Book cover

Чедо на Бога съм

Химни, 186


0:00 0:00
All Verses


1. Чедо на Бога съм,живот ми Той дарии земен дом ми даде тукс’родители добри.

С’мен бъди, води ме в’пътясвят на мъдростта,за да съм във вечносттаотново със Отца.

2. Чедо на Бога съм,със нужди съм безкрай.Над мене бди да разберасветите Му слова.

С’мен бъди, води ме в’пътясвят на мъдростта,за да съм във вечносттаотново със Отца.

3. Чедо на Бога съм,мен чака благослов,щом волята Му свята тукзачитам със любов.

С’мен бъди, води ме в’пътясвят на мъдростта,за да съм във вечносттаотново със Отца.