Announcement: The Church announced in 2018 that a new hymnbook and songbook for children are being prepared. Feedback from Church members around the world is needed. If you haven't yet, give your suggestions at NewMusic.LDS.org!

Psalmer

Psalmer – Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Hymns, Swedish.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1993. 2002, 2nd Edition. 201 songs.

Availability

This is not the current edition and is for historical reference.
For current hymnbook information and links, see the most recent edition.

Stream audio from LDS.org

Indexes

Contents

Evangeliets återställelse(Return to top) Information Church Links Download Media

1. Se, dagen gryr och mörkret flyr

Words: Parley P. Pratt

Music: George Careless

2. Den himmelska elden

Words: William W. Phelps

Music: Anon.

3. Kom, låt oss nu glädjas

Words: William W. Phelps

Music: Henry Tucker

4. Se, högt på bergets krön

Words: Joel H. Johnson

Music: Ebenezer Beesley

5. Han kommer, Förlossar’n för Israels hus

Adapt.: William W. Phelps

Words: Joseph Swain

Music: Freeman Lewis

6. En ängel ifrån skyn

Words: Parley P. Pratt

Music: John E. Tullidge

7. Sanningens och maktens Gud

Words: Wallace F. Bennett

Music: Tracy Y. Cannon

8. Israel, nu God dig kallar

Words: Richard Smyth

Music: Charles C. Converse

9. Kom, lyssna till profetens röst

Words: Joseph S. Murdock; Bruce R. McConkie

Music: Joseph J. Daynes

10. Tack, Gud, att profeter du sänder

Words: William Fowler

Music: Caroline E. Sheridan Norton

11. Hjälp vår profet så kär

Words: Bernard Snow

Music: Harry A. Dean

12. Vi alltid ber för dig

Adapt.: Evan Stephens

Words: Evan Stephens

Music: Henry A. Tuckett

13. Höj en tacksam lovsångs ljud

Words: William W. Phelps

Music: Joseph J. Daynes

14. O, hur skön var morgonstunden

Adapt.: A. C. Smyth

Words: George Manwaring

Music: Sylvanus Billings Pond

15. O, sköna dag, som kommit har

Words: Philo Dibble

Music: Ebenezer Beesley

16. Pris åt den man

Words: William W. Phelps

Music: Scottish folk song

17. Led mig till det liv som varar

Words: John A. Widtsoe

Music: Alexander Schreiner

18. En sorgbetyngd och fattig man

Words: James Montgomery

Music: George Coles

19. Kom, kom Guds folk

Words: William Clayton

Music: English folk song

20. O Gud, vår hjälp i svunnen tid

Words: Isaac Watts

Music: William Croft

21. Kom, hjälp till att riket bygga

Words: Ida Romney Alldredge

Music: Alfred M. Durham

22. Välsigna, Gud, ditt folk

Words: Emmeline B. Wells

Music: Evan Stephens

23. Herrens folk sig skall förena

Adapt.: Edward L. Sloan

Words: Felicia D. Hemans

Music: Evan Stephens

24. Sjung en sång om Sion

Words: Merrill Bradshaw

Music: Merrill Bradshaw

25. Härliga Sion, himmelsk brud

Words: George Gill

Music: Joseph G. Fones

26. Frid ger Guds evangelium

Words: Mary Ann Morton

Music: Alfred M. Durham

27. Du, jordens Konung, kom

Words: Parley P. Pratt

Music: Anon.

28. Kom, Guds barn, från land och stad

Arr.: Benjamin Carr

Words: James H. Wallis

Music: Spanish melody

29. Kom, du sälla dag utlovad

Words: Pratt’s Collection

Music: A. C. Smyth

30. Vak upp, hör rösten ljuder

Words: Anon.

Music: Anon.

