Giesmės

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia Giesmės

Hymns, Lithuanian.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2015. Only known edition. 193 songs.

Availability

Church music website: Link.
Sacred Music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from ChurchofJesusChrist.org

Indexes

Contents

Sugrąžinimas(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Jau aušta rytas

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. Šventoji Dvasia

Words: William W. Phelps

Music: English melody

3. Pradžiukim!

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Dievo amžina tiesa

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

5. Viršūnėj vėliava

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

6. Izraelio Išpirkėjas

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Repository of Sacred Music, Part Second, Wyeth, 1813; Freeman Lewis

7. Izraeli, Dievas šaukia

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

8. Regėjau, skrido žemės link

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: Sacred Hymns, Manchester, 1840

Music: English melody

9. Štai angelas dangaus

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

10. Šventieji, jus Jehova laimina

Words: Douglas W. Stott

Music: A. Laurence Lyon

11. Prakalbo Dievas žmogui vėl

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

12. O ateikite visi pas pranašą

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

13. Už pranašą, Dieve, Tau dėkojam

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

14. O Dieve, pranašą palaiminki

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

15. Meldžiamės už tave, pranaše mūs

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

16. Pirmoji Džozefo Smito malda

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

17. Gerbkime tą, kam Jehova kalbėjo

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

18. Keleivį sutikau kely

Words: James Montgomery

Music: George Coles

19. Šventieji, šen

Words: William Clayton

Music: English folk song

20. Mums, Dieve, padedi seniai

Words: Isaac Watts

Music: William Croft; Supplement to the New Version, 1708

21. Už kalnų stiprybę

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

22. Pakilk, šlovės Sione

Words: William G. Mills

Music: George Careless

23. Pakilk, Sione nuostabi

Words: John Adam Granade; Edward Partridge

Music: Gesangbuch der Herzogl, Wirtembergischen Katholischen Hofkapelle, 1784

24. Viešpaties vaikai, drauge

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

25. Ateik, Karaliau, o ateik

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Šlovinimas ir dėkojimas(Return to top) Information Church Links Download Media

26. Visa šlovė ir gyrius

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

27. Viešpaties Dievo kūriniai

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi

Music: German hymn; Geistliche Kirchengesäng, Cologne, 1623

28. Šią džiaugsmingą šventą dieną

Words: Leroy J. Robertson

Music: Leroy J. Robertson

29. Dievui šlovė tebus!

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

30. Karalius – Viešpats mūs!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

31. Mūs Dievas – amžina uola

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

32. Regėjau Kristaus antrą atėjimą

Words: Julia Ward Howe

Music: Anon.

33. Dieve tėvų, kuris jėgos žodžiu

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

34. Šventieji, šen, visų kraštų

Words: William W. Phelps

Music: William B. Bradbury

35. Pirmyn, šventieji

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

36. Veski mus, brangus Jehova

Words: William Williams

Music: John Hughes

37. Koks pagrindas tvirtas

Words: Selection of Hymns, John Rippon, 1787; Robert Keen

Music: Anon.; John Ellis

38. Koks didis Tu!

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

39. Viešpats – mano šviesa

Words: James L. Nicholson

Music: John R. Sweney

40. Už grožybę žemės mūs

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

41. Dievas – meilė

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

42. Padėkos malda

Arr.: Edward Kremser

Words: Nederlandtsche Gedenckclanck, 1626; Adriaen Valerius

Music: Dutch melody

43. Šen, dėkingi žmonės, šen

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

44. Dėkoja žemė ši

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

45. Mielas vaike, Dievas stebi

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Malda ir maldavimas(Return to top) Information Church Links Download Media

