Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Hymny

Hymny Kościóła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Hymns, Polish.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2016. Only known edition. 206 songs.

English approval: 6/96; translation approval: 9/96. Book © 1985, 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Availability

Church History Library: M285.2 H99POL 2017

Church music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Przywrócenie(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Nadchodzi świt

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. Duch Boży

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

3. Teraz wszyscy radujmy się

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Wieczna prawda

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

5. Z wysokich szczytów gór

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

6. O Zbawco Izraela

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

7. Izraelu, Izraelu, wzywa Bóg

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

8. Cieszmy się

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

9. Gdy anioł z wysokości

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

10. Powstańcie, święci, zbudźcie się!

Words: Eliza R. Snow

Music: Evan Stephens

11. Dziękujemy Ci, Boże, za proroka

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

12. Sprawiedliwy Boże nasz

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

13. Chodź, gdzie proroka słychać głos

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

14. Zawsze modlimy się

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

15. Pierwsza modlitwa Józefa Smitha

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

16. Niech błogosławi Pan

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

17. Chwalmy człowieka

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

18. Strudzony wędrowiec

Words: James Montgomery

Music: George Coles

19. Naprzód marsz, święci

Words: William Clayton

Music: English folk song

20. Adam-ondi-Ahman

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

21. Już dzionek jest bliski

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

22. Za potęgę tych gór

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

23. Dzieci Pana, pójdźmy wraz

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

24. Przyjdź Królu, Panie nasz!

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Chwała i dziękczynienie(Return to top) Information Church Links Download Media

25. Radujcie się, toż Pan

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

26. Wszelkie stworzenie, Boży świat

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper

Music: German hymn

27. W tym dniu szczęścia i radości

Words: Leroy J. Robertson

Music: Leroy J. Robertson

28. Na wysokości Bóg

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

29. Fortecą mocną jest nasz Bóg

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

30. Wsza chwała, cześć i honor

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

31. Panu niech będzie cześć

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch

32. Chwalmy Pana wszyscy wraz

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

33. Boże, do Ciebie zwracamy się dziś

Words: Charles W. Penrose

Music: Ebenezer Beesley

34. Boże Odwieczny, Twa potężna dłoń

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

35. Hen naprzód dąż

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

36. Prowadź nas, o wielki Jahwe

Words: William Williams

Music: John Hughes

37. Jak silne świadectwo

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

38. Jak wielkiś Ty

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

39. Światłością mą Pan

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

40. Ojcze, Twe dziatki wznoszą pieśń

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

41. Za urodę ziemi tej

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

42. Bóg miłością wszelką jest

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

43. Modlitwa dziękczynna

Arr.: Edward Kremser

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Dutch folk song; Frans Heijdemann

44. Niech się zbierze wdzięczny lud

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

45. Drogie dzieci, Bóg jest blisko

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Modlitwa i błaganie(Return to top) Information Church Links Download Media

46. Światłem mnie wiedź

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

47. Potrzeba mi Cię wciąż

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

48. Bliżej Cię, Boże mój

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

49. Drogi Panie, Zbawicielu

Words: H. R. Palmer

Music: H. R. Palmer

50. Panie, w krąg burza szaleje

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

51. Prawość nam daj

Words: William E. Hickson

Music: Ernst Moritz Arndt

52. Służbie Tobie poświęceni

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph J. Daynes

53. Pan jest mym Pasterzem

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

54. Miłość Zbawcy

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

55. Pójdź za mną dziś

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

56. Pójdź do Jezusa

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

57. Choć życia próby trapią nas

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

58. Wraz zebrać się już czas

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

59. Spokojny bądź

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

60. Łagodny jest nasz Bóg!