Lov och pris(Return to top) Information Church Links Download Media

31. En vänlig grönskas rika dräkt

Words: Carl David af Wirsén

Music: Waldemar Åhlén

32. För det vackra på vår jord

Words: Folliott S. Pierpoint

Music: Conrad Kocher

33. Allt liv på jord till Herren sjung

Arr.: Ralph Vaughan Williams

Words: St. Francis of Assisi; William H. Draper

Music: German hymn

34. Denna dag av fröjd och glädje

Words: Leroy J. Robertson

Music: Leroy J. Robertson

35. Lova Gud med glädjens röst

Words: Tracy Y. Cannon

Music: Tracy Y. Cannon

36. Pris vare Gud, som låter oss

Words: Theodulph of Orleans

Music: Melchior Teschner

37. O fröjda dig, du jord

Words: Charles Wesley

Music: Horatio Parker

38. En grundval blev lagd

Words: Anon.; Robert Keen

Music: Anon.; J. Ellis

39. O himlens Gud, dig än en gång

Words: Carrie Stockdale Thomas

Music: Leroy J. Robertson

40. Lova och prisa din Herre och Konung

Arr.: William S. Bennett; Otto Goldschmidt

Words: Joachim Neander

Music: Stralsund Gesangbuch

41. O, våra fäders Gud

Words: Daniel C. Roberts

Music: George W. Warren

42. Fädernas Gud, vi nu tillbedja dig

Words: Charles W. Penrose

Music: Ebenezer Beesley

43. Ära ske Gud i höjd

Words: James Allen

Music: Felice de Giardini

44. Du som är våra fäders Gud

Words: Rudyard Kipling

Music: Leroy J. Robertson

45. Led oss fram, o himlens Herre

Words: William Williams

Music: John Hughes

46. Jord med tusen blommor små

Words: Thomas R. Taylor

Music: Thomas C. Griggs

47. Fädernas tro

Words: Frederick W. Faber

Music: Henri F. Hemy; James G. Walton

48. O store Gud

Arr.: Stuart K. Hine

Words: Carl Boberg; Stuart K. Hine

Music: Tradititonal Swedish folk tune

49. Härlig är jorden

Words: Bernhard Severin Ingemann

Music: Silesian folk song

50. Din klara sol går åter opp

Words: Johan Olof Wallin

Music: Johan Georg Christian Störl

51. Min Gud är mitt ljus

Words: James Nicholson

Music: John R. Sweney

52. Jag kan icke räkna dem alla

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Albert Lindström

53. Vi samlas att lära

Arr.: Edward Kremser

Words: Anon.; Adriaen Valerius

Music: Dutch folk song; Frans Heijdemann

54. Höj, Guds folk, en tacksam sång

Words: Henry Alford

Music: George J. Elvey

55. Vi tackar nu vår Gud

Words: Martin Rinkhart

Music: Johann Crüger

56. Vår Gud är oss en väldig borg

Words: Martin Luther

Music: Martin Luther

57. Kom, låt oss prisa Gud

Words: Isaac Watts

Music: Aaron Williams

58. Långt bortom rymder vida

Words: Augusta C. Lönborg

Music: Julius Dahlöf

59. Jag lyfter ögat mot himmelen

Words: Johan L. Runeberg

Music: Rudolf Lagi

60. Bred dina vida vingar

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Swedish folk melody

Bön(Return to top) Information Church Links Download Media

61. Led, milda ljus

Words: John Henry Newman

Music: John B. Dykes

62. Närmare, Gud, till dig

Words: Sarah F. Adams

Music: Lowell Mason

63. Var när mig varje stund

Words: Annie S. Hawks

Music: Robert Lowry

64. Jesus, min Frälsare

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

65. Led mig du, o Herre kär

Words: Edward Hopper

Music: John Edgar Gould

66. Mästare, hör hur det stormar

Words: Mary Ann Baker

