Book cover

Весело, ярко утро на Сион, привети!

Химни, 31


0:00 0:00
All Verses


1. Весело, ярко утро на Сион, привети,радост за тънещите в’мрак страни.Скръб и плач да стихнат, над тебе слънце свети,Сион царува и в’слава ще блести.

2. Весело, ярко утро на Сион, привети,славно предсказано във древността.Поздрав, милиони от робството спасени,радостна гледка за всички чеда.

3. Ето, в'пустинята поникват пак цветята,бистри потоци пак плавно текат,ехото отеква високо в’планината,пусти места ще се раззеленят.

4. Всяка страна, всички народи по-земятапеят сега за Йехова хвала.Възгласи на радост кънтят във небесата,няма размирици, няма война.