Book cover

Днес горещо Бога молим: благослови

Химни, 72


0:00 0:00
All Verses


1. Днес горещо Бога молим: благослови.Щом за правдата се борим, благослови.Да ни помнят небесата, да успеем на земята,благослови, благослови.

2. Да се молим всеки ден ний, благослови.Бодри, даже победени, благослови.В’несполуки, в’неуспехи, в’слава да останем с’Теб ний.Благослови, благослови!

3. Да сме твърди, постоянни, благослови.Да не знаем що е страх ний, благослови.Смели да сме на земята и щастливи в’небесата.Благослови, благослови!