Music: H. R. Palmer

67. Min herde är Herren

Words: James Montgomery

Music: Thomas Koschat

68. En herde god mig Herren är

Words: Joseph Addison

Music: Dmitri Bortniansky

69. Herre, dig vi vilja dyrka

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph J. Daynes

70. Klippa, du som brast för mig

Words: Augustus M. Toplady

Music: Thomas Hastings

71. Prisa Herren, han är ditt stöd

Words: Julius Schubring

Music: Felix Mendelssohn

72. Kommen till Frälsaren, alla som sörjen

Words: Thomas Moore; Thomas Hastings

Music: Samuel Webbe

73. Din väg av prövning må bestå

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

74. Synes vägen dig lång

Words: Joseph Fielding Smith

Music: George D. Pyper

75. Var skall jag finna frid

Words: Emma Lou Thayne

Music: Joleen G. Meredith

76. Är du ödmjuk i din svaghet

Words: Grietje Terburg Rowley

Music: Grietje Terburg Rowley

77. Mer helighet giv mig

Words: Philip Paul Bliss

Music: Philip Paul Bliss

78. Guds lagar milda är

Arr.: Lowell Mason

Words: Philip Doddridge

Music: Hans Georg Nägeli

79. Kom, följen mig

Words: John Nicholson

Music: Samuel McBurney

80. Kommen till Herren

Words: Orson Pratt Huish

Music: Orson Pratt Huish

81. Jag på Kristus tror

Words: Bruce R. McConkie

Music: John Longhurst

82. Jag vet min Herre lever än

Words: Gordon B. Hinckley

Music: G. Homer Durham

83. Han lever, min Förlossare

Words: Samuel Medley

Music: Lewis D. Edwards

84. Mitt vittnesbörd

Words: Loren C. Dunn

Music: Michael F. Moody

85. När från nattligt viloläger

Words: Mary A. Pepper Kidder

Music: William O. Perkins

86. Bönen är själens längtan sann

Words: James Montgomery

Music: George Careless

87. Det finns en stund av frid och ro

Words: Hans Henry Petersen

Music: Hans Henry Petersen

88. Jesus, när tanken flyr till dig

Words: Bernard of Clairvaux

Music: John B. Dykes

89. O bönestund

Words: William W. Walford

Music: William B. Bradbury

90. Låt Guds Ande leda dig

Words: Penelope Moody Allen

Music: Martin Shaw

91. Låt den Helige Andens stämma

Trans.: C. A. Krantz (from English)

Words: Edwin F. Parry

Music: Edwin F. Parry

92. Fader vår, dig nalkas vi

Words: William Hammond

Music: Harry A. Dean

93. Morgonrodnad klart nu glimmar

Words: Charles Denney Jr.

Music: George Careless

94. Fader, i bön

Arr.: Edwin P. Parker

Words: Angus S. Hibbard

Music: Friedrich F. Flemming

95. När vi denna gången ämna

Words: Anon.

Music: Anon.

96. Ljuvligt det är, min Herre Gud

Words: Isaac Watts

Music: John J. McClellan Jr.

97. Stilla höj din stämmas ljud

Words: William W. Phelps

Music: Thomas C. Griggs

98. Gud, välsigna denna dag

Arr.: Ebenezer Beesley

Words: George Manwaring

Music: Benjamin Milgrove

99. Liksom dagg från himlen

Words: Thomas Kelly

Music: Joseph J. Daynes

100. Bliv kvar hos mig

Words: Henry F. Lyte

Music: William H. Monk

101. Bliv kvar hos mig, det afton är

Words: M. Lowrie Hofford

Music: Harrison Millard

102. Dagen är nu gången

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Joseph Barnby

103. Herre, låt vår andakt sluta

Words: John Fawcett; Walter Shirley

Music: Jean-Jacques Rousseau

104. Skymningen är här

Words: Lowell M. Durham Jr.

