Сүмийн дуулал болон хүүхдийн дуу

Hymns and Children’s Songs, Mongolian.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2000. 2008 Edition (current). 45 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 6/96. Book © 1994, 1997.

Availability

Church History Library: M285.2 H99hMGL 2008

PDF version from ChurchofJesusChrist.org: PDF.

Official recordings of songs in this collection are on the following albums:

  • Сүмийн дуулал болон хүүхдийн дуу

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Нээлтийн Дуулал(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Ирцгээ, Ирцгээ Гэгээнтнүүд

Words: William Clayton

Music: English folk song

4. Эзэний Хүүхдүүд Ирцгээгтүн

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

5. Израилын Цагаатгагч

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

6. Бат Бөх Суурь

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

7. Адислал Бүрээ Тоол

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

10. Үргэлжлүүлцгээе, Хамтдаа

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

12. Та Надад Үргэлж Хэрэгтэй

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

13. Хаан Бурханы Ажил нь Яруу

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

14. Жозеф Смитийн Анхны Залбирал

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Ариун ёслолын дуулал(Return to top) Information Church Links Download Media

16. Хараач, Их Гэтэлгэгч Халинам

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

18. Мөнх Эцэг Бурхан минь

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

19. Хайр, Билиг Агуу Их

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

20. Есүс Эгэлхнээр Төрсөн

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

21. Эцэг Бурхан минь Сонсооч

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

22. Би Гайхширна

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

24. Тэр Хотын Хэрэмнээс Гадна

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

25. Бид “Есүс” Нэрийг Мэндчилье

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

26. Аврагчаа Даруу Төлвөөр

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Хаалтын Дуулал(Return to top) Information Church Links Download Media

28. Бурханы Сүнс

Words: William W. Phelps

Music: English melody

30. Уулын Оргил Дээр

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

31. Хэлээч Унэнийг!

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

32. Бүгд Хөгжилдөн Цэнгэцгээе

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

34. Зөвийг Хийгтүн

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

36. Бурхан минь Бошиглогч Илгээсэн Танд Талархъя

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

38. Би Гэтэлгэгч Амьдыг Мэднэ

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

40. Биднийг Уулзтал Бурхан Чамтай Байг

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

42. Эцэг минъ ээ

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Тусгай Сэдвүүд(Return to top) Information Church Links Download Media

44. Гэр Бүлийн Хайр

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

46. Хаа Дуудсан ч Би Үйлчлэх Болно

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

48. Залбиръя Гэж Бодов уу?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

50. Тэр Хүнийг Магтъя

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

52. Але Тэртээ Хол Иудейн Нутаг Хээр Талд

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

53. Амгалан Шөнө

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

54. Христ Энэ Өдөр Амилсан

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

55. Тэр Амилсан!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Хүүхдийн Дуу(Return to top) Information Church Links Download Media

58. Би Бурханы Хүүхэд

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

59. Эцэг минь Амьдыг Би Мэднэ

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

60. Тэр Сайхан Түүхийг Уншихаараа Би

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

61. Хайрт Эцэг минь Талархъя Тандаа Би

Words: Anon.

Music: George Careless

62. Их Эзэн Надад Ариун Сүм Өгсөн

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

63. Би Элэгсэг Нэгэн Баймаар Байна

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

64. Чи Зөвийг Хий

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William B. Bradbury

65. Алтан Ялтсууд

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

66. Гэрэлд Алхахыг Надад Заагаач

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

67. Гэр Бүлийн Залбирал

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x