Book cover

Вдигни се, о, Сионе

Химни, 29


0:00 0:00
Introduction
All Verses

1. Вдигни се, о, Сионе, във тез последни дни и място за покой на светиите бъди. Вдигни се ти и заблести сред таз непрогледна, тъмна нощ в’света. Бог – твоят сигурен закрилник, е Твой живот и светлина.

2. Излизат от Сион божите свети слова, разкриват те завета за цялата земя. На всички синове човешки ги носят тук с’любов светиите, с’изкупените ще запеят и във Сион ще дойдат те.

3. По тясната пътека в’несгоди днес вървим, за святата обител злини ще изтърпим. Със взор към славата отправен с’кураж и твърдост ний ще устоим. Светият Дух ще ни подкрепя и поведе да победим.

4. О, скъпи, вечни Отче, със вярност ни дари. Със праведните Ти събери ни и спаси. Безсмъртни химни ще запеем със войнствата небесни в’светлина. Кръвта Му свята ни изкупи, поклон пред Него и хвала.