Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Himne

Himne të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Hymns, Albanian.
Germany. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
2015. Only known edition. 213 songs.

1985, 1998, 2002. English approval: 11/02; translation approval: 11/02. Book © 1985, 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Availability

Church music app: Link.
Gospel Library: Link.
PDF version from LDS.org: PDF.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Rivendosja(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Mëngjesi Nis

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. Shpirti i Per’ndis’

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

3. Tani Le t’Gëzojmë

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Per’ndi Force, Drejt’sie

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

5. Maj’ Malit Atje Lart

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

6. Shëlbues i Izraelit

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

7. Izrael, Per’ndia po Th’rret

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

8. Eni, G’zoni

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

9. Eni, t’i Këndojm’ Zotit

Words: Gerrit de Jong Jr.

Music: Gerrit de Jong Jr.

10. Me nj’Zë do Këndojm’ Tani

Words: William W. Phelps

Music: Joseph J. Daynes

11. Një Engjëll që nga Lart

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

12. Ungjilli Sjell t’Ëmblën Paqe

Words: Mary Ann Morton

Music: Alfred M. Durham

13. T’Falemi, Per’ndi, për Profetin

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

14. Zot Profetin Beko

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

15. Eja, Zën’ e Profetit D’gjo

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

16. Dëgjojm’ Zën’ e një Profeti

Words: Marylou Cunningham Leavitt

Music: Darwin Wolford

17. Ne Përher’ Lutemi për Ty

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

18. Lutja e Parë e Jozef Smithit

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

19. Lavdi Burrit

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

20. Një Burr’ të Varfër Plot Pik’llim

Words: James Montgomery

Music: George Coles

21. Eni Shenjtor’

Words: William Clayton

Music: English folk song

22. Dit’ e Lumtur më n’Fund Ka Ardh’

Words: Philo Dibble

Music: Ebenezer Beesley

23. Për K’të Forc’ t’Kodrave

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

24. Ngrihu Sion Lavdiplot’

Words: William G. Mills

Music: George Careless

25. Sioni n’Bukuri Le t’Ngrihet

Words: Edward Partridge

Music: Anon.

26. I Buk’ri Sion, Ngritur Lart

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

27. Më Udh’hiq në Jet’ t’Përjetshme

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

28. Fjal’ t’Lavdishme për Ty Thuhen

Words: John Newton

Music: Franz Joseph Haydn

29. Do Këndojm’ për Sionin

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

30. Eni, Ju F’mij’ të Zotit

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

31. Eja, Mbret i Mbret’ve

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

Përlëvdimi dhe Falënderimi(Return to top) Information Church Links Download Media

32. Gjith’ Krijesat e Per’ndis’ Son’

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper

Music: German hymn

33. Në K’të Dit’ Hareje, G’zimi

Words: Leroy J. Robertson

Music: Leroy J. Robertson

34. Perëndis’ Lart Lavdi

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

35. Gëzim, Zoti Ësht’ Mbret!

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

36. Kështjell’ e Fort’ Per’ndia Yn’

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

37. Gjith’ Lavdia dhe Nderi

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

38. Per’ndia i Etërve, Dor’ e Tij

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

39. Para, Shenjtor’

Words: Marvin K. Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

40. Udh’hiqna, O i Madh Jehova

Words: William Williams

Music: John Hughes

41. Sa i Fort’ një Themel

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

42. Sa i Madh Je Ti

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

43. Per’ndia Ësht’ Dashuri

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

44. Per’ndi t’Jesh kur Sioni Këndon

Words: Isaac Watts

Music: Joseph J. Daynes

45. Zoti më Ësht’ Drit’

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

46. Për të Tokës Bukuri

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

47. Lutje e Falënderimit

Arr.: Edward Kremser

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Dutch folk song; Frans Heijdemann

48. O Mir’njohës Ejani

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

49. F’mij’ të Dashur, Pran’ Ësht’ Zoti

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Lutja dhe Përgjërimi(Return to top) Information Church Links Download Media

