Salmer med Melodier

1ste hefte Salmer med Melodier til Brug for Jesu Christi Kirke af Sidste Dages Hellige

Miscellaneous (General), Danish.
Salt Lake City, Utah, USA. Anton Pedersen.
1884. Only known edition. 20 songs.

Availability

Historical. This collection is out of print.

Flake-Draper Number: 6212 (Mormon Bibliography, 1830–1930)
Jacobs Number: 584.H (Mormon Non-English Scriptures, Hymnals, & Periodicals, 1830–1986)

Online: dcms.lds.org.
Church History Library: M285.2 H99sDAN 1884

Indexes

Songs(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Morgenrödens Straaler bryde

2. Fryd Dig, o Jord, se Herren vil

Words: Isaac Watts

Music: Unknown

3. Stor Herren er, og til hans Pris

Words: Eliza R. Snow

Music: Unknown

4. Kom alle Zions Sönner

Words: Caleb Taylor; William W. Phelps

Music: Unknown

5. Baagn op, hør Røften lyder

6. Nu Zions Sol paany opgaar

7. Lad Zion i sin Pragt opgaa

8. Jeg tjener Gud, mens jeg er ung

Words: Eliza R. Snow

Music: N/A

9. Nu Israels Gjenlöser, vor eneste Lyst

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Unknown

10. O hører, I Slœgter paa Jorden et Ord

11. „Nu Zion beredes,”—saa Budskabet

12. Paa Jorden Gud samler en Stamme saa

13. Allevegne, hvor jeg vanker

14. Elskte Zion, stœrk Du stande

15. Pris Gud, fra hvem hvert Gode kom

Words: Thomas Ken

Music: Unknown

16. Hvor er vel Zion, Herrens Stad?

17. Se Morgenstjernens Straalers Glands

18. Atter kraftigt faltes Jorden

19. Zion, naar paa Dig jeg tœnker

20. Guds Kirke er vor Klippeborg

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x