Book cover

Господи, всеки свят живот

Химни, 181


0:00 0:00
All Verses


1. Господи, всеки свят живот,що ни докосва за добро,носи ни Твоя благослов,Твоята милост и любов.

2. Скъп дар ни даваш с’доброта –приятели като Христа.Техният път е светлина,водеща нашите сърца.

3. Ако такъв приятел – братнапусне тихо този свят,пазим него спомен мил,близо до Теб той води ни.

4. Тези добри приятелидаряват ни любов и мир.Твоите чеда са, Господи,с’обич за тях благодарим.