Book cover

Сион да се вдигне в красота

Химни, 30


0:00 0:00
All Verses


1. Сион да се вдигне в’красота, сияещ във светлина.Божественият Цар ще отвори светлите небеса.Ще подготвят хората по земята светите Му словавъв въздуха да посрещнат Господ и на Енох града.

2. Вестители силно затръбете със златната тръба.От полюс до полюс всички хора нека чуят вестта,че сред облаци със ангелите сам Исус ще се яви,за да покори врага Си и светиите да спаси.

3. Тогава, предсказан от пророци, ще настъпи покой.Светиите с’Христос ще живеят, техен Цар ще е Той.За Милениума, Спасителю, подготви сърцето ми,в’Сион да съм аз завинаги с’Теб, скъпи мой Господи!