Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Vi‘iga

Vi‘iga a le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Pa‘ia o Aso e Gata Ai

Hymns, Samoan.
Salt Lake City, Utah, USA. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1994. 2016 Edition (current). 201 songs.

Book © 1985.

Availability

Church History Library: M285.2 H99SAM 2016

Church music website: Link.
Church music app: Link.
Gospel Library: Link.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Toefuata‘iga(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Ua Tafa Ata

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. O le Agaga o le Atua

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

3. Ia Fiafia Tatou

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. I Luga o Mauga

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

5. Fa‘aola o Isaraelu

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

6. Isaraelu, Ua Vala‘au Mai le Atua

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

7. Po o le ā le Fa‘aaliga?

Words: John S. Davis

Music: Evan Stephens

8. Se Agelu mai Luga

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

9. Fa‘amanuia le Atua i le Perofeta Soifua

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

10. Ia Vi‘ia Oe le Atua

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

11. Le Perofeta Pele e

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

12. O Outou Isaraelu

Words: Ransom M. Stevens

Music: Evan Stephens

13. O Mai, Fa‘alogo i le Perofeta

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

14. O le Talosaga Muamua a Iosefa Samita

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

15. Vi‘ia Lē na Fetaia‘i ma Ieova

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

16. Se Tagata Mativa Fa‘anoanoa

Words: James Montgomery

Music: George Coles

17. O Mai, Outou o le ‘Au Pa‘ia

Words: William Clayton

Music: English folk song

18. Le ‘Au Uso Pele e

Words: J. H. Beck

Music: Henry S. Thompson

19. Mo le Malosi o Mauga

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

20. Ia Silasila Mai ia

Words: J. H. Beck

Music: George Careless

21. Ua Tafa Ata o le Ao mo Samoa

Words: Thomas Hastings

Music: Edwin F. Parry

22. Siona e le Nu‘u Lelei

Words: Edward Partridge

Music: Anon.

23. O Lena Nu‘u Lelei Na‘uā

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

24. O Mai, Fanau a le Ali‘i

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

25. Le Tupu o tupu, Afio Mai

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

26. Ua Malie, le Atua, Lou Alofa

Words: Elias L. T. Harrison

Music: Darwin Wolford

27. O le Tala‘iga Moni

Words: Harry A. Dean

Music: Hans Henry Petersen

Vi‘iga ma le Faafetai(Return to top) Information Church Links Download Media

28. ‘Alalaga Fiafia Ia

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

29. Ua Matou Vivi‘i ia te Oe le Tama

Words: Julia H. Johnson

Music: H. R. Palmer

30. Fa‘afetai i Le Atua, Lē na Foa‘iina Mai

Words: Tua

Music: Friedrich Kücken

31. O Mai ia Outou le ‘Aumea Mamae

Words: A. W. M.

Music: James E. Spilman

32. Ia Tatou Ala Mai

Words: M. Fraser

Music: James McGranahan

33. O Lo‘u Atua e Ala ai

Words: Isaac Watts

Music: Joseph G. Fones

34. Ia Silasila Mai lo Matou Nei Tama

Words: Anon.

Music: Lowell Mason

35. Ia Fiafia Pea

Trans.: Albert J. Davis (from English)

Words: George F. Root

Music: George F. Root

36. Le Atua Alofa Fua

Words: Frank E. Morris

Music: George F. Root

37. Lo‘u Nu‘u, Sauniatu e!

Words: Bertha A. Kleinman

Music: Traditional folk song

38. Fiafia, o le Ali‘i o le Tupu

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

39. Foafoaga Uma a le Atua

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper

Music: German hymn

40. Mamalu i le Atua

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

41. Le Atua le ‘Olo Malosi

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

42. Mamalu ma le Vi‘iga Atoa

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

43. O le Atua o o Matou Tamā

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

44. Le ‘Au Pa‘ia Ūūna‘i i Luma

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

45. Le Fa‘avae Malosi

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

46. Ua Sili Oe

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

47. Ieova e, ia Tautai Pea i Matou

Words: William Williams

Music: John Hughes

48. O le Atua o le Alofa

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

49. O Iesu Lo‘u Sulu

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

50. Le Lalolagi Manaia

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

51. Tatalo o le Fa‘afetai

Arr.: Edward Kremser

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Dutch folk song; Frans Heijdemann

