Book cover

Боже, пророка ни благослови

Химни, 16


0:00 0:00
All Verses


1. Нашия скъп пророк,Боже, благослови и подкрепи.В’нас запечатай Тисловата праведни,за да пречистим тук свойте души.

2. Казват пророците,ще дойде царството на Твоя Син.Със плам в’душите сиот истини светида бъдем водени и победим.

3. Нека светиитебъдем едно като Отец и Син.Нека ръка в’ръкаи със едно сърцеда бъдем предани и устоим.