Book cover

Правда върши

Химни, 149


0:00 0:00
All Verses


1. Правда върши, зора зазорява –поздрав към бъдния ден в’светлина.Ангели във небесата записватвсяко деяние, правда добра.

Правда върши, победител ще си, знай!За свобода с’дух и мощ се бори.С’устрем и бодрост напред само гледай.Бог ще те пази, ти правда върши.

2. Правда върши, оковите падат,робски вериги със вяра руши.Светла надежда сърце озарява.Честен бъди ти и правда върши.

Правда върши, победител ще си, знай!За свобода с’дух и мощ се бори.С’устрем и бодрост напред само гледай.Бог ще те пази, ти правда върши.

3. Правда върши със смелост и вяра.Цел имаш свята, към нея върви.Сълзи в’очите ти вече да няма.Бог благославя те, правда върши.

Правда върши, победител ще си, знай!За свобода с’дух и мощ се бори.С’устрем и бодрост напред само гледай.Бог ще те пази, ти правда върши.