Book cover

Иехова, истинното слово възвести навред

Химни, 151


0:00 0:00
All Verses


1. Иехова, истинното слововъзвести навред –над всичко нека Твойтоиме да се разпростре,над всичко нека Твойтоиме да се разпростре.

2. Копнеем Църквата Ти –Твойто царство да расте,във мир да слезе на земятасветлото небе,във мир да слезе на земятасветлото небе.

3. Народите във земното сицарство събери.Със мъдрост и любовна всички Бог и Цар бъди,със мъдрост и любовна всички Бог и Цар бъди.

4. Народите ще пеятсилно вредом по света,с’любов и радост ще Те славимвечно по света,с’любов и радост ще Те славимвечно по света.