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

61. Jak długo, Panie święty mój

Words: John A. Widtsoe

Music: B. Cecil Gates

62. Droga długą się zda?

Words: Joseph Fielding Smith

Music: George D. Pyper

63. Gdy wiara silna

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

64. Gdzie znajdę spokój swój?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

65. Bądź pokorny

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

66. Obdarz mnie świętością

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

67. Ojcze nasz w Niebie

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

68. Boże, radością wielką mi

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

69. Chrystus Panem mym

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

70. Zbawca żyje mój

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

71. Ja wiem, że żyje Zbawiciel mój

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

72. Świadectwo

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

73. Napełnij duszę moją

Words: John Sears Tanner

Music: James B. Welch

74. Cicha modlitwa

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

75. Czy modliłeś się?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

76. Myślę o Tobie, Jezu mój

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

77. Modlitwy czas

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

78. Niech prowadzi Święty Duch

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

79. Modlitwa to niebiański dar

Words: James Montgomery

Music: George Careless

80. Niech łagodny płynie śpiew

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

81. Dzień sabatu

Words: Paul L. Anderson

Music: Lynn R. Carson

82. Jako rosa z nieba pada

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

83. Z Bogiem zostań, aż spotkamy się

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

84. Panie, już rozstając się

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

85. Ojcze, radośnie minął nam czas

Words: Nan Greene Hunter

Music: Lynn R. Shurtleff

86. Miłości Twej czuliśmy dar

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Robert P. Manookin

87. Czas na pożegnanie

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

88. Panie, poślij i pobłogosław nas

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

89. Przed Tobą, Panie, chylę skroń

Words: Joseph H. Dean

Music: Joseph H. Dean

90. Dzień dobiega kresu

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

91. Bądź ze mną, Panie, wieczór tuż

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

92. Noc okrywa światło dnia

Arr.: Henry Greatorix

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

93. Ze mną bądź!

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

Sakrament(Return to top) Information Church Links Download Media

94. Sakrament przyjmujemy dziś

Words: Lee Tom Perry

Music: Daniel Carter

95. Zbawco, kornie dziś prosimy

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

96. Boże, Ojcze, usłysz nas

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

97. O Boże, wieczny Ojcze

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

98. Przyjmując dziś symbole te

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

99. Jak słodko nucić piękny hymn

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

100. Ojcze Niebieski, wiemy

Words: Parley P. Pratt

Music: Jane Romney Crawford

101. Jezu, Tyś Pan jest nasz

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

102. Jezusa imię to nasz hymn

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

103. Kornie w ciszy opuść wzrok

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

104. Z miłości Syna dał nam Bóg

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

105. Niech będzie wola Twa

Words: Frank I. Kooyman

Music: Robert P. Manookin

106. Pamięć o śmierci na krzyżu

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

107. Skonał nasz Zbawca i nasz Pan

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

108. Na krzyżu, na Kalwarii hen

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

109. Podziwiam miłości czyn

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

110. Na wzgórzu, na zielonym

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

111. Jak wielka mądrość, miłość

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

112. Jezus w biedzie żyć musiał tu

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Wielkanoc(Return to top) Information Church Links Download Media

113. O Zbawco, na Twej głowie korona

Adapt.: Johann Sebastian Bach

Words: Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

114. Poranek nam obwieścił cud

Words: Marion D. Hanks

Music: Robert Cundick

115. Pan zmartwychwstał!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

116. Chrystus, Pan nasz, z grobu wstał

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

Boże Narodzenie(Return to top) Information Church Links Download Media

117. Raduj się świecie

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

118. Pójdźcie dziś wierni

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

119. Nad polami w głuchą dal

Words: French carol

Music: French carol

120. Cicha noc

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

121. W Dawidowym mieście

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Henry J. Gauntlett

122. Daleko gdzieś w żłobie

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther

Music: William J. Kirkpatrick

123. Chwalebna pieśń ta

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

124. Maleńkie miasto Betlejem

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

125. Anioł nam zwiastował tu

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

126. Kiedyś w Judei

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

127. Anioł pasterzom mówił

Words: Anon.

Music: Anon.

128. Bóg się rodzi

Words: Franciszek Karpiński

Music: Traditional

129. Dzisiaj w Betlejem

Words: Anon.

Music: Anon.

130. Gdy się Chrystus rodzi

Words: Anon.

Music: M. M. Mioduszewskiego

131. Przybieżeli do Betlejem

Words: Anon.

Music: Anon.

132. Wśród nocnej ciszy

Words: Anon.

Music: Anon.