46. O veski, dieviška šviesa

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

47. O, Viešpatie, Tavęs kas valandą man reik

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

48. Dieve, arčiau Tavęs

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

49. Jėzau, mylintis mane

Words: Charles Wesley

Music: Joseph P. Holbrook

50. Jėzau, Gelbėtojau, vesk

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

51. Viešpatie, vėtra pakilo

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

52. Ganytojas – Viešpats

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

53. Ganyklą Viešpats man parengs

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

54. Meilė Tava

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

55. Jėzus – amžina uola

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

56. Sekit mane

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

57. Eikit pas Jėzų

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

58. Nors vis sunkiau šiame kely

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

59. Ateikite visi

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

60. Nurimk, širdie

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

61. Tai švelnūs įsakymai Jo!

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

62. Tikėki palankia galia

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

63. Kur man taikos ieškot?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

64. Nusižemink

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

65. Duok man dar šventumo

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

66. Kristų aš tikiu

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

67. Žinau, kad Išpirkėjas gyvas

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

68. Jis gyvas, Išpirkėjas mūs!

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

69. Liudijimas

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

70. Ar meldeisi tu?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

71. Dangiškas Tėve

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

72. Dieve, šis darbas nuostabus

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

73. Net ir mintis apie Tave

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

74. O, valanda maldos skaisti

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

75. Šventa Dvasia, vesk visus

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

76. Melsiuos slaptoje

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

77. Malda – troškimas nuoširdus

Words: James Montgomery

Music: George Careless

78. Skamba štai šventa giesmė

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

79. Iš aukštybių švelniai krenta

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

80. Dievas nuolat telydės tave

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

81. Dieve, prieš išeinant mums

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

82. Tėve, džiaugsminga ši valanda

Words: Nan Greene Hunter

Music: Lynn R. Shurtleff

83. Norim atsisveikint dar viena giesme

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

84. Laimink mus, gerasis Dieve

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

85. Baigiasi dienužė

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

86. Gęsta pamažu diena

Arr.: Henry Greatorix

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

87. Lik su manim, jau vakaras

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

88. Lik su manim!

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Sakramentas(Return to top) Information Church Links Download Media

89. Dieve, girdintis maldą mūs

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

90. Šį sakramentą imdami

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

91. Išganytojau, mes prašom

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

92. O, Dieve, mūsų Tėve

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

93. Jėzau, Karaliau mūs

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

94. Štai mirė Išpirkėjas mūs

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

95. Ant kryžiaus mirė Viešpats mūs

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

96. Giedosim Jėzui mes karštai

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

97. Dievas mylėjo mus labai

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

98. O, Dieve, kiek meilės, didžios išminties

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

99. Atėjome čionai visi

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

100. Apstulbintas Jėzaus malonės

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

101. Senovėje žalia kalva

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

102. Gimė Jėzus paprastai

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Velykos(Return to top) Information Church Links Download Media

103. O Jėzau, karūnuotas erškėčių vainiku

Adapt.: Johann Sebastian Bach

Words: Arnulf of Leuven; Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

104. Velykų rytas

Words: Marion D. Hanks

Music: Robert Cundick

105. Prisikėlė!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

106. Viešpats Kristus prisikėlė

Words: Charles Wesley

Music: Lyra Davidica, 1708; Henry Carey

Kalėdos(Return to top) Information Church Links Download Media

107. Džiaukis, pasauli

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts

Music: George Frideric Handel

108. Ateikite, žmonės

Words: Latin hymn, 18th century; John F. Wade

Music: John F. Wade

109. Dovydo mieste, tvartely

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Henry J. Gauntlett

110. Džiugų himną angelų

Words: French carol

Music: French carol

111. Tyli naktis

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

112. Nėra prakartėlė lovelė minkšta

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther; Little Children’s Book for Schools and Families, 1885

Music: William J. Kirkpatrick

113. Suskambo dangiška giesmė

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

114. Betliejau mažas

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

115. Kartą senovėj Judėjos krašte

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

116. Gieda angelai džiugiai

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

117. Išminčiai jau labai seniai

Words: Anon.

Music: Anon.