50. Drit’, më Drejto

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

51. Çdo Or’ më Duhesh Ti

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

52. Më Pran’, Per’ndi, tek Ti

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

53. M’Udh’hiq tek Ti

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

54. Shpëtimtar i Shtrenjt’, i Dashur

Words: H. R. Palmer

Music: H. R. Palmer

55. M’sues, Furtuna po Shtohet

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

56. Zoti Ësht’ Bariu Im

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

57. Barrën Tënde Jepja Zotit

Words: Julius Schubring

Music: Felix Mendelssohn

58. Shkëmb Koh’rash

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

59. Dashuria e Shpëtimtarit Tonë

Words: Edward L. Hart

Music: Crawford Gates

60. Eja, Më Ndiq

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

61. Te Jezusi t’Vini

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

62. N’Sprova t’Thella

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

63. Ne që Duam Zotin

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

64. Rri Qet’, O Shpirt

Words: Katharina von Schlegel

Music: Jean Sibelius

65. Sa t’Buta Urdh’rimet

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

66. Kur Besimi Duron

Words: Naomi W. Randall

Music: Stephen M. Jones

67. Ku Mund të Gjej Paqe?

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

68. Përulu

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

69. Më Shum’ Shenjtëri m’Jep

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

70. Per’ndia Ësht’ në t’Shenjtin Tempull

Words: Anon.

Music: Frank W. Asper

71. Ati në Qiell

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

72. Un’ Besoj në Krisht

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

73. Rron Shëlbuesi Im

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

74. E Di, Jeton Shëlbuesi Im

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

75. Dëshmia

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

76. Beko Agj’rimin Ton’

Words: John Sears Tanner

Music: James B. Welch

77. N’Agjërim K’tu t’Afrohemi

Words: Paul L. Anderson

Music: Clay Christiansen

78. Lutjen a e The?

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

79. Jezus, Vet’ Mendimi për Ty

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

80. Or’ e Lutjes

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

81. Shpirt’ i Shenjt’ na Udhëzoft’

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

82. Lutja e Fshehtë

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

83. Lutja Ësht’ Dëshir’ e Shpirtit

Words: James Montgomery

Music: George Careless

84. Këng’n e Shenjt’ Ti Butë Ngri

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

85. E Ëmbël Puna

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

86. Per’ndia me Ju Qoft’ kur Prap’ t’Tako’emi

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

87. Zot, Tani që Ndahemi

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

88. Siç Pikon Vesa nga Qielli

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

89. Në Largim po Këndojm’

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

90. Shpirti Yt, Zot, Shpirtrat Trazon

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

91. Tani Dita Mbaron

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

92. Drita e Ditës Tani

Arr.: Henry Greatorix

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

93. Me Mua Rri; Ësht’ Muzg Tani

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

94. Me Mua Rri!

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

95. Zot, me Bekim t’Largohemi

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

Sakramenti(Return to top) Information Church Links Download Media

96. Kur Sakramentin Ne Marrim

Words: Lee Tom Perry

Music: Daniel Carter

97. Per’ndi, At’, Lutjen na D’gjo

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

98. Plot Përul’si

Words: Zara Sabin

Music: Thomas L. Durham

99. Përul’sisht Shpëtuesi Ynë

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

100. Kur K’to Simbole Ne Marrim

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

101. Per’ndi, At’ i Përjetshëm

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

102. O At’ në Qiell, Ne e Besojm’

Words: Parley P. Pratt

Music: Jane Romney Crawford

103. Jezus Nazareas, Shpëtimtar, Mbret!

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

104. Emrit t’Jezusit t’i Këndojm’

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

105. Në Kujtim të Vuajtjes Tënde

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

106. Në Kryq Atje në Kalvari

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

107. Me Nderim, But’si Tani

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

108. Per’ndia Ne na Do, aq sa Birin e Tij e Dha

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

109. Në Kujtim të t’Kryq’zuarit

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

110. O sa Urti dhe Dashuri

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

111. Shih Shëlbuesin e Madh që Vdes

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

112. Vdiq! Shëlbues’ i Madh Jet’ Nd’rroi

Words: Isaac Watts

Music: George Careless

113. Qëndroj Plot Habi

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

114. Një Kod’r e Blert’ Ësht’ Atje Larg

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

115. Jezus’, Dje Lindur n’Varf’ri

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Pashka(Return to top) Information Church Links Download Media