52. O mai, ē ua Fa‘afetai

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

53. Ma‘eu le Atua e

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

Talosaga ma ‘Ai‘oiga(Return to top) Information Church Links Download Media

54. ‘Aua e te Maliu Ese

Words: Fanny J. Crosby

Music: William H. Doane

55. Lūlū Pea ia le Saito

Words: J. H. Hanford

Music: Frank A. Simpkins

56. Sulu e Alofa, Ta‘i Mai

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

57. Ua Naunau ia te Oe

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

58. Matai e, Ua Sou le Vasa

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

59. Ta Felata‘e Nei, le Atua ma Oe

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

60. O le Ali‘i o Lo‘u Leoleo Mamoe

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

61. O le Alofa o le Fa‘aola

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

62. Mulimuli Mai ia te A‘u

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

63. E Ui i Faigata

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

64. Ē Alolofa i le Atua

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

65. O Mai ia Iesu

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

66. E Mālū ma Alofa Poloa‘iga a le Atua

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

67. Ou te lē Masalo

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

68. O Fea Lo‘u Filemu?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

69. Ia e Lotomaualalo

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

70. Fa‘apa‘ia Mai Au

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

71. Ou te Talitonu ia Iesu

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

72. O Lo‘o Soifua Lo‘u Fa‘aola

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

73. Ua Ou Iloa Lo‘u Fa‘aola

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

74. Molimau

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

75. Pe na Faia Sau Tatalo?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

76. Iesu, a Mafaufau ia Oe

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

77. Le Itula o Talosaga

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

78. Agaga Ta‘ita‘i Mai

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

79. Tatalo Faalilo

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

80. O le Tatalo o Mo‘omo‘oga Moni o le Agaga

Words: James Montgomery

Music: George Careless

81. Si‘i Malie Vi‘iga Pa‘ia

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

82. Le Atua Malie Lau Galuega

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

83. A Ou Va‘ai i Mea Lelei

Words: Joseph H. Dean

Music: H. R. Palmer

84. Tamā i le Lagi

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

85. Le Ali‘i ua Tu‘ua Matou

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

86. E Pei o le Sau To Mai i le lagi

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

87. Le Ali‘i e, Ua Fa‘afetai

Words: Joseph H. Dean

Music: Joseph H. Dean

88. Ua Mavae Nei le Ao

Arr.: Henry Greatorix

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

89. Tu Ieova i lo Tatou Va

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

90. Mavae Nei le Ao

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

91. Ua Tatou Tu‘ua, ia Pepese Nei

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

92. Afio Mai!

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

93. Iesu, Se‘i e Fa‘atasi Mai

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

94. A e Le‘i Tu‘ua i Matou

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

Faamanatuga(Return to top) Information Church Links Download Media

95. I le Lotomaulalo, Fa‘aola e

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

96. Sa Fa‘asatauro le Ali‘i

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

97. Le Atua, le Tamā e

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

98. A Tatou Fetagofi i Nei Fa‘atusa

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

99. E! ua Maliu le Fa‘aola

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

100. Iesu, ia e Auina Mai

Words: Andrew Dalrymple

Music: George Careless

101. Iesu o Nasareta, le Tupu, Fa‘aola

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

102. Ia Tatou Vi‘ia le Suafa o Iesu

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

103. Ifo Mai ia Nei Outou

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

104. O le Alofa o le Tamā

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

105. Mo Ia o Lē na Fa‘alava‘au

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

106. Fa‘afofoga Mai le Tamā

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

107. Ou te Tu ma Ofo

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

108. E i ai se Mauga Lanu Vao

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

109. Ma‘eu le Poto ma le Alofa

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

110. Sa Fanau Maulalo Iesu

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Eseta(Return to top) Information Church Links Download Media

111. Ua Toe Tu mai o Ia

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

112. Ua Toe Tu Mai le Ali‘i

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

Kerisimasi(Return to top) Information Church Links Download Media

113. Le Lalolagi ia Fiafia

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

114. Outou Fa‘amaoni o Mai

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

115. Ua Logo Pesega a Agelu Mai Luga

Words: French carol

Music: French carol

116. Po Filemu

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

117. I se Fa‘atanoa o Vao

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther

Music: William J. Kirkpatrick

118. O se Itu Po Maninoa Lava

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

119. Sa Pepese Mai Agelu

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

120. Na Oso Mai Mea e Ofo ai

Words: Anon.

Music: Anon.

121. Sa i Iutaia o Leoleo Lelei

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

122. Peteleema e, le ‘A‘ai

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

123. O le Noea Muamua

Words: Traditional English carol

Music: Traditional English carol

Autu Faapitoa(Return to top) Information Church Links Download Media

124. Ona ua Maua Tele

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

125. O Lo‘o Vala‘auina Atu

Words: M. Fraser

Music: James McGranahan

126. Pe a Faigatā Le Ala, Taumafai!

Words: W. H. Flaville

Music: John R. Sweney

127. Ua Alaga Mai le Vasa Laolao

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

128. Ina Tatou Faia ia

Words: Edward J. Wood

Music: Hans Henry Petersen

129. Ua Fetalai Mai o Iesu

Words: Maxwell N. Cornelius

Music: James McGranahan

130. Gaua‘i Mai ia Uma

Words: J. H. Beck

Music: William G. Fischer

131. Fitafita o Siona, Tau Malosi

Words: Harry A. Dean

Music: Welsh melody

132. O Lo‘o Fai Nei le Taua

Words: Lelia Naylor Morris

Music: Lelia Naylor Morris

133. Pe Galo ‘ea Afea?

Trans.: Kipeni Su‘apa‘ia (from German)

