Book cover

Чуй, Израил, Бог зове те

Химни, 6


0:00 0:00
Introduction
All Verses

1. Чуй, Израил, Бог зове те от злочестите земи. Вавилон ще падне скоро, Бог с’гняв ще го разруши. Близо е гневът Господен, във Сион се завърни. Близо е гневът Господен, във Сион се завърни.

2. Чуй, Израил, Бог говори! Чуй на своя Бог гласа. Светло утро виж настъпва за избраните чеда. О, ела тук да ликуваш, Израил, в’Сион ела! О, ела тук да ликуваш, Израил, в’Сион ела!

3. Виж, Израил, ангели слизат от светли небеса. Дават сила на чедата да се върнат у дома. Господ идва, тъй е близо, Ти в’Сион ела сега. Господ идва, тъй е близо, Ти в’Сион ела сега.

4. О, Израил, в’път греховен вече ти не се бави! Пръстът Божи сочи строго – на съда деня помни! Ще кънти в’Сион възхвала. Бързай, там се завърни. Ще кънти в’Сион възхвала! Бързай, там се завърни.