Music: Lowell M. Durham

105. Vi till avsked sjunga

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

106. O Gud, din Ande rört vår själ

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

107. Gud var’ med dig tills vi möts igen

Words: Jeremiah E. Rankin

Music: William G. Tomer

108. Sakta slocknar dagens ljus

Arr.: Henry Greatorix

Words: George W. Doane

Music: Carl Maria von Weber

Sakramentet(Return to top) Information Church Links Download Media

109. Herre, sänd till oss din Ande

Words: Mabel Jones Gabbott

Music: Rowland H. Prichard

110. När Herrens nattvard nu vi tar

Words: John Nicholson

Music: Alexander Schreiner

111. O Gud, som bor där ovan

Words: William W. Phelps

Music: Felix Mendelssohn

112. Jesus av Nasaret, Frälsare kär

Words: Hugh W. Dougall

Music: Hugh W. Dougall

113. Gud, vår Fader, vi dig be

Adapt.: Edwin P. Parker

Words: Annie Pinnock Malin

Music: Louis M. Gottschalk

114. Vi sjunga om Guds kärlek stor

Words: George Manwaring

Music: Frank W. Asper

115. Andaktsfullt ditt huvud böj

Words: Joseph L. Townsend

Music: Ebenezer Beesley

116. Vår Herre världens synder bar

Words: Vilate Raile

Music: Leroy J. Robertson

117. Vår Herre och Förlossare

Words: Theodore E. Curtis

Music: Alfred M. Durham

118. O Herre god, din Ande sänd

Words: Andrew Dalrymple

Music: George Careless

119. Till Jesu namn i lovsång böjd

Words: Richard Alldridge

Music: Joseph Coslett

120. I Jesu namn vi samlas här

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

121. Frälsaren mötte korsets död

Words: Eliza R. Snow

Music: George Careless

122. Av kärlek sände Gud sin Son

Words: Edward P. Kimball

Music: Alexander Schreiner

123. Till minne av vår Frälsare

Words: Frank I. Kooyman

Music: Alexander Schreiner

124. O visdom stor, o kärleks nåd

Words: Eliza R. Snow

Music: Thomas McIntyre

125. Oändlig är kärleken

Words: Charles H. Gabriel

Music: Charles H. Gabriel

126. Jag ser långt bort en kulle grön

Words: Cecil Frances Alexander

Music: John H. Gower

127. Jesus, krubbans barn en gång

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

Påsken(Return to top) Information Church Links Download Media

128. O huvud, blodigt, sårat

Adapt.: Johann Sebastian Bach

Words: Paul Gerhardt

Music: Hans Leo Hassler

129. Jesus för världen givit sitt liv

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Fredrik A. Ekström

130. Han som dog är nu uppstånden

Words: Cecil Frances Alexander

Music: Joachim Neander

131. Frälsaren uppstånden är

Words: Charles Wesley

Music: Henry Carey

Julen(Return to top) Information Church Links Download Media

132. Det är en ros utsprungen

Words: German carol

Music: German carol; Michael Praetorius

133. O du saliga, o du heliga

Words: John Daniel Falk; Johann C. Heinrich Holzschuher

Music: Sicilian folk tune

134. Bereden väg för Herran

Words: Frans Michael Franzén

Music: German folk tune

135. Hosianna

Words: Georg J. Vogler

Music: Georg J. Vogler

136. Var hälsad, sköna morgonstund

Words: Johan Olof Wallin

Music: Philipp Nicolai

137. Ett barn är fött

Words: Martin Luther; Johan Olof Wallin

Music: Middle Ages melody

138. Nu tändas tusen juleljus

Words: Emmy Köhler

Music: Emmy Köhler

139. Gläd dig, o jord

Adapt.: William W. Phelps

Words: Isaac Watts; William W. Phelps

Music: George Frideric Handel; Lowell Mason

140. Församlens I trogne

Words: John F. Wade

Music: John F. Wade

141. Långt härifrån i Judeens land

Words: John Menzies Macfarlane

Music: John Menzies Macfarlane

142. Se här uti stallet

Arr.: Rosalee Elser

Words: Martin Luther

Music: William J. Kirkpatrick

143. Änglasång från himlens höjd

Words: French carol

Music: French carol

144. Stilla natt

Words: Joseph Mohr

Music: Franz Gruber

145. Vid midnatt ljöd den sången klar

Words: Edmund H. Sears

Music: Richard S. Willis

146. O Betlehem, du lilla stad

Words: Phillips Brooks

Music: Lewis H. Redner

147. Lyss till änglars bud och sjung

Words: Charles Wesley

Music: Felix Mendelssohn

Speciella ämnen(Return to top) Information Church Links Download Media

148. O kärlek, som Guds Son kan ge

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

149. Så rikt har du välsignat mig

Words: Grace Noll Crowell

Music: Phillip Landgrave

150. Lär mig att följa dig

Words: Susan Evans McCloud

Music: K. Newell Dayley

151. O du salighetens klippa

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

152. Herre, sänd till mig din Ande

Words: Anon.

Music: Philip Paul Bliss

153. Herren om fåren sig vårdar

Words: Mary B. Wingate

Music: William J. Kirkpatrick

154. I denna ljuva sommartid

Words: Paul Gerhardt; Joachim von Düben; Christoffer O. Angeldorff

Music: Nathan Söderblom

155. Den blomstertid nu kommer

Words: Israel Kolmodin; Johan Olof Wallin

Music: Swedish folk song

156. Ta vara på var timma

Words: Robert B. Baird

Music: Robert B. Baird

157. Det är solsken i min själ idag

Words: Eliza E. Hewitt

Music: John R. Sweney

158. Du kan sprida himmelskt ljus

Words: Helen Silcott Dungan

Music: James M. Dungan

159. Blott en dag, ett ögonblick i sänder

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Oscar Ahnfelt

160. Gör vad är rätt

Words: Anon.

Music: George Kiallmark Sr.