116. O Shpëtimtar, Ti që Mban Kuror’

Adapt.: Johann Sebastian Bach

Words: Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

117. At’ M’ngjes Pashke

Words: Marion D. Hanks

Music: Robert Cundick

118. Ai Ësht’ Ngritur!

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

119. Zoti Krisht Ësht’ Ngritur Sot

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

Krishtlindja(Return to top) Information Church Links Download Media

120. Botës Gëzim

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

121. O Ejani Besnik’

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

122. Dikur në Qytet t’Davidit

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Henry J. Gauntlett

123. Engjëjt nga Lart Dëgjonim

Words: French carol

Music: French carol

124. Nat’ e Qet’

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

125. Larg në një Koritë

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther

Music: William J. Kirkpatrick

126. Erdhi në një Mesnat’ të Qart’

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

127. O Qyteza e Bethleh’mit

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

128. Kur Tufat Ruanin Barinjt’

Words: Nahum Tate

Music: Yorkshire carol

129. Engjëjt Ja në Këng’ Ngritur

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

130. Larg, Larg, Atje n’Fushat e Judes’

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

131. Të Parin Lajm

Words: Traditional English carol

Music: Traditional English carol

132. Kambanat n’Krishtlindje D’gjova

Words: Henry Wadsworth Longfellow

Music: John Baptiste Calkin

Tema të Veçanta(Return to top) Information Church Links Download Media

133. Bini Zile në Qiellin Lart

Words: Alfred Tennyson

Music: Crawford Gates

134. Ejani, Përsëri

Words: Charles Wesley

Music: James Lucas

135. Veç Tënden të Japim

Arr.: Lowell Mason; George J. Webb

Words: William Walsham How

Music: Anon.; Cantica Laudis

136. Sepse Mua Shum’ m’Ësht’ Dhën’

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

137. Zot, Un’ Ty do të t’Ndjek

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

138. Pranë Zemrës së Bariut

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

139. A Kam Bër’ Ndonjë të Mir’?

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

140. Ne po Marshojm’ drejt Lavdisë

Words: John M. Chamberlain

Music: John M. Chamberlain

141. Përmir’so t’Ndritshmet Çaste

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

142. Rrezëllim Ka Sot në Shpirtin Tim

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

143. Zot, Prano në Mbret’rin’ Tënde

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Alexander Schreiner

144. Udhën Mund ta Bësh t’Ndritshme

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

145. Sot, Kur Ndrin Dielli

Words: L. Clark

Music: Evan Stephens

146. Shpërnda Hare

Words: Lanta Wilson Smith

Music: Edwin O. Excell

147. Jezus, Mbret i Fort’ në Sion

Words: John Fellows

Music: Tracy Y. Cannon

148. Le t’Flasim Fjal’ t’Mira Njëri–Tjetrit

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

149. Bëj Ç’Ësht’ e Drejt’

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

150. T’Drejtën Zgjidh

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

151. Të Dish K’të, Çdo Shpirt Ësht’ i Lir’

Words: Anon.; Sally Swey

Music: Roger L. Miller

152. Numëro Bekimet

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

153. Lavd’rim Per’ndis’ q’Bekime Sjell

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter

154. Punës Le t’i Vihemi

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

155. Eni s’Bashku, s’Bashku

Words: William Willes

Music: A. C. Smyth

156. Para, Ushtar’ t’Krishter’!

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

157. Shtëpin’ Tënde Per’ndi, Duam

Words: William Bullock

Music: Leroy J. Robertson

158. Thirrur t’i Shërbejm’

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

159. Që të Gjith’ Thirremi

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

160. Shih! Një Ushtri Mbret’rore

Words: Fanny J. Crosby

Music: Adam Geibel

161. Shpatullat Punës Vëri

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

162. T’Vërtet’ Ndaj Besimit

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

163. Mos Ndalo

Words: Ruth May Fox

Music: Alfred M. Durham

164. Si Rini e Sionit Sot

Words: Susan Evans McCloud

Music: Irish melody

165. G’zoni! Tingull Plot Lavd’ D’gjohet

Words: W. O. Robinson

Music: Frank W. Asper

166. Shpres’ e Izraelit

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

167. Ju Lajmëtar’ t’Lavdis’, Shkoni

Words: John Taylor

Music: Leroy J. Robertson

168. Kush Ësht’ me Zotin? Kush?

Words: Hannah Last Cornaby

Music: Henry Russell

169. Shkoni me Besim

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

170. Koha Shpejt Kalon

Words: Eliza R. Snow

Music: German folk song

171. Dëgjoni Kombe!

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

172. Jehova, Zot i Qiellit, Tok’s

Words: Anon.

