Book cover

На Бога синове, свещеници, вървете

Химни, 197


0:00 0:00
All Verses


1. На Бога синове, свещеници, вървете!И святите слова на всички възвестете.Във славните последни днисъбран ще бъде Израил.В’Сион събрани ще славим Агнеца свят.

2. Разпръснати овце, елате при Пастира,гласа Му чуйте днес,Той с’обич ви събира.Предсказваха пророците:Той стадото ще събере.В’Сион събрани ще славим Агнеца свят.

3. Покайте се, кръстете се, благословени,и ваште грехове ще бъдат опростени.Духът ще ви обедини,от грижите ще ви спаси.В’Сион събрани ще славим Агнеца свят.

4. От скръб и от тъга ще сте освободени,в’небето със Исус ще литнете спасени.Блажени, радостни ще стесъс Него в’светлото небе.В’Милениума ще славим Агнеца свят.