Book cover

Отче небесни, с радост пеем днес

Химни, 63


0:00 0:00
All Verses


1. Отче небесни, с’радост пеем днес –благодарим Ти за любовта.С’бдителна грижа и със благодатобсипваш Ти Своите чеда.Святата евангелска светлинаизпълва нас със наслада сега.С’радост избрахме по-добрата част.Ликуват днес нашите сърца.

2. Песните ни да се издигнат днестам горе във Твоите дворци.Както си хранил верните, сегас’хляб и със знание нас нахрани.Мека от пътя не се отклонимпрости ни грешките на младостта.Отче наш, песните ни приеми,Теб славим със радостни сърца.