Book cover

Ти смирен бъди

Химни, 82


0:00 0:00
All Verses


1. Ти смирен бъди и вярвай,ще те води твоят Господ,на тихата молитваотговор ще имаш ти.Ти смирен бъди, когатомолиш с’обич своя Господда те благослови ида те пази от беди.

2. Ти смирен бъди, когатопризове те твоят Господда служиш със любов навсички Негови чеда.Ти смирен бъди и предани копней със своя Господзавинаги да бъдешв’небесата у дома.