԻՏԵՄ ԱՊՐՈԻՄ Է ՓՐԿԻՉՆ ԻՄ

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

40. ՏԵՐ ԸՆԴ ՁԵԶ ՄԻՆՉԵՎ ՆՈՐ ՀԱՆԴԻՊՈԻՄ

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

42. ՈՎ ՀԱՅՐ ԻՄ

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Հատուկ դեպքեր(Return to top) Information Church Links Download Media

44. ՍԵՐ ՏԱՆ ՄԵՋ

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

46. ԿԳՆԱՄ.ՈԻՐ ԿՈԻԶԵՍ ԴՈԻ, ՏԵՐ

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

48. ԱՂՈԹԵՑԻ՞Ր ԴՈԻ

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

50. ՓԱՌՔ ՏԱՆՔ ՄԱՐԴՈԻՆ

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

52. ՀԵՌՈԻ, ՀԵՌՈԻ ԴԱՇՏԵՐՈԻՄ ՀՈԻԴԱՅԻ

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

53. ԼՈԻՌ ԳԻՇԵՐ, ՍՈԻՐԲ ԳՒՇԵՐ

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

54. ՔՐԻՍՏՈՍՆ ՀԱՐՅԱՎ

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

55. ՀԻՍՈԻՍ ՀԱՐՅԱՎ

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Մանկական երգեր(Return to top) Information Church Links Download Media

58. ԱՍՏԾՈ ԶԱՎԱԿՆ ԵՄ

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

59. ԳԻՏԵՄ ՀԱՅՐՍ ԱՊՐՈՒՄ Է

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

60. ԵՐԲ ԿԱՐԴՈՒՄ ԵՄ ՀԻՍՈՒՍԻ ՄԱՍԻՆ

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

61. ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ ԵՄ ՔԵԶԱՆԻՑ, ԹԱՆԿԱԳԻՆ ՀԱՅՐ

Words: Anon.

Music: George Careless

62. ՏԵՐՆ ԻՆՁ ՄԻ ՏԱՃԱՐ ՊԱՐԳԵՎԵՑ

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

63. ԲԱՐԻՆ ԻՆՁՆԻՑ ՊԻՏ ԳԱ

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

64. ՃԻՇՏԸ ԳՈՐԾԻՐ

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William Bradbury

65. ՈՍԿԵ ԹԵՐԹԵՐԸ

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

66. ՑՈՒՅՑ ՏՈՒՐ ԻՆՁ , ՈՐ ԼՈՒՅՍՈՎ ՔԱՅԼԵՄ

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

67. ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԱՂՈԹՔ

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x