Book cover

Миговете земни по-светли направи

Химни, 142


0:00 0:00
All Verses


1. Ти миговете земнипо-светли направи.Труди се неуморно,слънцето щом блести.Не можем светлинатана деня да задържим,ни сянката на мракав’миг да отдалечим.

2. Вървят неспирно дните,светкавично летят –те идват, отминават,бързат във своя път.За щастие и радоствсеки миг е отреден.Животът ни минаватъй бързо, като ден.

3. След слънчевото лятонастъпва есента.Тъй бързо отминаваза нас и радостта.Да се стремим да вършимправедни, добри дела.Неправдата да мразим,да ходим в’светлина.

4. Ти миговете земнипо-светли направи.С’готовност съградив’тях обич и добрини.Ти предан, благороден,честен винаги бъдии Бог ще те обикне,ще те благослови.