118. Pirmosios Kalėdos

Words: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

Music: English carol; Christmas Carols, W. Sandys, 1833

119. Kalėdų dieną vėl skambėj

Words: Henry Wadsworth Longfellow

Music: John Baptiste Calkin

Konkrečios temos(Return to top) Information Church Links Download Media

120. Aidėkit, varpai

Words: Alfred Tennyson

Music: Crawford Gates

121. Aukojam Tau tik tai, ką gavom iš Tavęs

Arr.: Lowell Mason; George J. Webb

Words: William Walsham How

Music: Anon.; Cantica Laudis

122. Tiek visko gavęs

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

123. Noriai Tavim seku

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

124. Brangios Ganytojo širdžiai

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

125. Ar šiandieną ką gero kam padariau?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

126. Akimirkas branginki

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

127. Šiandien saulė šviečia man širdy

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

128. Kelią sau nušviest gali

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

129. Nūnai, saulei šviečiant

Words: Luella Clark

Music: Evan Stephens

130. Visad lyg saulė

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

131. Su kiekvienu kalbėkim maloniai

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

132. Elkis teisiai

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

133. Štai, Viešpatie, tavi vaikai

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

134. Visada teisingai elgtis rinkis

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

135. O Dieve, garbinam Tave

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter, 1551

136. Suskaičiuok malones

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

137. Darbą Viešpaties uoliai vykdykim drauge

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

138. Pašaukti tarnaut

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

139. Kristaus jūs kareiviai

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

140. Turime kovoti iki galo visi

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

141. Karališka kariauna

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

142. Už tikėjimą šventą

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

143. Izraelio mes viltis

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

144. Mes žygiuojame į šlovę

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

145. Reikia rankų ir tavų

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

146. Jehova, Viešpatie brangus

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

147. Pirmyn pasauliui pristatyt

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

148. O, nuostabūs, Dieve, Tavo darbai!

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

149. Tautos, sukluskit!

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

150. Jau baigiasi laikas

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

151. Sakyk, kas tiesa?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

152. Aš eisiu tenai, kur norėsi Tu

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

153. Pagaliau žmonėms sušvito

Words: Anon.; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

154. It geležies lazda

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

155. Kai Raštus skaitau kas dieną

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

156. Sveikas, sveikas, šabo ryte

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

157. Dieve, siųski savo Dvasios

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

158. Net Kolobą jei pajėgtum per akimirksnį pasiekt

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: William W. Phelps

Music: English melody

159. Dievas vis daro stebuklus

Words: William Cowper

Music: William B. Bradbury

160. Gręžkit širdis

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

161. Šen, šventieji, į šventyklą

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

162. Tėve iš dangaus tėvynės

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

163. Draugo pagalba nuoširdi

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

164. Meilė kai namuos

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

165. O meile, mokanti vaikus

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

166. Mūs namai gal rojum būt

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Vaikų dainos(Return to top) Information Church Links Download Media

167. O vaikai mūs didžio Dievo

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

168. Šeimą čia žemėje turiu

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

169. Dievo vaikas aš

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

170. Žinau, kad Tėvas mūs gyvena

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

171. Vykdyk įsakymus

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

172. Mokyki vaikščioti Jo šviesoje

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

173. Dieviška šviesa

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

174. Dievas rūpinas mumis

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

175. Dezeretėj mieloje

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

176. Kaip jus mylėjau

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Moterų balsams aranžuotos giesmės(Return to top) Information Church Links Download Media

177. Kaip sesės Sionėj (moterims)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

178. Meldžiamės už tave, pranaše mūs (moterims)

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

179. Dievas – meilė (moterims)

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

180. Tai švelnūs įsakymai Jo! (moterims)

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

181. Net ir mintis apie Tave (moterims)

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

182. Ganytojas – Viešpats (moterims)

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

183. Dieve, šis darbas nuostabus (moterims)

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan

184. Meilė kai namuos (moterims)

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Vyrų balsams aranžuotos giesmės(Return to top) Information Church Links Download Media

185. O, vyrai Izraelio (vyrams)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

186. Jūs, pašaukti tarnauti (vyrams)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

187. Šen, sūnūs Dievo (vyrams)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

188. Šventieji, šen (vyrų chorui)

Words: William Clayton

Music: English folk song

189. Štai angelas dangaus (vyrų chorui)

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

190. Ateik, Karaliau, o ateik (vyrų chorui)

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

191. Sakyk, kas tiesa? (vyrų chorui)

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

192. Viršūnėj vėliava (vyrų chorui)

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

193. O, Viešpatie, Tavęs kas valandą man reik (vyrų chorui)

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from ChurchofJesusChrist.org Audio speed: 1x