Book cover

Бог да бъде с вас, довиждане

Химни, 97


0:00 0:00
All Verses


1. Бог да бъде с’вас, довиждане!Словото Му да ви храни,в’стадото да сте събрани.Бог да бъде с’вас, довиждане.

Да е с’вас, да е с’васДа е с’вас от този час.Да е с’вас, да е с’васБог да бъде с’вас, довиждане.

2. Бог да бъде с’вас, довиждане!От беди да ви опазии от светските съблазниБог да бъде с’вас, довиждане!

Да е с’вас, да е с’васДа е с’вас от този час.Да е с’вас, да е с’васБог да бъде с’вас, довиждане.

3. Бог да бъде с’вас, довиждане!Любовта Му – свята силаот злини да ви закриля.Бог да бъде с’вас, довиждане!

Да е с’вас, да е с’васДа е с’вас от този час.Да е с’вас, да е с’васБог да бъде с’вас, довиждане.