Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Thánh Ca Và Các Bài Ca Thiếu Nhi

Hymns and Children’s Songs, Vietnamese.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1997. Only known edition. 45 songs.

Availability

Church music website: Link.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Mở Đầu(Return to top) Information Church Links Download Media

2. Cùng Lại Nhau Đây, Hỡi Các Thánh Hữu

Words: William Clayton

Music: English folk song

4. Hỡi Các Con Cái Của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

5. Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

6. Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

8. Đếm Các Phước Lành

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

10. Nào Cùng Nhau Bước Mạnh

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

12. Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

13. Đẹp Thay Công Việc Của Chúa

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

14. Lời Cầu Nguyện Đầu Tiên Của Giô Sép Xi Mích

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

Tiệc Thánh(Return to top) Information Church Links Download Media

16. Kìa Xem Đấng Cứu Chuộc Vĩ Đại Đã Từ Trần

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

18. Hỡi Đức Chúa Trời Quang Cửu

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

19. Tình Yêu Và Sự Khôn Ngoan Lớn Lao

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

20. Giê Su Xưa Sinh Chỗ Thấp Hèn

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

21. Hỡi Thượng Đế, Xin Nghe Chúng Con Cầu Nguyện

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

22. Lòng Cảm Kích Vô Cùng

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

24. Xa Xa Có Một Đồi Xanh

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

25. Ta Cất Tiếng Hát Vinh Danh Giê Su

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

26. Lòng Tôi Khiêm Nhu Chúa Ơi

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

Kết Thúc(Return to top) Information Church Links Download Media

28. Thánh Linh Của Thượng Dế

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

30. Cao Trên Đỉnh Nú

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

31. Này Lẽ Thật Là Gì?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

32. Giờ Đây Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

34. Hãy Làm Điều Tốt

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

36. Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho Một Vị Tiên Tri

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

38. Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc Của Tôi Hằng Sống

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

40. Xin Cha Luôn Bên Anh Ban Phước Bình An

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

42. Hỡi Cha Yêu Mến

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

Các Đề Tài Đặc Biệt(Return to top) Information Church Links Download Media

44. Giờ Có Mến Yêu Trong Nhà Tôi

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

46. Con Sẽ Đi Đến Nơi Nào Ngài Sai Con

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

48. Ta Có Nhớ Nguyện Cầu?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

50. Ca Khen Người

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

52. Nơi Xa, Xa Lắm Trên Đất Giu Đê

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

53. Đêm Thanh Bình

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

54. Ngày Nay Chúa Phục Sinh

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

55. Ngài Phục Sinh

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

Các Bài Ca Thiếu Nhi(Return to top) Information Church Links Download Media

58. Tôi Là Con Đức Chúa Cha

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

59. Tôi Biết Rằng Cha Hằng Sống

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

60. Tôi Suy Ngẫm Khi Đọc Câu Chuyện Hay Đó

Words: Jemima Luke

Music: Leah Ashton Lloyd

61. Cảm Tạ Cha Yêu Dấu

Words: Anon.

Music: George Careless

62. Chúa Ban Tôi Một Đền Tạm

Words: Donnell Hunter

Music: Darwin Wolford

63. Lòng Nhân Nên Khởi Từ Tôi

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

64. Dám Làm Điều Tốt

Arr.: A. C. Smyth

Words: George L. Taylor

Music: William Bradbury

65. Các Bảng Khắc Bằng Vàng

Words: Rose Thomas Graham

Music: J. Spencer Cornwall

66. Dạy Con Bước Đi Vào Lẽ Thật

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

67. Cầu Nguyện Gia Đình

Words: DeVota Mifflin Peterson

Music: DeVota Mifflin Peterson

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x