Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.ChurchofJesusChrist.org!

Giesmės

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia Giesmės

Hymns, Lithuanian.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2015. Only known edition. 193 songs.

Availability

Church music website: Link.
Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Sugrąžinimas(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Jau aušta rytas

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. Šventoji Dvasia

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

3. Pradžiukim!

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Dievo amžina tiesa

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

5. Viršūnėj vėliava

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

6. Izraelio Išpirkėjas

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

7. Izraeli, Dievas šaukia

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

8. Regėjau, skrido žemės link

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: Anon.

Music: English melody

9. Štai angelas dangaus

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

10. Šventieji, jus Jehova laimina

Words: Douglas W. Stott

Music: A. Laurence Lyon

11. Prakalbo Dievas žmogui vėl

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

12. O ateikite visi pas pranašą

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

13. Už pranašą, Dieve, Tau dėkojam

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

14. O Dieve, pranašą palaiminki

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

15. Meldžiamės už tave, pranaše mūs

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

16. Pirmoji Džozefo Smito malda

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

17. Gerbkime tą, kam Jehova kalbėjo

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

18. Keleivį sutikau kely

Words: James Montgomery

Music: George Coles

19. Šventieji, šen

Words: William Clayton

Music: English folk song

20. Mums, Dieve, padedi seniai

Words: Isaac Watts

Music: William Croft

21. Už kalnų stiprybę

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

22. Pakilk, šlovės Sione

Words: William G. Mills

Music: George Careless

23. Pakilk, Sione nuostabi

Words: Edward Partridge

Music: Anon.

24. Viešpaties vaikai, drauge

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

25. Ateik, Karaliau, o ateik

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Šlovinimas ir dėkojimas(Return to top) Information Church Links Download Media

26. Visa šlovė ir gyrius

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

27. Viešpaties Dievo kūriniai

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper

Music: German hymn

28. Šią džiaugsmingą šventą dieną

Words: Leroy J. Robertson

Music: Leroy J. Robertson

29. Dievui šlovė tebus!

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

30. Karalius – Viešpats mūs!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

31. Mūs Dievas – amžina uola

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

32. Regėjau Kristaus antrą atėjimą

Words: Julia Ward Howe

Music: Anon.

33. Dieve tėvų, kuris jėgos žodžiu

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

34. Šventieji, šen, visų kraštų

Words: William W. Phelps

Music: William B. Bradbury

35. Pirmyn, šventieji

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

36. Veski mus, brangus Jehova

Words: William Williams

Music: John Hughes

37. Koks pagrindas tvirtas

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

38. Koks didis Tu!

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

39. Viešpats – mano šviesa

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

40. Už grožybę žemės mūs

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

41. Dievas – meilė

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

42. Padėkos malda

Arr.: Edward Kremser

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Dutch folk song; Frans Heijdemann

43. Šen, dėkingi žmonės, šen

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

44. Dėkoja žemė ši

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

45. Mielas vaike, Dievas stebi

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Malda ir maldavimas(Return to top) Information Church Links Download Media

46. O veski, dieviška šviesa

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

47. O, Viešpatie, Tavęs kas valandą man reik

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

48. Dieve, arčiau Tavęs

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

49. Jėzau, mylintis mane

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

50. Jėzau, Gelbėtojau, vesk

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

51. Viešpatie, vėtra pakilo

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

52. Ganytojas – Viešpats

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

53. Ganyklą Viešpats man parengs

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

54. Meilė Tava

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

55. Jėzus – amžina uola

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

56. Sekit mane

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

57. Eikit pas Jėzų

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

58. Nors vis sunkiau šiame kely

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

59. Ateikite visi

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

60. Nurimk, širdie

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

61. Tai švelnūs įsakymai Jo!

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

62. Tikėki palankia galia

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

63. Kur man taikos ieškot?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

64. Nusižemink

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

65. Duok man dar šventumo

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

66. Kristų aš tikiu

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

67. Žinau, kad Išpirkėjas gyvas

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

68. Jis gyvas, Išpirkėjas mūs!

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

69. Liudijimas

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

70. Ar meldeisi tu?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

71. Dangiškas Tėve

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

72. Dieve, šis darbas nuostabus

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

73. Net ir mintis apie Tave

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

74. O, valanda maldos skaisti

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

75. Šventa Dvasia, vesk visus

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

76. Melsiuos slaptoje

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

77. Malda – troškimas nuoširdus

Words: James Montgomery

Music: George Careless

78. Skamba štai šventa giesmė

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

79. Iš aukštybių švelniai krenta

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

80. Dievas nuolat telydės tave

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

81. Dieve, prieš išeinant mums

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

82. Tėve, džiaugsminga ši valanda

Words: Nan Greene Hunter

Music: Lynn R. Shurtleff

83. Norim atsisveikint dar viena giesme

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

84. Laimink mus, gerasis Dieve

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

85. Baigiasi dienužė

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

86. Gęsta pamažu diena

Arr.: Henry Greatorix

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

87. Lik su manim, jau vakaras

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

88. Lik su manim!

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Sakramentas(Return to top) Information Church Links Download Media

89. Dieve, girdintis maldą mūs

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

90. Šį sakramentą imdami

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

91. Išganytojau, mes prašom

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

92. O, Dieve, mūsų Tėve

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

93. Jėzau, Karaliau mūs

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

94. Štai mirė Išpirkėjas mūs

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

95. Ant kryžiaus mirė Viešpats mūs

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

96. Giedosim Jėzui mes karštai

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

97. Dievas mylėjo mus labai

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

98. O, Dieve, kiek meilės, didžios išminties

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

99. Atėjome čionai visi

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

100. Apstulbintas Jėzaus malonės

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

101. Senovėje žalia kalva

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

102. Gimė Jėzus paprastai

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Velykos(Return to top) Information Church Links Download Media