Words: Helmina von Chézy

Music: Friedrich Kücken

134. Ē Latou te Fai Mea Lelei

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

135. Pele i le Leoleo Mamoe

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

136. Ua ou Faia ‘Ea se Lelei?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

137. Ua Tele A‘u Fe‘au

Words: Josephine Pollard

Music: William J. Kirkpatrick

138. Uso e, Fa‘alogo

Words: Jessie B. Pounds

Music: J. S. Fearis

139. Fa‘aaoga Taimi Uma

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

140. Ua Susulu Mai Nei o le La

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

141. E Mafai ‘e Sulu le Ala

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

142. Le Asō A‘o Āo

Words: L. Clark

Music: Evan Stephens

143. Fa‘asusulu Ave o le La

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

144. Ieova, le Pule o Mea Uma

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

145. O le Papa e Malosi

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

146. Pe ‘a Muimui Lou Loto

Words: Anon.

Music: Philip Paul Bliss

147. Fai Upu Alofa i le Tasi

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

148. Fai Mea Tonu

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

149. Filifili Tau o Mea Tonu

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

150. Fa‘aola e ia ‘Ou Alofa

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

151. Faitau Ou Manuia

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

152. Fa‘amalosi ia i le Galuega Nei

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

153. Savali i Luma, le ‘Autau Kerisiano

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

154. I Vi‘ia Oe o le Atua, le Puna o Manuia

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter

155. Ala Mai ia o ‘Au a Siona

Words: Charles W. Penrose

Music: Thomas E. Williams; Thomas A. Becket Sr.

156. Tofia ‘e ‘Au‘auna i le Atua

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

157. Ua Tauto Tatou i le Taua

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

158. Fa‘auta! le Autau Tupu

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

159. Vaivai ‘Ea Fanau a Siona?

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

160. Tumau, Tumau, Pei o Mauga!

Words: Ruth May Fox

Music: Alfred M. Durham

161. Fa‘amoemoe o Isaraelu

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

162. Savavali i le Mamalu

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

163. Uuna‘i Atu ia ma Tulei

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

164. Ulu Atu i Malumalu

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

165. Fa‘alogo, Nu‘u Uma!

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

166. Le Alofa o le Alo

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

167. Ua Sola le Taimi

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

168. Tala‘i Atu o Iesu

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

169. Ou te Alu i Mea e te Tofia

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

170. Upu Moni o A?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

171. O Fetalaiga e Lelei

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

172. Tatou te Iloa Mea Tonu

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

173. Ua Pupula Mai le Lagi

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

174. A Ou Su‘esu‘e i Mau Pa‘ia

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

175. O le Sauniga Lelei o Lo‘o Fai

Words: William Willes

Music: James R. Murray

176. Ia ‘Ou A‘oa‘o Atu

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

177. Fa‘afetai mo le Sapati

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

178. Lo‘u Tamā e

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

179. O se Lagi se Aiga

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

180. Fanau, ua Leoleo mai le Atua

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

181. ‘A i ai i le Aiga le Alofa

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

Pese a Tamaiti(Return to top) Information Church Links Download Media

182. Fanau a le Tamā o i le Lagi

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

183. E Mafai na Fa‘avavau Aiga

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

184. O le Atua lo‘u Tamā

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

185. Ua Ou Mautinoa o Soifua Lo‘u Tamā

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

186. Tausi Poloaiga

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

187. A‘oa‘o Mai ia Ou Ui i le Malamalama

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

188. Le Sulu o le Atua

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

189. Ua Fa‘atauva‘a Lo‘u Sulu Nei

Words: Joseph Ballantyne

Music: Joseph Ballantyne

190. Sa Tamaitiiti o Iesu

Words: James R. Murray

Music: Joseph Ballantyne

191. I La Tatou Tesareta

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

192. Tamaiti e, ia Outou o Mai

Words: Anon.

Music: A. C. Smyth

193. Tausiga Fai Pea a le Atua

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

194. Ou te Fia Fa‘alogo

Words: Emily H. Miller

Music: Hans Henry Petersen

195. Ia Fealofani

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Mo Tama‘ita‘i(Return to top) Information Church Links Download Media

196. Galulue e Pei o Ni Uso i Siona (Mo Tama‘ita‘i)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Mo Tane(Return to top) Information Church Links Download Media

197. Outou ua Vala‘aulia (Mo Tane)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

198. Outou Faife‘au o Isaraelu (Mo Tane)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

199. Ua Malie Tele Lava (Mo Aufaipese a Tane)

Words: Edward J. Wood

Music: George F. Root

200. O Mai, Alo o le Atua (Mo Tane)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Lotonu‘u(Return to top) Information Church Links Download Media

201. Lo Matou Atua e, Matou te Fa‘afetai

Words: Bernard Snow

Music: Henry Carey; Thesaurus Musicus

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x