Book cover

Да говорят със думи сърцата

Химни, 148


0:00 0:00
All Verses


1. Да говорят със думи сърцата –добри думи за обичта –като песен на птички в’горатаи полъх на полски цветя.Тез думи ще радват душата,кураж и надежда ще са.Ще носят навред светлината,ще носят навред любовта.

Говори с’обич тинежни думи, добри –те носят ни радост в’тъга.Те са музика тиха и мила,най-скъпа за наште сърца.

2. Като слънчев лъч над планинитеи ромон на бистри води,като светла искра във очитеса думите нежни, добри.С’тях слънце над нас ще изгрее,ще блеснат небесни зари,сърце със сърце ще се срещне –добри думи ти избери.

Говори с’обич тинежни думи, добри –те носят ни радост в’тъга.Те са музика тиха и мила,най-скъпа за наште сърца.