Music: Oliver Holden

173. Do Shkoj Ku Ti Do që të Shkoj

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

174. Sa t’Mahnitshme Jan’

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

175. Oh, Fjal’ të Shenjta t’Vërtet’sis’

Words: Joseph L. Townsend

Music: Edwin F. Parry

176. E Vërteta Çfar’ Ësht’?

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

177. Fjala Jote e Shenjt’

Words: Marvin K. Gardner

Music: Robert Cundick

178. Ne e Ndiejm’ të Vërtetën

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

179. Shufra e Hekurt

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

180. Kur Kërkoj Shkrimet e Shenjta

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

181. Mir’sevjen Mëngjes Shabati

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

182. Ndihmom’ me Frym’zim t’i Mësoj

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

183. Drit’ e Ungjillit po Shkëlqen

Words: Joel H. Johnson

Music: Gottfried W. Fink

184. Shenjtor’ Lart në Tempuj Hyni

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

185. N’se Nxiton te Kolobi

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: William W. Phelps

Music: English melody

186. Sa t’Bukur Tempujt e Tu, Zot

Words: Frank I. Kooyman

Music: Tracy Y. Cannon

187. Tempuj t’Shenjt’ në Mal t’Sionit

Words: Archibald F. Bennett

Music: Alexander Schreiner

188. Zemrat Ktheni

Words: Paul L. Anderson

Music: Gaylen Hatton

189. Çdo Jet’ që Prek Tonën për Mir’

Words: Karen Lynn Davidson

Music: A. Laurence Lyon

190. O Ati Im

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

191. Dashuri në Shtëpi

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

192. Dashuri që Birin Lëvdon

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

193. Parajs’ mund t’Jet’ Shtëpia

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

Këngë të Fëmijëve(Return to top) Information Church Links Download Media

194. Fëmijët e Atit në Q’ell

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

195. Familjet Mund të Jen’ Bashk’ Përgjithmon’

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Vanja Y. Watkins

196. Fëmi’ i Per’ndis’ Jam

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

197. E Di, Ati Im Rron

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

198. Mbaj Urdhërimet

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

199. Mësom’ të Eci në Drit’

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

200. Drita Hyjnore

Words: Matilda Watts Cahoon

Music: Mildred Tanner Pettit

201. Kujdesi i Përditshëm i Perëndisë

Words: Marie C. Turk

Music: Willy Reske

202. Në t’Dashurin Deseret

Words: Eliza R. Snow

Music: George F. Root

203. Doni Njëri-Tjetrin

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

Për Gratë(Return to top) Information Church Links Download Media

204. Si Motra në Sion (Gratë)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

Për Burrat(Return to top) Information Church Links Download Media

205. Ju Pleq t’Izraelit (Burrat)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

206. Priftëria e Zotit Tonë (Burrat)

Words: John Craven

Music: John Craven

207. Ju q’Thirreni t’Punoni (Burrat)

Words: Mary Judd Page

Music: Daniel B. Towner

208. Ejani, Bij t’Per’ndis’ (Burrat)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

209. Burra t’Per’ndis’ Ço’uni! (Burrat)

Words: William Pierson Merrill

Music: William H. Walter

210. Shih, i Forti Engjëll Flut’ron (Kori i Burrave)

Words: Robert B. Thompson

Music: Evan Stephens

211. Shih Prift’rin’ e Madhe Mbledhur (Kori i Burrave)

Words: Jean L. Kaberry

Music: Robert P. Manookin

212. Kontrollo Ndjenjat (Kori i Burrave)

Words: Charles W. Penrose

Music: George F. Root

213. Shkëlqen Fort Mëshir’ e Atit (Kori i Burrave)

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x