Hymnau

Hymnau, wedi eu cyfansoddi a’u casglu, yn fwyaf neillduol

Miscellaneous (General), Welsh.
Georgetown, Merthyr Tydfil, Wales. John Silvanus Davis.
1846. 1851, 2nd Edition (last known). 133 songs.

Availability

Historical. This collection is out of print.

This edition is believed to be in public domain in the United States, either because it was published before 1925, or because it was published before 1964 and the copyright was not renewed. Any songs from before 1925 are in public domain and may be freely copied from their pre-1925 source. Individual songs first published between 1925 and 1964 may still be copyrighted, even if the collection has fallen out of copyright.

Flake-Draper Number: 1872 (Mormon Bibliography, 1830–1930)
Jacobs Number: 887.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)

Archive.org: hymnauwedieucyfa01unse
BYU Harold B. Lee Library: M 285.2 .A1aw 1851 (Special Collections)
Church History Library: M285.2 H99WEL/ENG item 2

Indexes

Contents

Yr Ysbryd glân a’i waith(Return to top) Information Church Links Download Media

1. O Dduw, rho im’ dy Ysbryd

2. Duw, tywallt di yr Ysbryd Glân

3. Ein Duw a’n tirion awdwr hedd

4. O, Arglwydd nef a daear lawr

5. Duw, cyflawna dy addewid

6. Dy Ysbryd di, ein nefol Dad

7. Arglwydd grasol a thrugarog

Ail ddyfodiad Crist, a’r mil-flwyddiant(Return to top) Information Church Links Download Media