Tematy szczególne(Return to top) Information Church Links Download Media

133. Ponieważ wiele dano mi

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

134. Chcę, Panie, z Tobą iść

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

135. Najdroższe sercu Pasterza

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

136. Czy dziś dzięki mnie świat nieco lepszy był?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

137. Wiele zadań w pracy tej

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

138. Kroczmy naprzód

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

139. Ważna każda chwila

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

140. Promień słońca świeci w duszy mej

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

141. Możesz swój rozświetlić szlak

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

142. Nim noc ciemna przyjdzie

Words: L. Clark

Music: Evan Stephens

143. Dziel się światłem

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

144. Dar ten składamy dziś

Arr.: Lowell Mason; George J. Webb

Words: William Walsham How

Music: Anon.; Cantica Laudis

145. Mówmy często do siebie uprzejmie

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

146. Czyń, coś powinien

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

147. Na córki, synów, Panie, spójrz

Words: Parley P. Pratt

Music: Alexander Schreiner

148. Dobro czyń

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

149. Pamiętaj, dusza wolna jest

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Roger L. Miller

150. Policz łaski

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

151. Niech chwali Boga wszelki lud

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter

152. Śmiało naprzód

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

153. Do nas dołącz już dziś

Words: William Willes

Music: A. C. Smyth

154. Naprzód, armio Boga!

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

155. Powołani służyć

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

156. Równy nasz krok

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

157. O, spójrz! Królewska armia

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

158. Niech twe ramię koło pchnie

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

159. Panie, przyjmij do królestwa

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Alexander Schreiner

160. Oddani wierze

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

161. Syjonu młodzież mężnie dziś

Words: Susan Evans McCloud

Music: Irish melody

162. Tyś nadzieją Izraela

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

163. Któż dzisiaj z Panem jest?

Words: Hannah Last Cornaby

Music: Henry Russell

164. Krocz z wiarą

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

165. Wszystkie narody, usłyszcie wraz

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

166. Czas szybko przemija

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

167. Wśród przepięknych dzieł

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

168. Niech wszystkie ludzkie dusze

Words: Reginald Heber

Music: Lowell Mason

169. Jehowo, niebo, ziemia Twe

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

170. Tam pójdę, gdzie iść mi mój każe Pan

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

171. Piękne i czułe słowa

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

172. Och, czym prawda jest?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

173. Pan nauczał nas tej prawdy

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

174. Żelazny pręt

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

175. Kiedy badam pisma święte

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

176. Powitajmy ten poranek

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

177. Spraw, bym uczył pod natchnieniem

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

178. Blask ewangelii spoczął już

Words: Joel H. Johnson

Music: Gottfried W. Fink

179. Niech każdy z nas raduje się

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: R. Paul Thompson

180. Gdy mógłbyś tam, gdzie Kolob

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: William W. Phelps

Music: English melody

181. Pójdźmy do świątyni Pana

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

182. O mój Ojcze

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

183. Każdy, kto dobro wzbudza w nas

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

184. W domu miłość jest

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

185. Niech miłość Syna wielka ta

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

186. Z ust świętych płynie słodka pieśń

Words: Vernald W. Johns

Music: G. William Richards

187. Zwróćmy serca

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

188. Niebem może być nasz dom

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Pieśni dla dzieci(Return to top) Information Church Links Download Media

189. Dzieci Ojca Niebieskiego

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

190. Razem na zawsze wieczna rodzina

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

191. Jam dzieckiem Boga jest

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

192. Ja Ojca w Niebie mam

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

193. Słuchaj przykazań

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

194. Naucz mnie chodzić tą drogą

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

195. Światłość Boga

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

196. Boża troska

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

197. W naszym pięknym Deseret

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

198. Miłość wzajemna

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Pieśni dla kobiet(Return to top) Information Church Links Download Media

199. Jak siostry w Syjonie (Kobiety)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

200. Początek nastał lepszych dni (Kobiety)

Words: Jan Pinborough

Music: Charlene A. Newell

Pieśni dla mężczyzn(Return to top) Information Church Links Download Media

201. Jesteście powołani (Mężczyźni)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

202. O starsi Izraela (Mężczyźni)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

203. Moc, której Bóg udzielił nam (Mężczyźni)

Words: John Craven

Music: John Craven

204. O wy, synowie Boga (Mężczyźni)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

205. Czas mężom Boga wstać (Mężczyźni)

Words: William Pierson Merrill

Music: William H. Walter

206. Miej uczucia pod kontrolą (Chór mężczyzn)

Words: Charles W. Penrose

Music: George F. Root

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x