Book cover

Основа на нашата вяра

Химни, 55


0:00 0:00
All Verses


1. Основа на нашата вяра светаса мъдрите Божии вечни слова.Те дават ни сила, за да победим,когато при Господ, когато при Господ,когато при Господ се ний приютим.

2. Когато щастлив си или във беда,в’богатство, в’охолство или в’нищета,във роден дом или в’далечна страна –в’неволите твои, в’неволите твои,в’неволите твои ще те подкрепя.

3. Не бой се, със теб съм, кураж не губи,Аз Бог твой съм верен, ти твърд остани.Любов и закрила Аз ще ти даря,с’ръка всемогъща, с’ръка всемогъща,с’ръка всемогъща ще те поведа.

4. Ако призова те през буйни води,в’реките от мъка не бой се пак ти.Със тебе ще съм, ще те благословя,Аз ще се пожертвам, Аз ще се пожертвам,Аз ще се пожертвам, за да те спася.

5. Поемеш ли път в’изпитания зли,ти своята горест за Мен остави.От огън обгарян, пак не се плаши,не ще знаеш болка, не ще знаеш болка,не ще знаеш болка, щастлив ще си ти.

6. От древност дълбока Аз със благословдарил съм ви вечната Моя любов.Дори със коси побелели да си,в’сърцето ми с’обич, в’сърцето ми с’обич,в’сърцето ми с’обич пак ще се родиш.

7. В’Исус мир потърси ли твоята душа,Аз няма да те изоставя в’беда.От ада зловещ ти не бой се дори,не ще те забравя, не ще те забравя,не ще те забравя, спасени ще си ти.