Book cover

Адам-онди-Ахман

Химни, 25


0:00 0:00
All Verses


1. Била красива тази земя,била като градина.Живели всички като свят род,покланяли се те на Господавъв Адам–онди–Ахман.

2. Тогава с’Бога ходил Енохдалече от Мамона.Растял Сион и с’ангелитесветиите славели Господавъв Адам–онди–Ахман.

3. От Ханаан по-благословенае била земята,покой и мир царели тогаз,далече се носела славатана Адам–онди–Ахман.

4. Спасителят ще дойде пак тук –осанна дни прекрасни!Светиите ще имат свят дом,земят във слава ще разцъфтикато Адам–онди–Ахман.