Book cover

Светии на Сион, да прославим Господа

Химни, 27


0:00 0:00
Introduction
All Verses

1. Светии на Сион, да прославим Господа. Завръщат се изкупените верни чеда. Със свещена песен, с’радост в’пътя тесен те вървят, във последния ден с’обич да Му благодарят.

2. Разпръснати от Юда, запейте всички с жар и с’химни за възхвала славете своя Цар. Той десница е протегнал, на света да възвести, че събира праведните във тез последни дни.

3. Ликувай, Израил, днес силна е радостта, навред ще ви достигне на Бог Отец гласа. Ще ви върне Той от робство, за да пеете хвала в’тез последни дни в’Сион и в’Ерусалим сега.

4. Светии, тук елате от цялата страна и пътя разчистете по воля на Отца. Яростен и безпощаден, но безсилен е врагът. Казал е Отец – чедата Му че ще победят.