Book cover

Направих ли нещо добро

Химни, 141


0:00 0:00
All Verses


1. Днес направих ли нещо добро в’света?Насърчих ли изпаднал в’беда?И на тъжния днес върнах ли радостта?Ако „не“ – провал е това.А нечия тежест дали облекчих,с’готовност ли я споделих?На нещастни и болни какво подарих,с’помощта си кого подкрепих?

Прави добрини, чуй сегав’сърцето си тихия зов.Изпълни своя дълг,за да имаш отплаталюбов свята и благослов.

2. За доброто навсякъде се трудии възможностите намери.И не казай унил: „Някога, може би...“Днес, тук ти добро направи.С’любов работи и споделяй сегасъс радост и със доброта.Поднеси днес на другна труда си плода.Господ помни добрите дела.

Прави добрини, чуй сегав’сърцето си тихия зов.Изпълни своя дълг,за да имаш отплаталюбов свята и благослов.