Book cover

Боже, Отче наш свети

Химни, 106


0:00 0:00
All Verses


1. Боже, Отче наш свети,чуй молитвата ни Ти.Пред светите символинас с’любов благослови.

2. С’благодат ни освети,със усмивка ни дари,хляба щом ядем тук ний,над нас, Отче, се смили.

3. Като пием тази вода,чувстваме над нас Духа.Греховете ни прости,Свойта милост ни прати.