161. När jag beder och studerar

Words: C. Marianne Johnson Fisher

Music: C. Marianne Johnson Fisher

162. Gör rätt val

Words: Joseph L. Townsend

Music: Henry A. Tuckett

163. Kommen alla, stora, små

Words: Parley P. Pratt

Music: Giacomo Meyerbeer; English Chorister

164. Kommen till mig

Words: Anon.

Music: Matilda L. Bradshaw

165. Vår hymn, o Herre hör

Words: Frank W. Asper

Music: Frank W. Asper

166. Låt oss sträva fram

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

167. Räkna Guds gåvor

Words: Johnson Oatman Jr.

Music: Edwin O. Excell

168. Nu Sions fana höjen

Words: William W. Phelps

Music: C. Becker

169. Israels hopp

Words: Joseph L. Townsend

Music: William Clayson

170. Framåt, Herrens kämpar

Words: Sabine Baring-Gould

Music: Arthur S. Sullivan

171. Pris vare Gud

Words: Thomas Ken

Music: Louis Bourgeois; Genevan Psalter

172. Vi har valt att tjäna

Words: Elsie Duncan Yale

Music: Adam Geibel

173. Modigt skall vi kämpa

Words: Anon.

Music: William B. Bradbury

174. Sätt din hand till Herrens verk

Words: Will L. Thompson

Music: Will L. Thompson

175. Guds väg i dunkel ofta går

Words: William Cowper

Music: William B. Bradbury

176. Skall väl Sions ungdom vackla

Words: Evan Stephens

Music: Evan Stephens

177. Starka som bergen i Norden

Words: Ruth May Fox

Music: Alfred M. Durham

178. Kanhända ej uppå stormigt hav

Words: Mary Brown

Music: Carrie E. Rounsefell

179. Gå ut med tro

Words: Ruth Muir Gardner

Music: Lyall J. Gardner

180. Hur stort och hur skönt

Words: Henry U. Onderdonk

Music: Joseph Martin Kraus

181. Folk och nationer, hör himlens röst

Words: Louis F. Mönch

Music: George F. Root

182. Herre, led mig med din Ande

Words: Lorin F. Wheelwright

Music: Lorin F. Wheelwright

183. Vi dig hälsa, sabbatsmorgon

Words: Robert B. Baird

Music: Ebenezer Beesley

184. O säg, vad är sanning

Words: John Jaques

Music: Ellen Knowles Melling

185. Nu höres åter Jesu bud

Words: George Manwaring

Music: Ebenezer Beesley

186. Sanningsljus, o bliv vår fackla

Words: Eliza R. Snow; M. E. Abbey

Music: Charles Davis Tillman

187. Vi älskar, Gud, ditt hus

Words: William Bullock

Music: Leroy J. Robertson

188. Heliga och sköna tempel

Words: Archibald F. Bennett

Music: Alexander Schreiner

189. Hemmet blir som himmelen

Words: Carolyn Hamilton Klopfer

Music: W. Herbert Klopfer

190. O min Fader

Words: Eliza R. Snow

Music: James McGranahan

191. Frid och glädje finns på jord

Words: John Hugh McNaughton

Music: John Hugh McNaughton

192. Himlens Gud är städs oss nära

Words: Charles L. Walker

Music: John Menzies Macfarlane

Sånger för barn(Return to top) Information Church Links Download Media

193. Tryggare kan ingen vara

Words: Caroline V. Sandell-Berg

Music: Traditional Swedish melody

194. Jag är Guds lilla barn

Words: Naomi W. Randall

Music: Mildred Tanner Pettit

195. Håll alla buden

Words: Barbara A. McConochie

Music: Barbara A. McConochie

196. Lär mig att vandra i ljuset

Words: Clara W. McMaster

Music: Clara W. McMaster

197. Han lever, Fader vår

Words: Reid N. Nibley

Music: Reid N. Nibley

198. Älska varandra

Words: Luacine Clark Fox

Music: Luacine Clark Fox

För kvinnor(Return to top) Information Church Links Download Media

199. Som systrar i Sion (Kvinnor)

Words: Emily H. Woodmansee

Music: Janice Kapp Perry

För män(Return to top) Information Church Links Download Media

200. Gån, Israels äldste (Manskör)

Words: Cyrus H. Wheelock

Music: Thomas H. Bayly

201. O kommen, I Guds män (Manskör)

Words: Thomas Davenport

Music: Orson Pratt Huish

Now playing: N/A Download Download All

< Previous | Next > Auto-advance off Streaming directly from LDS.org Audio speed: 1x