103. O Jėzau, karūnuotas erškėčių vainiku

Adapt.: Johann Sebastian Bach

Words: Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

104. Velykų rytas

Words: Marion D. Hanks

Music: Robert Cundick

105. Prisikėlė!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

106. Viešpats Kristus prisikėlė

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

Kalėdos(Return to top) Information Church Links Download Media

107. Džiaukis, pasauli

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

108. Ateikite, žmonės

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

109. Dovydo mieste, tvartely

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Henry J. Gauntlett

110. Džiugų himną angelų

Words: French carol

Music: French carol

111. Tyli naktis

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

112. Nėra prakartėlė lovelė minkšta

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther

Music: William J. Kirkpatrick

113. Suskambo dangiška giesmė

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

114. Betliejau mažas

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

115. Kartą senovėj Judėjos krašte

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

116. Gieda angelai džiugiai

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

117. Išminčiai jau labai seniai

Words: Anon.

Music: Anon.

118. Pirmosios Kalėdos

Words: Traditional English carol

Music: Traditional English carol

119. Kalėdų dieną vėl skambėj

Words: Henry Wadsworth Longfellow

Music: John Baptiste Calkin

Konkrečios temos(Return to top) Information Church Links Download Media

120. Aidėkit, varpai

Words: Alfred Tennyson

Music: Crawford Gates

121. Aukojam Tau tik tai, ką gavom iš Tavęs

Arr.: Lowell Mason; George J. Webb

Words: William Walsham How

Music: Anon.; Cantica Laudis

122. Tiek visko gavęs

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

123. Noriai Tavim seku

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

124. Brangios Ganytojo širdžiai

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

125. Ar šiandieną ką gero kam padariau?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

126. Akimirkas branginki

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

127. Šiandien saulė šviečia man širdy

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

128. Kelią sau nušviest gali

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

129. Nūnai, saulei šviečiant

Words: L. Clark

Music: Evan Stephens

130. Visad lyg saulė

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

131. Su kiekvienu kalbėkim maloniai

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

132. Elkis teisiai

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

133. Štai, Viešpatie, tavi vaikai

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

134. Visada teisingai elgtis rinkis

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

135. O Dieve, garbinam Tave

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter

136. Suskaičiuok malones

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

137. Darbą Viešpaties uoliai vykdykim drauge

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

138. Pašaukti tarnaut

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

139. Kristaus jūs kareiviai

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

140. Turime kovoti iki galo visi

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

141. Karališka kariauna

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

142. Už tikėjimą šventą

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

143. Izraelio mes viltis

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

144. Mes žygiuojame į šlovę

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

145. Reikia rankų ir tavų

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

146. Jehova, Viešpatie brangus

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

147. Pirmyn pasauliui pristatyt

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

148. O, nuostabūs, Dieve, Tavo darbai!

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

149. Tautos, sukluskit!

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

150. Jau baigiasi laikas

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

151. Sakyk, kas tiesa?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

152. Aš eisiu tenai, kur norėsi Tu

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

153. Pagaliau žmonėms sušvito

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

154. It geležies lazda

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

155. Kai Raštus skaitau kas dieną

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

156. Sveikas, sveikas, šabo ryte

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

157. Dieve, siųski savo Dvasios

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

158. Net Kolobą jei pajėgtum per akimirksnį pasiekt

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: William W. Phelps

Music: English melody

159. Dievas vis daro stebuklus

Words: William Cowper

Music: William B. Bradbury

160. Gręžkit širdis

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

161. Šen, šventieji, į šventyklą

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

162. Tėve iš dangaus tėvynės

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

163. Draugo pagalba nuoširdi

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

164. Meilė kai namuos

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

165. O meile, mokanti vaikus

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

166. Mūs namai gal rojum būt

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Vaikų dainos(Return to top) Information Church Links Download Media

167. O vaikai mūs didžio Dievo

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

168. Šeimą čia žemėje turiu

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

169. Dievo vaikas aš

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

170. Žinau, kad Tėvas mūs gyvena

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

171. Vykdyk įsakymus

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

172. Mokyki vaikščioti Jo šviesoje

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

173. Dieviška šviesa

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

174. Dievas rūpinas mumis

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

175. Dezeretėj mieloje

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

176. Kaip jus mylėjau

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Moterų balsams aranžuotos giesmės(Return to top) Information Church Links Download Media

177. Kaip sesės Sionėj (moterims)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

178. Meldžiamės už tave, pranaše mūs (moterims)

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

179. Dievas – meilė (moterims)

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

180. Tai švelnūs įsakymai Jo! (moterims)

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

181. Net ir mintis apie Tave (moterims)

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

182. Ganytojas – Viešpats (moterims)

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

183. Dieve, šis darbas nuostabus (moterims)

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

184. Meilė kai namuos (moterims)

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Vyrų balsams aranžuotos giesmės(Return to top) Information Church Links Download Media

185. O, vyrai Izraelio (vyrams)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

186. Jūs, pašaukti tarnauti (vyrams)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

187. Šen, sūnūs Dievo (vyrams)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

188. Šventieji, šen (vyrų chorui)

Words: William Clayton

Music: English folk song

189. Štai angelas dangaus (vyrų chorui)

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

190. Ateik, Karaliau, o ateik (vyrų chorui)

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

191. Sakyk, kas tiesa? (vyrų chorui)

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

192. Viršūnėj vėliava (vyrų chorui)

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

193. O, Viešpatie, Tavęs kas valandą man reik (vyrų chorui)

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x