Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Nziyo nedzeVana Vadiki

Nziyo nedzeVana Vadiki (Tonic Sol-fa)

Hymns and Children’s Songs, Shona.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1989. 2002 Edition (current). 45 songs.

English approval: 6/96; translation approval: xx/xx. Book © 1994, 1997.

Availability

Church History Library: M285.2 H99hSHO 2002

PDF version from LDS.org: PDF.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Kuvhura(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Huyayi, Huyayi Vatendi

Words: William Clayton

Music: English folk song

6. Uyai Imi Vana vaShe

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

8. Mununuri weIsraeri

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

10. Hwaro Hwakasimba

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

14. Verenga Zvikomborero Zvako

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

18. Ngatishingei

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

22. Ndinokudai Nguva Dzose

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

24. Kunaka kweZviito

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

26. Munamato Wekutanga waJosefa Smith

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Chirairo(Return to top) Information Church Links Download Media

30. Onai Mununuri Afa

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

34. Mwari Baba Vokusingaperi

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

36. Hungwaru neRudo Rukurusa

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

38. Jesu Akazvarwa Semunhu

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

40. Mwari, Baba, Tmzwei Tichinamata

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

42. Ndinoshamiswa Kwazvo

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

46. Kune Chikomo Kure

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

48. Tichaimba Tichikudza Zita RaJesu

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

50. Takazvirereka, Muponesi Wedu

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Kuvhara(Return to top) Information Church Links Download Media

54. Mweya waMwari

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

58. Pamusoro Pegomo

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

60. Nditaurire, Chokwadi Chiyi?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

62. Ngatifarei Zvino

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

66. Ita Zvakanaka

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

70. Tinokutendai, Mwari, neMuporofita

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

74. Ndinoziva Mununuri Wangu Mupenyu

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

78. Mwari Ave Nemi Kudakara Tasangana Zve

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

82. Nhai Baba Vangu

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Misoro yeNyaya Inokosha(Return to top) Information Church Links Download Media

86. Rudo Mumba

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

90. Ndichaenda Kwamunoda Kuti Ndiende

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

94. Wafunga Kunamata Here?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

98. Mbiri Kumunhu

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

102. Kure, Kure Mumarenje eJudhiya

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

104. Husiku Hutsvene

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

106. Kristu lshe Wamuka Nhasi

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

108. Amuka!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Nziyo dzeVana Vadiki(Return to top) Information Church Links Download Media

112. Ndiri Mwana waMwari

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

114. Ndinoziva Baba Vangu Vapenyu

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

116. Ndinofunga Pandinoverenga Nyaya Iyi

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

118. Ndinokutendai Baba

Words: Anon.

Music: George Careless

120. Ishe Vakandipa Temberi

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

123. Tsitsi Dzinotanga Neni

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

124. Ita Zvitsvene

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William Bradbury

127. Mahwendefa

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

128. Ndidzidzisei Kufamba Muchiedza

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

130. Munamato Wemhuri

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x