Book cover

Ако можеше до Колоб да стигнеш

Химни, 178


0:00 0:00
All Verses


1. Ако можеше до Колоб да достигнеш ти за миги да продължиш напред все тъй бързо да летиш,мислиш ли, че ще успееш нейде във вечносттада откриеш ти началото на божествеността?

2. И да видиш ти началото на вселената,оформената от Боговете материя.А Духът ни шепне тихо – има свята чистота –и човек не е погледнал отвъд завесата.

3. Нямат край делата Божи, живот и светове.А прогресът и растежът кръг вечен, свят са те.На пространство и материя нийде няма край.На Духът и на движението също няма край.

4. Няма край за мъдростта и за добродетелта.Няма край и светлината, без край е и мощта.Няма край свещеничеството, нито младостта.Няма край единството ни, без край е правдата.

5. Няма край на славата, нито край на любовта.Няма край животът, няма и смърт във вечността.Няма край на славата, нито край на любовта.Няма край животът, няма и смърт във вечността.