8. Ymdrechaf ymdrech deg

9. Yn Frenin daear, mawr ei lwydd

10. ’Rwy’n canu mewn gorthrymder

11. Yn awr gorthrymder gawn

12. Mewn dyrus anial fyd

13. Melys ganu fydd yn Seion

14. O, hyfryd amser ddaw

15. Pan adeiladir Seion wiw

16. Braint, braint

17. Mor hyfryd fydd cyfarfod

18. Dywedwyd llawer am yr Oen

19. I Jerusalem a Seion

20. Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw

21. Henffych i’r amser da sy’n dod

22. Dyma ffydd y gwir gyfammod

23. Ar foreu’r Jubili

24. Pwy â i fynydd Seion Duw

25. O, am undeb a ffyddlondeb

26. Mae, mae

27. Y seintiau ffyddlon sydd

28. Er fod y saint ar hyn o bryd

29. Beth yw’r swn a’r synu sydd

30. Dim ond taith o bererindod

31. Cawn, cawn gymdeithas gu

32. A heibio’r dywell nos

Words: William Williams

Music: N/A

33. Dros y bryniau tywyll niwlog

34. Plant ydym etto dan ein hoed

Swper yr Arglwydd(Return to top) Information Church Links Download Media

35. Mor hyfryd meddwl am y Gwr

36. Mae gwaed y groes a’i rîn

37. Gorch’mynodd Iesu Grist ein Pen

38. Cyd-roddwn fawl i’n Harglwydd glân

39. Mae’r gwaed a lifodd ar y groes

40. Nid bara a gwin daearol, gwan

Cariad a brawdgarwch(Return to top) Information Church Links Download Media

41. Pe llefarwn â thafodau

42. Cariad sydd yn hir ymaros

43. Cariad a odde’n ymarhous

44. Y cariad sydd yn cuddio

45. Cariad brawdol yma boed

46. Ysbryd cariad a brawdgarwch

Yr efengyl(Return to top) Information Church Links Download Media

47. Aed yr efengyl bur ar led

48. Efengyl yr Oen am dani boed son

49. Efengyl, hed yn awr

50. Anwylaf Dad, O llwydda di

51. Y gareg a dorwyd o’r mynydd

52. Arglwydd, anfon dy efengyl

53. Aed swn efengyl hedd

Words: Samuel Roberts

Music: N/A

54. O, erglyw fy ngweddi, fy Arglwydd a’m Duw

55. Yr efengyl am y deyrnas

56. Efengyl y deyrnas yw hon

57. Dyrchafer baner goch y groes

58. Arglwydd, llwydda dy efengyl

59. Efengyl teyrnas nef

60. Yr efengyl hon ehedo

61. Efengyl y deyrnas sydd addas i ni

62. Efengyl teyrnas nefoedd

63. Diolch byth i Dduw y nefoedd

64. Ebedeg mae’r efengyl fwyn

65. Molwch yr Arglwydd

66. Y boreu a aeth heibio

67. Efengyl Mab Duw, di-newydd byth yw

68. Bum heb Dduw o fewn y byd

69. Ceisiwch y deyrnas

70. Taened gweision Brenin bywyd

71. Llwyddiant i’r efengyl nefol

72. Gan fod yr efengyl bur

73. O, cenwch fawl i Iesu gwiw

74. Gwelodd Ioan angel dysclaer

75. Boed i’th efengyl, Iesu mawr

I’w canu mewn cynghor(Return to top) Information Church Links Download Media

76. O, mor deg yw gweled brodyr

77. Rho dy Ysbryd, Arglwydd cu

78. Trwy gadw y cynghorion cu

79. Er mwyn dy enw, Arglwydd mawr

Duw a’i air(Return to top) Information Church Links Download Media

80. Pa dduw yn mhlith y duwian

81. Gair Duw sydd wir safadwy oll

82. O fewn i’r Bibl pur

83. Fy mhlant, byddwch ffyddlon tra bo’ch ar y llawr

84. Yn llyfr grâs, fy nefol Dad

85. Yma boed fy myfyrdodan

86. Y gair sy’n dangos grâs ein Duw

Egwyddorion, ac ordinhadau(Return to top) Information Church Links Download Media

87. Mae egwyddorion pur y saint

88. Ordeiniwyd ordinhadau

89. Mae’r dyfroedd yn y bedydd mâd

90. Mor fuddiol yw y gair a ddaeth

91. Y gwaed a lifodd ar y bryn

Marwolaeth, adgyfodiad, a byd arall(Return to top) Information Church Links Download Media

92. Y cyfiawn a fydd byw trwy ffydd

93. Pan ballo ffafr pawb a’u hedd

94. Am dòri gorchymyn y nef

95. Ioan glywodd lef o’r nefoedd

96. Ar fyr daw dydd yr Arglwydd

97. Byw, byw

98. Mae meddwl am y nefol wlad

99. Chwi, weision Duw, molwch chwi’r Oen

100. Y cyfiawn drig yn y nef (Anthem)

Moliant i’r Arglwydd(Return to top) Information Church Links Download Media

101. Molwch yr Arglwydd

102. Yr awrhon i’r Arglwydd, yr hwn sy’n ein dwyn

103. Y nefoedd gyda ni

104. Wele’r gogoniant mawr a fedd

105. Tydi wyt deilwng o fy nghân

106. Tydi wyt Dduw mewn awr o bwys

107. Trwy’r byd y bo sôn

108. Rho’wn fythol glod i gyd

109. Rho’wn glod i’n Harglwydd glân

110. Testun penaf fy myfyrdod

111. Dysg fi, O Dduw, dysg fi pa fodd

112. Angylion ddo’nt yn gysson

Words: William Williams

Music: N/A

113. Mawr a rhyfedd yw’th weithredoedd

114. Boed i’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd

Caniadau cynnadledd(Return to top) Information Church Links Download Media

115. Y gynnadledd hon genedlo

116. O, mor hyfryd gan y gweision

Testunau amrywiol(Return to top) Information Church Links Download Media

117. Daw y Barnwr yn ei gerbyd

118. Fy etifeddiaeth werthfawr yw

119. A all y fraich a wnaeth bob dim

Words: Isaac Watts; William Cameron

Music: N/A

120. Aaron, â gwaed nid eiddo’i hun

Words: Samuel Roberts

Music: N/A

121. Dechreuaist, Arglwydd, ein rhyddhau

122. Na chudd dy wyneb, Arglwydd da

123. Archodd Duw i’w lân angylion

124. Fy enaid, cred, anghofia’th adfyd

125. Gogoniant byth i’r anwyl Un

126. Oni chlywsoch? oni chlywsoch?

127. Y dedwydd ddydd a ddaeth i ben

Ymadawiad(Return to top) Information Church Links Download Media

128. Rhaid ymadael unwaith etto

129. Er cystal yw cyfarfod

130. Dan dy fendith wrth ymadael

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: N/A

131. Ymadael ’rym, O Arglwydd mawr

132. Er ’madael ’nawr, O Arglwydd ne’

133. Frodyr a chwiorydd cu

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x